University of Debrecen
Magyarul  |  in English
A fertőzöttség mérése és elemzése

Rózsa Lajos
Zoológiai Tanszék
Veszprémi Egyetem

A közelmúlt ökológiai, etológiai és evolúciós vizsgálataiban a paraziták
és patogének gyakran jelentős hatótényezőnek bizonyultak, ezért hatásuk
elemzése joggal vált divatossá. Rendszerint korrelációt keresnénk a
fertőzöttség mértéke, és valamely más biológiai jellemzők között.
Csakhogy a fertőzöttség nem mérhető egyszerűen, sőt, gyakran sehogyan
sem mérhető.

Egy gerinces faj egyedei rendszerint sokféle parazita fajjal
fertőzöttek, és mi nem ismerjük sem a köztük lévő pozitív és negatív
kölcsönhatásokat, sem a gazdára gyakorolt hatásaik összeadódó vagy
egymást kioltó jellegét stb.

Tegyük föl, hogy a gazdapopuláció csak egyetlen jelentős hatású
parazita fajjal áll kapcsolatban, és nekünk pontos adataink vannak a
mintáinkban lévő egyedek fertőzöttségéről. Ebben az előadásban azt
szeretném bemutatni, hogy még egy ilyen ideális esetben sem tudjuk
megválaszolni azt az egyszerű kérdést, hogy két minta közül melyik a
fertőzöttebb. Akadályokba ütközünk egyrészt a fertőzöttségi adatok
szélsőségesen aggregált jellegű statisztikai eloszlása, másrészt a
terminológia zavaros jellege, és végül a statisztikai eszköztár
elégtelensége miatt.