Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Dr. Rácz István András
a biológia tudomány kandidátusa (PhD)
ny. egyetemi docens

Elérhetőség:

H-4032 Hungary, Debrecen, Egyetem tér 1. POB: 3

phone: +36-52512900/62351

e-mail: racz.istvan@science.unideb.hu

Kutatási téma:

Az ortopteroid rovarok evolúciója, taxonómiája. A Pannonicum (Kárpát-medence) egyenesszárnyú faunája:

Növénytársulások és egyenesszárnyú fajegyüttesek kapcsolatai; A növényzeti sturktúra, mint az egyenesszárnyúak előfordulását meghatározó tényező; Az egyes fajok hazai és palearktikus előfordulásának térképezése; Az egyenesszárnyú rovarok mint bioindikátorok; A szárazföldi élőhelyek minősítési rendszere az egyenesszárnyú rovarok előfordulása és bioindikációs értéke alapján; Közép-Európa egyenesszárnyúinak állatföldrajza. Az egyenesszárnyúak akusztikus szignáljainak elemzése. Az egyenesszárnyú rovarok közöségi és faji monitorozása és a Natura 2000-es egyenesszárnyú fajok monitorozása országos koordinálása.

Válogatott publikációk: