Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Krisztián Szabó
Zoologist / PhD student
ALUMNI MEMBER

Research interests:
 • gazda-parazita kapcsolat
 • dns alapú módszerek populáció-biológiai,viselkedésökológiai és filogenetikai alkalmazása
 • szex evolúció
 • Web:
  http://vocs.zool.klte.hu/szabokrisztian/main.htm
  Selected publications:
  G. Seress, K. Szabó , D. Nagy, A. Liker, & Zs. Pénzes: Extra-pair paternity of Tree Sparrow (Passer montanus) in a semi-urban population. Tiscia 2008, in press.

  K. Szabó, A. Szalmás, A. Liker, & Z. Barta: Adaptive host-abandonment of ectoparasites before fledging? Within-brood distribution of nest mites in house sparrow broods. Journal of Parasitology 2008, in press.

  K. Szabó, M. Bozsó, E. Boros, & Zs. Pénzes (2007): A túzok hazai populációinak genetikai változatossága. - In: Forró L. (szerk): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 297-302.

  Gábor Herczeg, Krisztián Szabó and Zoltán Korsós(2005): Asymmetry and population characteristics in dice snakes (Natrix tessellata): an interpopulation comparison.
  Amphibia-Reptilia 26 : 422-426

  Krisztián Szabó, Anita Szalmás, András Liker & Zolán Barta (2002): Effect of haematophagous mites on nestling House sparrows (Passer domesticus).
  Acta Parasitologica 47(4): 318-322.

  Krisztián Szabó, András Liker, Zsolt Pénzes & Zoltán Barta (2002) : Social life of sparrows: Social selection in action.
  Acta Biologica Debrecina 24: 187-197.

  Szabó Krisztián, Korsós Zoltán & Liker András (2000): A fluktuáló aszimmetria vizsgálata két magyarországi kockássikló -populációban (Natrix tessellata).
  Állattani Közlemények 85: 59-68.