Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Krisztina Petróczki
Biologist (specialization: Ecologist)
ALUMNI MEMBER

Contact details:

Behavioural Ecology Research Group

Department of Evolutionary Zoology and Human Biology

University of Debrecen,

Egyetem tér 1., H-4032 Debrecen, Hungary

E-mail: kriszti3na@gmail.com

Tel.: +36-52-512900 ext. 62356

Research interests:

-animal acoustic communication

-communication of Orthopterans

-bioacoustics

Selected publications:

Orci, K. M., Petróczki, K., Barta, Z. (2016) Instantaneous song modification in response to fluctuating traffic noise in the tree cricket Oecanthus pellucens. Animal Bhaviour, 112, 187-194.

Konferenciák:

Invertebrate Sound and Vibration 2013, Glasgow, United Kingdom, 23-26. július 2013. Előadás angol nyelven: Are calling song characteristics affected by anthropogenic noise in the tree cricket Oecanthus pellucens? Témavezetők: Prof. Dr. Barta Zoltán, Dr. Orci Kirill Márk

9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely, 5-7. szeptember 2012. Előadás: Antropogén környezeti zajok hatása a pirregőtücsök (Oecanthus pellucens) akusztikus kommunikációjára. Témavezetők: Prof. Dr. Barta Zoltán, Dr. Orci Kirill Márk

VII. Magyar Biológiai Természetvédelmi Konferencia, Debrecen, 3-6. november 2011. Poszter: Antropogén környezeti zajok hatása a pirregőtücsök (Oecanthus pellucens) akusztikus kommunikációjára. Témavezetők: Prof. Dr. Barta Zoltán, Dr. Orci Kirill Márk