Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Dr. László Szathmáry
university degree in biology and chemistry
ALUMNI MEMBER

Contact details:

 

E-mail

szathmary"kukac"tigris.unideb.hu

Research interests:

- Anthropological and demographical reconstruction of historic populations in the Carpathian Basin on the basis of their skeletal remains;
- comparison of the anatomical profile of populations living in different ages with the ecological conditions in order to estimate the degree of adaptation.

Web:Selected publications:


Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az alföld I-XIII. századi csontvázleletein

Függelékek:

    Szathmáry et al 9. és 10. táblazat

    Lenkey et al 11. és 14. táblazat

    Turtóczki et al 3. és 4. táblazat

 

Szathmáry, L. (2000): How many cranial variations were there in Europe in the Upper Paleolithic? Anthrop. Közl., 41: 11-22.

Szathmáry, L. (2000): Observation on anthropological research concerning the period of Hungarian conquest and the Arpadian age. Acta Biologica Szegediensis, 44: 95-102.

Szathmáry, L., Guba, Zs. (2000): Pastoralists in conflict with early urban population system – a historical aspect. The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), Beijing, China. Program and Abstracts, 266.

Szathmáry L., Guba Zs. (2000): A tokaji rév jelentősége a honfoglaláskorban. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 9. Tudományos Üléseinek előadás-összefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 176.

Guba Zs., Szathmáry L. (2000): Általánosítható-e a Felső-Tisza-vidék népességstruktúrájának korai Árpád-kori átalakulása Magyarországon? A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 9. Tudományos Üléseinek előadás-összefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 175.

Hüse L., Szathmáry L., Guba, Zs. (2000): A honfoglaláskor és az Árpád-kor demográfiai változásai a Tiszántúlon. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 9. Tudományos Üléseinek előadás-összefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 178.

Kővári I., Guba Zs., Szathmáry L. (2000): Magyarország rézkorának kraniológiája. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 9. Tudományos Üléseinek előadás-összefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 177.

Szathmáry L. (2001): Kora bronzkori urnaleletek embertani vizsgálata. JAMÉ 2001, XLIII: 127-131.

Szathmáry, L. (2001): Hungarian conquerors and local populations in the Carpathian Basin. In: Davnja istorija Ukraini i sumizhnih regioniv, Carpatica – Karpatika. Uzhorod, 13: 216-221.

Szathmáry L., Guba Zs. (2001): A magyar honfoglalás kor és a korai keresztény kor átmeneti időszaka az Alföld keleti részén – egy embertani aspektus. JAMÉ 2001, XLIII: 609-615.

Szathmáry L., Koncz M., Holló G., Kővári I. (2001): Gáborján-Földvár, a Debreceni Dózsa család temetkezési helye (anatómiai elemzés). A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. – közgyűléssel egybekötött – Tudományos Ülésének előadásösszefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 123.

Almási, L., Szathmáry, L., Guba, Zs., Hüse, L., Kővári, I. (2001): Hand form and physical activity. Seventh International Symposium of Human Biology, Kőszeg. Programme and abstracts, 30.

Guba, Zs. Szathmáry, L. (2001): A honfoglaló magyarság adaptációja. JAMÉ 2001, XLIII: 603-608.

Guba Zs., Szathmáry L., Kővári I., Holló G. (2001): A Tiszántúl három reprezentatív 10-11. századi népességének elemzése csontvázleletek alapján. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. – közgyűléssel egybekötött – Tudományos Ülésének előadásösszefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 124.

Holló G., Szathmáry L. (2001): Avarok és magyarok. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Elődások összefoglalói. Szerk.: Isépy, I., Korsós, Z., és Pap, I. Magyar Biológiai Társaság, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 283-286.

Holló G., Szathmáry L. (2001): Berekböszörmény honfoglalás kori trepanált koponyájú egyéne. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. – közgyűléssel egybekötött – Tudományos Ülésének előadásösszefoglalói. Szerk.: Sikolya L. Nyíregyháza, 122.

Hüse, L., Nyírcsák, J., Szathmáry, L. (2001): Parental status and birth parameters in Eastern-Hungary. Seventh International Symposium of Human Biology, Kőszeg. Programme and abstracts, 30-31.

Kővári I., Szathmáry L. (2001): Népességek továbbélése az őskorban. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Előadások összefoglalói. Szerk.: Isépy I., Korsós Z. és Pap I. Magyar Biológiai Társaság, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 299-302.

Marcsik, A., Hegyi, A., Szathmáry, L., Guba, Zs., Finnegan, M. (2001): Serious pathological lesions in a small osteoarchaeological sample from 8th-9th centuries in Hungary. Anthropologie, Brno, XXXIX/1: 39-43.

Szathmáry, L. (2002): Humans and climate pulsation. Anthrop. Közl., 43: 9-19.

Szathmáry L., Guba Zs. (2002): A honfoglaló magyarság adaptációja. In: I. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium, Absztrakt kötet. Szerk.:Tóthmérész B. és Petruska I. Debrecen, 34.

Szathmáry, L., Guba, Zs. (2002): Human adaptation in the 7th-11th century. Acta Biologica Szegediensis, 46: 91-94.

Szathmáry, L., Marcsik, A. (2002): Pastoralists and Early Urban Population Structure in the Carpathian Basin in the Middle Ages. Inter-Congress of IUAES, Tokyo. Program and Abstracts, 132.

Szathmáry, L., Marcsik A., Kővári I. (2002): Az Alföld Kr. utáni első fél évezrede – embertani előtanulmány. In: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Sikolya L. és  Páy G. Nyíregyháza, 85-89.

Guba Zs., Szathmáry L., Marcsik A. (2002): Az Alföld (Sarmatia) és a Dunántúl (Pannónia) népességének elkülönülése a Kr. utáni első négy évszázadban. In: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Sikolya L. és Páy G. Nyíregyháza, 64-68.

Holló G., Szathmáry L., Guba Zs. (2002): A népességfejlődés és a kettős honfoglalás feltevése. In: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Sikolya L. és Páy G. Nyíregyháza, 69-73.

Hüse L., Szathmáry L. (2002): Eltérő demográfiai típusú népességek az Észak-Tiszántúlon a 10-11. században. In: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Sikolya L. és Páy G. Nyíregyháza, 74-79.

Hüse L., Szathmáry L. (2002): Hajdú-Bihar megye 10-11. századi népességének demográfiai profilja. – Demographisches Profil der Bevölkerung des 10.-11. Jahrhunderts im Komitat Hajdú-Bihar. In: M. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei. 1. rész. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 3. Szerk.: K. Bende Ildikó. Déri Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézete, Budapest-Debrecen,  407-420., 454.

Marcsik, A., Szathmáry, L. (2002): Artificial deformed skulls in the Carpathian Basin from the 4-6th century. Inter-Congress of IUAES, Tokyo. Program and Abstracts, 136.

Marcsik A., Szathmáry L. (2002): Paleopatológiás elváltozások a szarmata korból, a gepida időszakból és az avar korból. In: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Sikolya L. és  Páy G. Nyíregyháza, 80-84.

Marcsik, A., Szathmáry, L., Finnegan, M. (2002): Multiple myeloma and metastatic skeletal lesions in osteoarchaeology samples. Journal of Paleopatology, 14: 77-86.

Marcsik, A., Szathmáry, L., Finnegan, M. (2002): Multiple myeloma metastatic skeletal lesions in osteoarcheological samples. 14th European Meeting of the Paleopathology Association, Coimbra. Abstracts, 94.

Szilágyi K., Szathmáry, L., Tóth I. (2002): A halálokok bejegyzésének változása az anyakönyvekben (Túrricse, 1778-1982). XXIV. Biológiai Vándorgyűlés, Előadások összefoglalói. Szerk.: Surányi D. és Korsós Z. Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 23-25.

Szathmáry L. (2003): Ibrány–Esbó-halom X-XI. századi temetőjének csontvázleletein végzett vizsgálatok eredményeinek összefoglalása. – A summary of the results of the examinations on the skeletal finds from the 10th – 11th century cemetery at Ibrány–Esbó-halom. In: Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga. Régészeti Gyűjtemények Nyíregyházán 2. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei 4. Jósa András Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézete, Nyíregyháza, 385-391.

Szathmáry L. (2003): Egy 11. századi sebészi trepanált koponya időrendi értelmezése. MTA    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Tudományos Előadásai.  Szerk.: Sikolya L. és Páy G. Nyíregyháza, 203-206.

Szathmáry, L. (2003): A Neolithic Skeleton from Mezőcsát-Csemetekert (NE Hungary). – Mezőcsát-Csemetekert neolitikus csontváza. JAMÉ, 2003, XLV: 235-245.

Szathmáry L. (2003): Meddig végzett sebészi trepanációt Árpád népe? III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Szerk.: Penksza K., Korsós Z. és Pap Ildikó. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 291-294.

Holló G., Szathmáry L., Hüse L. (2003): Anatómiai és demográfiai párhuzamok honfoglalás és Árpád-kori népességtörténetünkben. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Szerk.: Penksza K., Korsós Z. és Pap Ildikó. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 287-290.

Holló G., Szathmáry L., Marcsik A. (2003): A népességfejlődés folytonosságának megítélése Hajdúszoboszló-Árkoshalom 10. és 11. századi néprészei esetében. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Tudományos Előadásai. Szerk.: Sikolya L. és Páy G. Nyíregyháza, 73-78.

Hüse L., Szathmáry L. (2003): A helyi népesség demográfiai profiljának becslése a magyar honfoglalás korát megelőzően. In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Szerk.: Penksza K., Korsós Z. és Pap Ildikó. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 279-284.

Kővári I., Szathmáry L. (2003): A továbbélés megítélése az Ároktő, Csík-Gát lelőhelyen feltárt 5-9. századi csontvázleletek alapján. – Assessment of surviving relying upon the V-IXth century skeletal findings dug up at the location of Ároktő, Csík-Gát. HOMÉ, XLII: 135-163.

Kővári I., Szathmáry L., Marcsik A. (2003): Mennyiben informatívak demográfiailag templombeli és templom körüli középkori temetőink? MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Tudományos Előadásai. Szerk.: Sikolya L. és Páy G. Nyíregyháza 109-113.

Kővári I., Szathmáry L., Marcsik A. (2003): A továbbélés ritmusának becslése a 7. és a 11. század között. In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Szerk.: Penksza K., Korsós Z. és Pap I. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 223-226.

Kővári I., Szathmáry L., Marcsik A. (2003): Egy középkori temető demográfiája – Edelény-Cseb. In: „A halál árnyékának völgyében járok…” A középkori templom körüli temetők kutatása. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 23-24.

Lenkey, Zs., Kővári, I., Szathmáry, L. (2003): Continuity or discontinuity in the Middle Ages. International Anthropological Congress „Anthropology and Society”. Memorial Congress to the 60th Anniversary of Aleš Hŕdlička, Prague. Abstracts, 99.

Szathmáry, L., Marcsik, A. (2004): Skulls with and without symbolic trephinations. VIII Congresso de la Asociacion Latinoamericana de Antropologia Biológica, Caracas, Venezuela. Edición: Alejandro Diaz, http://alab. IVFC.Ve

Marcsik, A., Szathmáry, L. (2004): Leprosy in ancient time in Hungary. VIII Congresso de la Asociacion Latinoamericana de Antropologia Biológica, Caracas, Venezuela. Caracas, Edición: Alejandro Diaz, http://alab. IVFC.Ve

Szathmáry L., Guba Zs. (2004): A Tiszántúl késő avar kori (8-9. sz.), magyar honfoglalás kori (10. sz.) és Árpád-kori (11-13. sz.) népességeinek összefüggései. Anthrop. Közl. 45: 193-199.
Csóri Zs., Szathmáry L. (2004): Kraniológiai dimenziók és arányok összefüggésrendszere a történeti múltban, a Tiszántúlon. MTA-SZAB Megyei Tudományos Testületének XIII. évi Előadásai. Szerk.: Kókai S. Nyíregyháza, 57-61.

Csóri, Zs., Szathmáry, L. (2004): Correlation System of Cranial Measurements and Their Indices. 14th Congress of European Anthropological Association, Komotini, Greece. Abstracts, 11.

Hüse L., Szathmáry L., Marcsik A. (2004): Ároktő-Csíki gát késő avar kori népességének paleodemográfiája. MTA-SZAB Megyei Tudományos Testületének XIII. évi Előadásai. Szerk.: Kókai S. Nyíregyháza, 143-146.

Kővári I., Szathmáry L. (2004): Garadna-elkerülő út 2. lelőhely középső neolit csontvázleletei. HOMÉ, XLIII: 349-353.

Szathmáry L. (2005): A várható élettartam alakulása az Észak-Tiszántúlon a X. és a XI. században. IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z. Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 179-182.

Szathmáry L., Guba Zs. (2005): Reprezentatív népességek összefüggésrendszerének rekonstrukciója a Tiszántúlon a késő avar kortól az Árpád-korig. MTA-SZAB Megyei Tudományos Testületének XIII. évi Előadásai. Szerk.: Kókai S. Nyíregyháza, 317-321.

Szathmáry, L., Marcsik, A. (2005): Population structure, exogamy and trephinations. 1st Paleopathology Association Meeting in South America, Escola National de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro. Program and Abstracts, 48.

Szathmáry L., Marcsik A., Lenkey Zs., Kővári I., Holló G., Guba Zs., Csóri Zs. (2005): A továbbélés becslése az Alföldön az I. századtól a XI. századig. IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z. Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 183-188.

Kővári I., Szathmáry L. (2005): Neolit csontvázleletek vizsgálata Északkelet-Magyarországról. IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z. Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 129-133.

Kővári I., Szathmáry L. (2005): Egy peremvidéki újkőkori népesség (Garadna) megítélése csontvázleletek alapján. MTA-SZAB Megyei Tudományos Testületének XIII. évi Előadásai. Szerk.: Kókai S. Nyíregyháza, 189-191.

Lenkey Zs., Turtóczki J., Guba Zs., Szathmáry L., Holló G. (2005): 8-13. századi népességek rendszere testmagasságuk alapján, a Tiszántúlon. IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z. Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest, 147-152.

Marcsik A., Molnár E., Szathmáry L. (2005): The antiquity of tuberculosis and leprosy in Hungary: the skeletal evidence. 1st Paleopathology Association Meeting in South America, Escola National de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro. Program and Abstracts, 45.

Turtóczki J., Szathmáry L. (2005): A Tiszántúl 8-13. századi népességeinek rekonstruált testmagassága. MTA-SZAB Megyei Tudományos Testületének XIII. évi Előadásai, Szerk.: Kókai S. Nyíregyháza, 363-366.

Szathmáry L. (2006): Momentumok Tiszabüd és Büdszentmihály történetéből. Hunyadi József (1912-2005) múzeumigazgató emlékezete. Kiállítási ismertető, Tiszavasvári, 1.

Szathmáry L. (2006): Eltérő demográfiai fejlődésű népességek várható élettartama a 10. és a 11. században. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi előadásai, IV. rész. Szerk.: Nagy P. Nyíregyháza, 69-72.

Szathmáry L. (2006): Hunyadi József (1912-2005). JAMÉ, 2006. XLVIII: 23-24.

Szathmáry L., Lenkey Zs., Csóri Zs., Holló G., (2006): A Tiszántúl népességének rekonstrukciója a 8. és a 11. század között. „Sötét idők falvai.” 8-11. századi települések a Kárpát-medencében. „Dark Ages Villages.” Settlements of the 8-11th centuries in the Carpathian Basin. Nemzetközi Régészeti Konferencia, Déri Múzeum, Debrecen. Előadás-összefoglalók, 14.

Szathmáry, L., Marcsik, A. (2006): Symbolic trephinations and population structure. Memórias Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 10 (Suppl. II), 129-132.

Szathmáry, L., Marcsik, A., Lenkey, Zs., Kővári, I., Holló, G., Csóri, Zs., (2006): Survival in the Hungarian Great Plain from the Sarmatian epoch through the Hun-German period and the Avar era up to the age of early Hungarians (1-11th c. A. D.) 15th Congress of the European Anthropological Association, Budapest. Programme and Abstracts, 78-79.

Csóri Zs., Turtóczki J., Szathmáry L., Guba Zs., Lenkey Zs., (2006): Hasonló és eltérő momentumok a koponyadimenziók és a végtagelemek alapján rekonstruált népességstruktúrában a középkori Tiszántúlon. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi előadásai. I. rész. Szerk.: Nagy P. Nyíregyháza, 119-124.

Guba Zs., Szathmáry L., Turtóczki J., (2006): A végtagelemek diverzitása a magyar honfoglalás korában, valamint az előző és a rákövetkező évszázadokban. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi előadásai, II. rész. Szerk.: Nagy P. Nyíregyháza, 57-60.

Holló G., Szathmáry L., (2006): Biometriailag pótolt dimenziók jelentősége a kraniológiában. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi előadásai, II. rész. Szerk.: Nagy P. Nyíregyháza, 89-93.

Holló, G., Szathmáry, L., Guba, Zs., Turtóczki, J., Lenkey, Zs., Csóri, Zs., Csoma, E., János, I., Medveczky, Z., (2006): Interrelations between populations in the Hungarian Great Plain between the 8th and the 13th century as revealed by the connections of cranial and long bone dimensions. 15th Congress of the Europesn Anthropological Association, Budapest. Programme and Abstracts, 99.

Kővári I., Szathmáry L., (2006): Hejőkürt-Lidl logisztikai központ lelőhely újkőkori csontvázleletei. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi előadásai, II. rész. Szerk.: Nagy P. Nyíregyháza, 223-228.

Lenkey Zs., Turtóczki J., Guba Zs., Szathmáry L., Holló G., (2006): Hogyan osztályozhatjuk a késő avar kori, ahonfoglaláskori és az Árpád-kori népességet a rekonstruált testmagasság alapján? MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi előadásai, III. rész. Szerk.: Nagy Péter. Nyíregyháza, 3-8.

Marcsik, A., Szathmáry, L. (2006): The antiquity of tuberculosis in Hungary: the skeletal evidence. Memórias Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol.1 (Suppl. II),67-71.

Szathmáry L., Beszeda I. (2007): A foramen magnum körüli beavatkozások hitelességéről. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy. és Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 183-188.

Szathmáry L., Marcsik A., Lenkey Zs., Kővári I., Guba Zs., Csóri Zs., Holló G., (2007): Az autochtonitás hatása az Alföld honfoglaláskori (10. századi) népességére. Újabb eredmények a Kárpát-medence 10-11. századi régészeti kutatásában. Régészeti Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. Előadásösszefoglalók,. 61.

Csóri Zs., Szathmáry L., János I., Lenkey Zs., Csoma E., Medveczky Z., Holló G., (2007): A népességfejlődés megítélése a Hajdúság északi részén, koponyaleletek alapján a 10. és a 13. század között. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy. és Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 63-70.

Kővári I., Guba Zs., Szathmáry L., Marcsik A., Lenkey Zs., Csóri Zs., Holló G., (2007): A népességek regionális különbségei az Alföldön a magyar honfoglalás korában. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy. és Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 127-134.

Kővári I., Guba Zs., Szathmáry L., Marcsik A., Lenkey Zs., Csóri Zs., Holló G., (2007): A Tiszántúl népességének regionalitása a 10. században. Újabb eredmények a Kárpát-medence 10-11. századi régészeti kutatásában. Régészeti Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. Előadásösszefoglalók, 60.

Lenkey Zs., Szathmáry L., Csóri Zs., János I., Csoma E., Medveczky Z., Holló G., (2007): A Tiszántúl 8-13. századi népességeinek diverzitása. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy. és Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 157-164.

Turtóczki J., Szathmáry L., Csóri Zs., Lenkey Zs., János I., Csoma E., Medveczky Z., (2007): A 10-13. századi népességek összefüggésrendszere a végtagelemek alapján a Hajdúság északi részén. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, Előadáskötet. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy. és Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 197-201.

Furka T., Szathmáry L., Csóri Zs., Marcsik A., Kővári I., Holló G., (2008): Szarmaták az Alföldön. A Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyűlése. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 27-32.

János I., Kiss F., Szathmáry L., Hüse L., (2008): Az Észak-Hajdúság 10-13. századi paleodemográfiai profilja  –  A Paleodemographical profile of Northern Hajdúság in the 10th-13th centuries. A Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyűlése. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 67-74.

Kővári I., Szathmáry L., (2008): Tipológiai szempontok az Alföld neolit népességeinek megítélésében. A Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyűlése. Szerk.: Korsós Z., Gyenis Gy., Penksza K. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 145-152.

Szathmáry L., (2007): Egy újkőkori csontváz Vállajról. A Neolithic skeleton from Vállaj. JAMÉ XLIX: 483-485.

Szathmáry L., Beszeda I., (2007): Mutilitations around the foramen magnum examined by scanning electron microscope (SEM). Anthropologiai Közlemények, 48: 145-152.

Szathmáry L., Kővári I., (2008): Helyi népesség  –  honfoglaló magyarok. Local populations  –  Conquering Hungarians. A Fordulat, A magyarság és a kelet, II. Őstörténeti konferencia, A Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei, I.: 157-161, 121-122.

Szathmáry L., Marcsik A., Lenkey Zs., Kővári I., Holló G., Guba Zs., Csóri Zs., (2008): Az Alföld népességeinek továbbélése az 1. századtól a 11. századig. The survival of the populations of the Hungarian Great Plain from the 1st century to the 11th century. Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az Alföld I-XIII. századi csontvázleletein. Before and after Árpád. Anthropological examinations of 1th-13th century skeletal finds in the Hungarian Great Plain. Szerk.: Szathmáry L., Szeged, 7-25.

Lenkey Zs., Szathmáry L., Csóri Zs., János I., Csoma E., Medveczky Z., Holló G., (2008): Tizenöt 8-13. századi népesség kraniológiai elemzése. The craniological analysis of fifteen populations from the 8th-13th centuries. Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az Alföld I-XIII. századi csontvázleletein. Before and after Árpád. Anthropological examinations of 1th-13th century skeletal finds in the Hungarian Great Plain. Szerk.: Szathmáry L., Szeged, 27-40.

Csóri Zs., Szathmáry L., János I., Lenkey Zs., Csoma E., Medveczky Zs., Holló G., (2008): Egy mikrorégió (Észak-Hajdúság) 10-13. századi népességfejlődése. Population development in a microregion (in Northern Hajdúság) in the 10th-13th centuries. Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az Alföld I-XIII. századi csontvázleletein. Before and after Árpád. Anthropological examinations of 1th-13th century skeletal finds in the Hungarian Great Plain. Szerk.: Szathmáry L., Szeged, 41-53.

Turtóczki J., Szathmáry L., Lenkey Zs., János I., Csoma E., Medveczky Z., (2008): A Tiszántúl késő avar kori, honfoglalás kori és Árpád-kori népességének rekonstruált testmagassága. The stature reconstructed in the population of Tiszántúl dating to the late Avar period, the age of the Hungarian conquest and the Arpadian age. Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az Alföld I-XIII. századi csontvázleletein. Before and after Árpád. Anthropological examinations of 1th-13th century skeletal finds in the Hungarian Great Plain. Szerk.: Szathmáry L., Szeged, 55-60.

Szathmáry L., Beszeda I., (2008): A foramen magnumon történt post mortem beavatkozások jellegének megítélése késő avar kori és honfoglalás kori leleteken. Evaluation of post mortem interventions around the foramen magnum of cranial finds from the late Avar period and the age of the Hungarian conquest. Árpád előtt, Árpád után. Antropológiai vizsgálatok az Alföld I-XIII. századi csontvázleletein. Before and after Árpád. Anthropological examinations of 1th-13th century skeletal finds in the Hungarian Great Plain. Szerk.: Szathmáry L., Szeged, 61-70.

János I., Szathmáry L., Nádas E., Béni A., Dinya Z., Máthé E., (2011): Evaluation of elemental status of ancient human bone samples from Northeastern Hungary dated to the 10th century AD by XRF. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 269: 2593-2599.

Szathmáry L., (2011): Hol vannak már azok az évek... Itt vannak velünk, tudásunkban, tapasztalatainkban. In: Juan C., Tóth N.C. (szerk.) Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. A Jósa András Múzeum Kiadványai, Nyíregyháza, 68: 93-96.

Szathmáry L., (2011): A Körös kultúra népességének összetettsége. In: VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 45-47.

János I., Szathmáry L., Nádas E., Máthé E., (2011): Honfoglalás kori csigolyák XRF elemzése. In: VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 29-38.

Turtóczki J., Szathmáry L., (2011): A Tiszántúl néhány honfoglalás kori népességének árpád-kori továbbélése. In: VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 23-28.

Full list of publications