Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Populációgenetika

TBME0300 (Levelező tagozaton TBME0300_L)

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 2   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Pecsenye Katalin (egyetemi docens)
A számonkérés módja: kollokvium – írásbeli

A tantárgy oktatásának célja: A populációgenetika alapismereteinek az elmélyítése.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Történeti bevezető. Genetikai alapok. A kvantiatív genetika alapfogalmai. Genetikai variancia. A kvantitatív genetika additív modellje. Heritabilitás.

2. hét: A variabilitás különböző szintjei. Morfometriai variabilitás. Kromoszómális polimorfizmus. Enzimpolimorfizmus. Variabilitás a DNS szintjén.

3. hét: Variabilitás a DNS szintjén. RFLP. RAPD. Mini- és mikroszatellitek. DNS szekvenálás.

4. hét: Az ideális populáció fogalma. Hardy-Weinberg egyensúly. Allélfrekvencia számolás természetes populációkban. Allélfrekvencia becslés dominánsan öröklődő jellegeknél.

5. hét: A mutáció evolúciós jelentősége. A mutáció hatása a fitnesszre. Génmutáció. Kromoszóma mutációk: inverzió transzlokáció. A génduplikáció. Auto- és alloploidia.

6. hét: Évközi ZH I. A variabilitás szintjei. Hardy-Weinberg egyensúly. Mutáció.

7. hét: Preferencialitás a szaporodásban. Disszortatív szaporodás. Asszortatív szaporodás. A beltenyésztés genetikai következményei.

8. hét: Az abszolút és a relatív fitnessz fogalma, a populáció átlagfitnessze. A szelekció hatása a fenotípusos jellegekre. Szelekció típusok.

9. hét: A szelekció hatása az allélfrekvenciára. Konstans és nem konstans fitnessz. Lágy és kemény szelekció. Niche szelekció.

10. hét: Genetikai sodródás. „Random walk”. Allélfixálódás és allélkiesés. Palacknyak hatás. Alapító elv.

11. hét: Évközi ZH II. Preferencialitás. Szelekció. Genetikai sodródás.

12. hét: A genetikai differenciálódás egy populáció rendszerben. A differenciálódás oka. A differenciálódás mérése: genetikai távolság, fixációs index. A genetikai differenciálódás és izoláció.

13. hét: A genetikai differenciálódás és a génáramlás egyensúlya. Migrációs modellek: kontinens sziget modell, sziget modell és a „stepping stone” modell.

14. hét: Konzultáció.

15. hét: Elővizsga.

Ajánlott irodalom:
Hartl DL. 1998. A Primer of Population Genetics. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.
Pecsenye K. 2006. Populációgenetika. Pars Kft.
Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Kvgfenplaszt.pdf 14.9 Mb 327 downloads/thumbs/bb846d750089b27814b472e88f56d361 2014-12-18 12:51
Kvg_szel_14.pdf 6.8 Mb 306 downloads/thumbs/503654d6346fef9f06ef5066c83e6f87 2014-05-22 15:29
Kvg_QTL_14.pdf 2.8 Mb 223 downloads/thumbs/a762be488542baed3e54c1fbe09f832c 2014-05-22 15:29
Kvg_HW_14.pdf 2.2 Mb 225 downloads/thumbs/4c953191987b6fe5c60ae360b70c33d9 2014-05-22 15:29
Kvg_herit_14.pdf 3 Mb 219 downloads/thumbs/d9f4cf1ba139a499c5279a7e82af3767 2014-05-22 15:29
Kvg_fenotip_14.pdf 7.6 Mb 227 downloads/thumbs/3d4b4ee340276ae6620e14456fe754e0 2014-05-22 15:29
Kvg_fen_var_14.pdf 3 Mb 237 downloads/thumbs/faa748e8e15eaae044a1b55564c71a23 2014-05-22 15:28
Kvg_fen_ert_14.pdf 721 Kb 249 downloads/thumbs/0c288220ad52a29593176aa66e272d87 2014-05-22 15:28
Tetel_popgen_MSc_KVG.pdf 24 Kb 520 downloads/thumbs/77187a8d0fca12cf942bd7706c751cbe 2013-05-09 12:17