Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Természetvédelmi zoológia

TBME0308

Heti óraszám: 2+0+0
Kredit értéke: 3
Megkövetelt előzmény: –
A tantárgy felelőse: Dr. Nyilas István (egyetemi docens)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az állatvilág gyakorlati védelmének az alapjainak lerakása tudományos megközelítésből. A védett állatok élőhelyeinek és életmenetének tanulmányozása.

 A tantárgy tematikája:

1. hét: Bevezetés. A félévi előrehaladás ismertetése. A természetvédelmi zoológia tárgya és feladatai.

2. hét: Az állatok sokfélesége. Biodiverzitás és mérése. Indikátorfaj jellemzői.

3. hét: Főbb biomok állatvilágának jellemzői. A magyar fauna diverzitása.

4. hét: A biológiai sokféleség értékelése. A fajok értékelésének lehetőségei.

5. hét: A biodiverzitás haszna. Az állatvilág megőrzésének kötelessége.

6. hét: Az állatvilágot veszélyeztető tényezők. Extinkció (földtörténeti és antropogén elemzés). Endemikus állatok.

7. hét: Habitatok pusztulása, fragmentációja és leromlása.

8. hét: Populáció- és fajszintű védelem.

9. hét: A Föld védett területeinek eloszlása. IUCN osztályozási rendszere. Magyarország védett területei.

10. hét: A természetvédelmi kezelés követelményei.

11. hét: Tájökológiai ismeretek szerepe a fajok megvédésében. Élőhely helyreállítás problematikája.

12. hét: Magyarország főbb gerinctelen védett állatai I.

13. hét: Magyarország főbb gerinces védett állatai I.

14. hét: Magyarország főbb gerinces védett állatai II. Az állatok megvédésének jogi eszközei. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. A társadalom szerepe az állatok megvédésében. A tárgy vizsgatételeinek meghirdetése.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:
Ángyán J., Tardy J. & V. Madarassy A. (szerk.) 2003. Védett és érzékeny területek mezőgazdaságának alapjai.
Mezőgazda Kiadó, Budapest.
Craig WA. 1990. International Handbook of National Parks and Nature Reserves. Greenwood Press, New York.
Ehrlich P. & Ehrlich A. 1995. A fajok kihalása. A pusztulás okai és következményei. Göncöl Kiadó, Budapest.
IUCN 1996. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland, Switzerland.
Leakey R. & Lewin R. 1996. The Sixth Extinction: Patters of Life and the Future of Humankind. Doubleday, Anchor, New York.
Mahunka S. (ed.) 1981, 1983. The Fauna of the Hortobágy National Park. I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Mahunka S. (ed.) 1986, 1987. The Fauna of the Kiskunság National Park. I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Mahunka S. (ed.) 1991. The Bátorliget Nature Reserves -after forty years. I-II. HNHM, Budapest.
Mahunka S. (ed.) 1993, 1996. The Fauna of the Bükk National Park I-II. MTM, Budapest.
Nyilas I. előadásainak anyaga
Rakonczay Z. 1990. Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

letölthető oktatási segédanyagok