Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Konzervációgenetika

TBBE0216

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 2   
Megkövetelt előzmény: TBBE1022
Tantárgyfelelős: Dr. Pecsenye Katalin (egyetemi docens), Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy oktatásának célja: Kiemelten foglalkozunk a természetes populációkra ható evolúciós erők közül azokkal, melyeknek hatása függ a populáció méretétől. Ezáltal áttekintést nyújtunk a kis populációkat jelentősen átalakító evolúciós hatásokról és azok következményeiről.

A tantárgy tematikája:

1. hét: A variabilitás mértékéről kialakult elméletek. A variabilitás szintjei. Morfológiai variabilitás. Enzim polimorfizmus.

2. hét: Variabilitás a DNS szintjén I. RFLP, PCR, RAPD.

3. hét: Variabilitás a DNS szintjén II. Mini- és mikroszatellitek. DNS szekvenálás. Mitokondriális és magi DNS.

4. hét: A kis populációkban zajló folyamatok: Beltenyésztés I. A beltenyésztés hatása a populációk genetikai összetételére. Beltenyésztési és pánmiktikus koefficiens.

5. hét: A kis populációkban zajló folyamatok: Beltenyésztés II. A beltenyésztéses leromlás. A minimális életképes és minimális evolúcióképes populáció mérete.

6. hét: Évközi ZH I.

7. hét: A kis populációkban zajló folyamatok: A genetikai sodródás. Allélfixálódás és allélkiesés. A genetikai variabilitás eróziója. A populációméret csökkenésének következményei. A kolonizációs folyamatok genetikai háttere.

8. hét: A populációrendszerben zajló folyamatok: Genetikai differenciálódás I. A differenciálódás hátterében zajló folyamatok. A differenciálódás genetikai következményei. Differenciálódás és izoláció.

9. hét: A populációrendszerben zajló folyamatok: Genetikai differenciálódás II. A differenciálódás mérése: genetikai távolság, fixációs index.

10. hét: A populációrendszerben zajló folyamatok: A genetikai differenciálódás és a migráció egyensúlya. A migráció genetikai következményei. Migrációs modellek.

11. hét: Habitat fragmentáció. Metapopulációs modellek.

12. hét: Évközi ZH II.

13. hét: A Természetvédelem gyakorlati problémái. Ex situ és in situ természetvédelmi projektek.

14. hét: Konzultáció.

15. hét: Elővizsga.

Ajánlott irodalom:

Frankham R., Ballou JD. & Briscoe DA. 2004. A primer of conservation genetics. Cambridge University Press.
Beebee T. & Rowe G. 2004. An introduction to molecular ecology. Oxford University Press.
Avise JC. 1994. Molecular markers, natural history and evolution. Chapman and Hall.

 

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve:
TBBG0216 Konzervációgenetika gyakorlat

Megkövetelt előzmény: TBBG1022
Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A gyakorlat tematikája: A természetes populációk variabilitását jellemző mutatók számolása. A beltenyésztési koefficiens számításának különböző módjai. Pedigré analízis. A genetikai sodródással és a differenciálódással kapcsolatos feladatok.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Kongen_tetelek.pdf 15 Kb 600 downloads/thumbs/eca00532e4915eda5cee5d87c1f61e17 2015-04-16 09:48
Kgvar2_15.pdf 3.9 Mb 414 downloads/thumbs/74b5c37248022f661785b4aad35c2201 2015-04-16 09:48
Kgvar1_15.pdf 1.8 Mb 416 downloads/thumbs/25705f0c076c1507b9166b03a6090e9b 2015-04-16 09:48
Kgmigr_15.pdf 3.6 Mb 346 downloads/thumbs/5df6cbddcbc2e367ca8d8a9824bbdb33 2015-04-16 09:48
Kginbred_15.pdf 2.6 Mb 343 downloads/thumbs/57f926039c1f62d8963529836a6282b7 2015-04-16 09:47
Kgdrift_15.pdf 5.5 Mb 375 downloads/thumbs/d6c9d3e4b8be8db0e7925ebb45b710fd 2015-04-16 09:47
Kgdiff_15.pdf 3.5 Mb 362 downloads/thumbs/abbd91b83d59c528ee82446e225d3bd8 2015-04-16 09:47
Kgadvar_15.pdf 5.8 Mb 431 downloads/thumbs/d0b05adb930594990557d6305822bc23 2015-04-16 09:47