Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Kísérlettervezés és értékelés

TBBE0625

Heti óraszám: 1+2+0    
Kredit értéke: 1+2    
Megkövetelt előzmény: TMBE0614
Tantárgyfelelős: Tökölyi Jácint
A számonkérés módja: gyakorlati jegy – írásbeli
 
A tantárgy oktatásának célja: A kurzus során elsajátításra kerülnek a biológiai adatok statisztikai elemzésének alapjai, egyszerűbb, de statisztikailag korrekt kísérletek tervezésének és elemzésének elvei és eljárásai. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy kisebb volumenű kutatás statisztikailag helyes megtervezésére és értékelésére.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Bevezető. A tudományos logika sajátosságai és működése.

2. hét: A hipotetiko-deduktív módszer: hipotézisek, predikciók és tesztelésük.

3. hét: Az adatgyűjtés sajátosságai. A megfigyeléses és kísérletes módszer összehasonlítása, a kísérletek felépítése és szerkezete.

4. hét: Az R statisztikai környezet bemutatása. Az adatok kezelése.

5. hét: Grafikai eljárások. Változótípusok és ábrázolásuk.

6. hét: Mintavételezés. Leíró statisztika.

7. hét: Statisztikai hipotézisvizsgálat.

8. hét: Klasszikus statisztikai tesztek. Átlagok és varianciák összehasonlítása.

9. hét: Statisztikai modellek. Az általános lineáris regresszió.

10. hét: Egyszerű és többszörös lineáris regresszió.

11. hét: Varianciaanalízis.

12. hét: Kovarianciaanalízis.

13. hét: Összetett modellek. Modellszelekciós eljárások.

14. hét: A lineáris modellek általánosítása.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:
Précsényi I. (szerk.) 2000. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. Egyetemi jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Barta Z. 2001. Biometria. Webjegyzet. http://puma.unideb.hu/~zbarta/teaching/biometria/
Sokal RR. & Rohlf FJ. 1981. Biometry. W.H. Freeman, New York.
Zar JH. 1984. Biostatistical analysis. Prentice Hall, New Jersey.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
fogalomtar2017.pdf 75 Kb 236 downloads/thumbs/072c281b4328d7fdab5b19564c9bf596 2018-02-13 12:01
startup.csv 1 Kb 61 2018-01-03 09:18
blood.csv 0 Kb 50 2018-01-03 09:18
brainhead.dat 2 Kb 88 2017-11-20 09:43
lepke.csv 2 Kb 265 2015-05-22 07:39
oxford.csv 59 Kb 526 2014-11-03 09:45
murders.csv 1 Kb 527 2014-10-06 09:40
lilemeret.txt 3 Kb 676 2014-06-25 22:29
adatsorok.zip 5 Kb 534 2014-05-13 07:28
feladatsor_2014.pdf 374 Kb 1048 downloads/thumbs/818b42d77c40f5dcf484c0b518a07d13 2014-05-09 09:37
jegyzet2013.pdf 347 Kb 1933 downloads/thumbs/58fdac3adb7c7d8d5b1da703b5fbb5e2 2013-12-14 22:18
feladatsor2_2013.pdf 51 Kb 888 downloads/thumbs/3cfa4a8b66c0ebb55240389e0734baf1 2013-12-01 20:41
elatine.xls 21 Kb 291 2013-12-01 20:33
magassagok.jpg 366 Kb 390 downloads/thumbs/d89299bd4593282705b86ae0d88a67a4 2013-09-30 09:40
feladat.pdf 23 Kb 791 downloads/thumbs/3093920efb8bd6c3b1537fe3f6369c65
adat.csv 0 Kb 418