Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Filogenetika és filogeográfia

TBBE0654

Heti óraszám: 2+1+0   
Kredit értéke: 2+1   
Megkövetelt előzmény: TBBE1022
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az élővilág törzsfejlődése fő irányainak és nagy lépéseinek tárgyalása, a filogenetikus rendszerezés alapjainak elméleti és gyakorlati megismertetése, az evolúciós változások tér-idő összefüggéseinek analitikus és szintetikus feldolgozása, bemutatása konkrét esettanulmányokon át.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Filogenetikus taxonómia és szisztematika. A genealogikus (filogenetikus) rendszerezés és az „evolúciós” (több-szempontú) rendszerezés. Filogenetikus és fenetikus (kvantitatív) rendszerezés („numerikus taxonómia”).

2. hét: A faj, mint filogenetikus egység; mint fogalom, mint kategória, mint taxon. A monofiletikus fajfeletti egységek „realitása”.

3. hét: A filogenetikus jellegelemzés. Pleziomorf és apomorf jellegek, szünapomorfia és homoplázia. A monofilia, polifilia és parafilia fogalmai.

4-5. hét: Filogenetikus fák szerkesztése hagyományos és számítógépes technikákkal. A Maximum Parsimony elve. A különböző módokon nyert fák egyeztetése, konszenzus fák..

6-7. hét: Filogenetikai esettanulmányok: Insecta, Tetrapoda

8. hét: A filogenetikus biogeográfia és a filogeográfia. Filogeográfia: filogenetikus folyamatok elemzése molekuláris markerekkel.

9. hét: A negyedidőszaki klímaváltozások genetikai következményei, refugiumok és terjedési útvonalak, hibridizációs övezetek. A Hewitt-féle paradigmák.

10-11. hét: Demográfiai és populációgenetikai módszerek kombinációja az elterjedés evolúciójának elemzésében: esettanulmányok.

12. hét: Az área genetikai szerkezete, „rear edge” és „leading edge”.

13. hét: Filogeográfia, fajkeletkezés és fajfeletti evolúció

14. hét: A Kárpát-medence filogeográfiája. Faunatörténeti és evolúciós folyamatok a Holarktiszban és a Kárpát-medencében.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Papp L. (szerk.) 1999. Zootaxonómia. Egys. jegyzet, Budapest.

Varga Z. 2005. Gének és populációk vándorúton. Faunatörténeti és evolúciós folyamatok Európában és a Kárpát-medencében. Mindentudás Egyeteme, IV. kötet.

Wiley EO. 1981. Phylogenetics: Theory and Practice of Phylogenetic Systematics, Wiley and Sons, New York.

Hewitt GM. 2000. The genetic legacy of the Quaternary ice ages. Nature 405: 907-913.

Avise JC. & Hamrick JL. 1996. Conservation Genetics: Case Histories from Nature. Chapman and Hall, New York - London, pp. 512.

Avise JC. 1999. Phylogeography: The History and Formation of Species, Harward U. P., Cambridge, M.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
gyakorlat_Cladistics.pdf 211 Kb 77 downloads/thumbs/441a5f02f740c40e6c0e5eb3cc8c9669 2016-05-20 19:38
gyakorlat_UPGMA Univ Southampton.pdf 1.1 Mb 69 downloads/thumbs/a35bd581a5f1818c6d76bb29f080faf4 2016-05-20 19:38
Zoolevolucio3.ppt 25.8 Mb 109 2014-05-08 18:34
Zoolevolucio2 tom.ppt 34.3 Mb 95 2014-05-08 18:34
Zooevolucio.ppt 26 Mb 112 2014-05-08 18:34
Phylogeo_Speciation_new.ppt 46 Mb 115 2014-05-08 18:34
Evolucio_Zoologia_5.ppt 30.7 Mb 96 2014-05-08 18:33
Evolucio_Zoologia6.ppt 69.6 Mb 78 2014-05-08 18:33
Evolucio_Zoologia3-4.ppt 54.2 Mb 97 2014-05-08 18:33
Evolucio_Zoologia2.ppt 19.6 Mb 81 2014-05-08 18:33
Evolucio_Zoologia.ppt 33.1 Mb 106 2014-05-08 18:33
Eukariota_allatvilag_filogenezis.pdf 904 Kb 132 downloads/thumbs/20f1986a4403ce5bb61f9bc321a81b00 2014-05-08 18:32
Állatvilág_filogenetikus1.ppt 22.5 Mb 121 2014-05-08 18:32
Állatvilág_filogen2_tom.ppt 35.3 Mb 107 2014-05-08 18:32
Filogenetika_fogalmak_ertelmezesek2.doc 96 Kb 556
Filogen_geoBSc.ppt 10.2 Mb 895
Filogen_geo7.ppt 15.8 Mb 555
Filogen_geo6.ppt 46.1 Mb 364
Filogen_geo5.ppt 18.3 Mb 355
Filogen_geo4b.ppt 41.7 Mb 423
Filogen_geo4a.ppt 22.8 Mb 510
Filogen_geo3.ppt 86.8 Mb 631
Filogen_geo2uj.ppt 10.4 Mb 743
Filogen_geo2.ppt 86.2 Mb 666
Filogen_fogalmak.doc 94 Kb 682