Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Etológia

TBBE0220

Heti óraszám: 2+0+0    
Kredit értéke: 3    
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A kurzus célja hármas: Egyrészt, felvillantani az állati viselkedés óriási változatosságát. Másrészt, megvilágítani az e változatosságot generáló fontosabb egyeden belüli (pl. genetikai, fiziológiai, pszichológiai stb.) mechanizmusokat. Harmadrészt, ismertetni a változatosságot kialakító főbb evolúciós hatásokat.

 A tantárgy tematikája: 

1. hét:  A viselkedés definíciója, a viselkedés-kutatás kérdései, a viselkedésbiológia története, viselkedési kutatások az Evolúciós Állattanon.

2. hét: A viselkedés egységei, szabályozása: ingerek, döntéshozás, motiváció.

3. hét: A viselkedés egyedfejlõdése: kanalizált fejlõdés, ,,öröklött vagy tanult? ” problémája

4. hét: Genetikai hatások: a genetikai hatások fontossága, a magatartás-genetika módszerei, a genetikai variabilitás fentartása.

5. hét: Környezeti hatások: maturáció, hormonális hatások, korai tapasztalatok, fejlõdési homeosztázis, a játék szerepe, bevésõdés.

6. hét: Tanulás: alapfogalmak, tanulási formák, állati inteligencia és evolúciója, memória.

7. hét: Természetes szelekció és adaptáció. A szelekció egysége: gén-, egyed-, csoport- és rokonszelekció.

8. hét: A viselkedésbiológia alapvetõ modelljei I: optimális táplálkozás.

9. hét: A viselkedésbiológia alapvetõ modelljei II: evolúciósan stabil stratégiák.

10. hét: Állati komunikáció: definíciók, a kommunikáció evolúciója, ritualizáció, megbízható jelzések, a méhek tánca.

11. hét: Szexuális szaporodás: a szexualitás evolúciós elõnyei és hátrányai, ivari dimorfizmus, ivararány evolúciója.

12. hét: Szexuális szelekció: intra és inter szexuális szelekció, alternatív szaporodási stratégiák, párválasztás, párzási rendszerek, utódgondozás.

13. hét: Szociális viselkedésformák: a társas élet evolúciós elõnyei és hátrányai, az állati ,,társadalmak” típusai, euszociális rovarok.

14. hét: Az emberi viselkedés szociobiológiája: mennyire al­kal­maz­ha­tók az eddig tanultak az ember viselkedésének magyarázatára, példák és ellenpéldák.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Dawkins R. 1986. Az önző gén. Gondolat Kiadó, Budapest.
Krebs JR. & Davies NB. 1988. Bevezetés a viselkedésökológiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Slater PJB. 1987. Bevezetés az etológiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.  
Barta Z., Liker A. & Székely T. (eds). 2002. A viselkedésökológia modern irányzatai. Osiris, Budapest.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
lecture1.pdf 2.7 Mb 74 downloads/thumbs/f70c71e9ac269ff8dc1b4e230e876a1a 2018-11-26 09:11
lecture4.pdf 2.9 Mb 61 downloads/thumbs/923a3d733088d8f61c5e18a356f50814 2018-10-03 16:08
lecture12.pdf 15.9 Mb 155 downloads/thumbs/08aaf01b4ceb7d6ab3ad9b2a6829fe45 2017-12-13 15:30
lecture9.pdf 7.4 Mb 155 downloads/thumbs/0c7d703aee34b2b75fd1643214db1ed4 2017-12-12 15:22
lecture10.pdf 5.9 Mb 143 downloads/thumbs/4a901469a3b549c3e647418c2b41f98a 2017-12-12 15:22
lecture11.pdf 5.1 Mb 156 downloads/thumbs/dd07247db98f9f06beb2aa4223fe74b2 2017-12-12 15:22
lecture8.pdf 5.9 Mb 169 downloads/thumbs/94131c86353db1fb10284f53aebad514 2017-11-21 08:35
lecture7.pdf 5.5 Mb 198 downloads/thumbs/95832ac2508523a10d5a8ac55f46a59b 2017-11-21 08:35
lecture5.pdf 9.8 Mb 193 downloads/thumbs/3c962a1685a294da97aed2783eb9ec04 2017-11-12 16:24
lecture6.pdf 30.6 Mb 233 downloads/thumbs/fa66220a1020320fea0fbf949b240d41 2017-11-12 16:24
lecture2.pdf 6.1 Mb 239 downloads/thumbs/9062b10b6ee0f24c4233fd698553eb40 2017-09-27 16:13
lecture3.pdf 4 Mb 199 downloads/thumbs/ce3c52edb44db5f418deb9a5e565845d 2017-09-27 16:13
VOKonyv.pdf 2.2 Mb 1389 downloads/thumbs/c5d21ad6d56e5072fbe7803c08d3335a
essze_kerdesek2012-11-25.pdf 19 Kb 1446 downloads/thumbs/a96425fad1c512215b7f369f0884c135
fogalmak_20122012-11-25.pdf 58 Kb 1813 downloads/thumbs/6eb83aa543a70d39941bddec22dd6329
Eloadas_2001.pdf 166 Kb 779 downloads/thumbs/cc77afa03e25e36e434a04d88000e5c3
book.pdf 8.5 Mb 1294 downloads/thumbs/1c7e97243bbe71973022caa7de24f4e8