Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Etológia

TBBE0220

Heti óraszám: 2+0+0    
Kredit értéke: 3    
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A kurzus célja hármas: Egyrészt, felvillantani az állati viselkedés óriási változatosságát. Másrészt, megvilágítani az e változatosságot generáló fontosabb egyeden belüli (pl. genetikai, fiziológiai, pszichológiai stb.) mechanizmusokat. Harmadrészt, ismertetni a változatosságot kialakító főbb evolúciós hatásokat.

 A tantárgy tematikája: 

1. hét:  A viselkedés definíciója, a viselkedés-kutatás kérdései, a viselkedésbiológia története, viselkedési kutatások az Evolúciós Állattanon.

2. hét: A viselkedés egységei, szabályozása: ingerek, döntéshozás, motiváció.

3. hét: A viselkedés egyedfejlõdése: kanalizált fejlõdés, ,,öröklött vagy tanult? ” problémája

4. hét: Genetikai hatások: a genetikai hatások fontossága, a magatartás-genetika módszerei, a genetikai variabilitás fentartása.

5. hét: Környezeti hatások: maturáció, hormonális hatások, korai tapasztalatok, fejlõdési homeosztázis, a játék szerepe, bevésõdés.

6. hét: Tanulás: alapfogalmak, tanulási formák, állati inteligencia és evolúciója, memória.

7. hét: Természetes szelekció és adaptáció. A szelekció egysége: gén-, egyed-, csoport- és rokonszelekció.

8. hét: A viselkedésbiológia alapvetõ modelljei I: optimális táplálkozás.

9. hét: A viselkedésbiológia alapvetõ modelljei II: evolúciósan stabil stratégiák.

10. hét: Állati komunikáció: definíciók, a kommunikáció evolúciója, ritualizáció, megbízható jelzések, a méhek tánca.

11. hét: Szexuális szaporodás: a szexualitás evolúciós elõnyei és hátrányai, ivari dimorfizmus, ivararány evolúciója.

12. hét: Szexuális szelekció: intra és inter szexuális szelekció, alternatív szaporodási stratégiák, párválasztás, párzási rendszerek, utódgondozás.

13. hét: Szociális viselkedésformák: a társas élet evolúciós elõnyei és hátrányai, az állati ,,társadalmak” típusai, euszociális rovarok.

14. hét: Az emberi viselkedés szociobiológiája: mennyire al­kal­maz­ha­tók az eddig tanultak az ember viselkedésének magyarázatára, példák és ellenpéldák.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Dawkins R. 1986. Az önző gén. Gondolat Kiadó, Budapest.
Krebs JR. & Davies NB. 1988. Bevezetés a viselkedésökológiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Slater PJB. 1987. Bevezetés az etológiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.  
Barta Z., Liker A. & Székely T. (eds). 2002. A viselkedésökológia modern irányzatai. Osiris, Budapest.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
VOKonyv.pdf 2.2 Mb 1147 downloads/thumbs/c5d21ad6d56e5072fbe7803c08d3335a
essze_kerdesek2012-11-25.pdf 19 Kb 1102 downloads/thumbs/a96425fad1c512215b7f369f0884c135
fogalmak_20122012-11-25.pdf 58 Kb 1294 downloads/thumbs/6eb83aa543a70d39941bddec22dd6329
Eloadas_2001.pdf 166 Kb 604 downloads/thumbs/cc77afa03e25e36e434a04d88000e5c3
book.pdf 8.5 Mb 1055 downloads/thumbs/1c7e97243bbe71973022caa7de24f4e8
eloadas10.pdf 16 Mb 524 downloads/thumbs/80bba9626d124c6e7e1852e99db9b6ee
eloadas9.pdf 10.7 Mb 501 downloads/thumbs/e6e11f7dbf58fcb6c2b4250083a568f5
eloadas8.pdf 9.2 Mb 504 downloads/thumbs/723210c055a66a474d960f012c87c18b
eloadas7.pdf 5.2 Mb 466 downloads/thumbs/bf4f602a28bac541618c378bcbcf2646
eloadas6.pdf 6.4 Mb 489 downloads/thumbs/c7e1e86e8b062df6918a802f31025c71
eloadas5.pdf 4 Mb 499 downloads/thumbs/adcd3e5b416962e19b8304ef22bd87e2
eloadas4.pdf 15.1 Mb 567 downloads/thumbs/0884d2d56094fbf509918d815ae19146
eloadas3.pdf 10.9 Mb 543 downloads/thumbs/ddb38bd0745314ada304df71e2706382
eloadas2.pdf 9.7 Mb 643 downloads/thumbs/3131beea1e6427d72e66048b6c7b2b97
eloadas1.pdf 10.2 Mb 860 downloads/thumbs/a1fcd2f174d791684884bccc60b378e5