Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Állattan (leírás, KORÁBBI előadás és gyakorlati anyagok)

TBBE2021 Állattan


Heti óraszám: 5+3+3   
Kredit értéke: 5+0+3   
Megkövetelt előzmény: –
Oktatók:Dr. Tökölyi Jácint, Bátori Edit, Dr. Tartally András, Dr. Földvári Mihály

A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja:

A biológia egyik fő tudományterületének a zoológia alapjainak és fogalmainak megismerése az evolúció szemszögből. A tárgy keretében az állatvilág főbb filogenetikus összefüggései mentén integráltan tárgyaljuk a főbb állat csoportok anatómiai tulajdonságait és az állatvilág rendszerezésének alapjait, a fontosabb taxonokat. Így a tantárgy anyaga heti 5 órában kerül ismertetésre és nem lesz külön anatómiai és rendszertani rész.

Az előadáshoz egy szeminárium (állatrendszertan) és egy labor (állatanatómia) tartozik, melyek teljesítése nem előfeltétele a kollokvium letételének.

 

A tantárgy teljesítésének követelményei:

Az előadás anyaga egyetlen írásbeli vizsgán kerül számonkérésre, amely 100 tesztkérdést tartalmaz. Ebből adódóan az eddigi külön állatanatómiai és állatrendszertani számonkérés megszűnik. A tesztben kizárólag az előadáson elhangzottakat kérjük számon, melyen 61% teljesítése szükséges az elégséges (2) eredményhez.

Mivel 2013-tól a tantárgynak nem lesz külön anatómiai és rendszertani előadás része, a korábbi évekből visszamaradt részjegyek beszámítására nincs lehetőség. Tehát akinek nincs a tantárgyból Neptunba beírt végleges jegye, annak az új feltételek szerint kell vizsgáznia a tantárgyból.

 

A tantárgy tematikája:

1. hét: Általános bevezető, egyedfejlődés, állatcsoportok kialakulása. (Tökölyi Jácint)

2. hét: Álszövetes állatok (Parazoa): szivacsok (Porifera), valódi állatok (Eumetazoa): korongállatkák (Placozoa), csalánozók (Cnidaria). (Bátori Edit)

3. hét: Csillókoszorús-lárvájú állatok (Lophotrochozoa) I. (Bátori Edit)

4. hét: Csillókoszorús-lárvájú állatok (Lophotrochozoa) II. Vedlőállatok (Ecdysozoa) I. (Bátori Edit)

5. hét: Ecdysozoa II.: Az ízeltlábúak általános jellemzése, háromkaréjúak (Trilobita), csáprágósok (Chelicerata). (Tartally András)

6. hét: Soklábúak (Myriapoda), rákok (Crustacea). (Tartally András)

7. hét: Rovarok (Insecta). (Földvári Mihály)

8. hét: Újszájúak (Deuterostomia): Xenoturbellida, Ambulacralia: Fél-gerinchúrosok (Hemichordata), Tüskésbőrűek (Echinodermata), Gerinchúrosok (Chordata): Urochordata, Cephalochordata. A gerincesek (Vertebrata) kialakulása és általános jellemzése (Tökölyi Jácint)

9. hét: Porcos halak (Chondrichtyes), sugarasúszójúak (Actinopterygii) és izmosúszójúak (Sarcopterygii). (Tökölyi Jácint)

10. hét: Kétéltűek (Amphibia). (Tökölyi Jácint)

11. hét: Sauropsida I: teknősök (Testudines), gyíkok és kígyók (Lepidosauria). (Tökölyi Jácint)

12. hét: Sauropsida II: krokodilok (Crocodilia) és madarak (Aves). (Tökölyi Jácint)

13. hét: Emlősök (Mammalia). (Tökölyi Jácint)

 

Ajánlott irodalom:

Hollósi G. (1980, 1987, 1998): Funkcionális Állatanatómia I-III. Jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest.

Ábrahám A. 1964. Összehasonlító állatszervezettan. Tankönyvkiadó, Budapest.

Csoknya M. & Hámori J. 1998. Az idegrendszer összehasonlító morfológiája. Dialóg, Budapest.

Kardong KV. 2006. Vertebrates. Comparatíve Anatomy, Function, Evolution. Fourth Edition, McGraw-Hill, Boston.

Vígh HB. & Kondics L. 1997. Összehasonlító szövettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Papp L. (szerk.) 1996. Zootaxonómia. Egységes jegyzet, ÁOE, MTM Budapest.

Rácz IA. (szerk.) 2008. Állatrendszertani gyakorlatok – Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Varga Z. 2003. Állatrendszertan I. Kézirat, DE, Debrecen.

Varga J. (Rácz IA, szerk.) 2002. Állatrendszertani gyakorlatok munkafüzet. EKF Líceum Kiadó, Eger.

Varga Z. 1991. Állatismeret. Tankönyvkiadó, Budapest.

Varga J. 1996. Állatrendszertani gyakorlatok I. EKTF Líceum Kiadó, Eger.

Varga J. 1997. Állatrendszertani gyakorlatok II. EKTF Líceum Kiadó, Eger.

Dudich E. & Loksa I. 1968. Állatrendszertan. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest.

 


A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve:
TBBL2021 Állatanatómiai gyakorlatok

Heti óraszám: 3   
Kredit értéke: 3   
A számonkérés módja: évközi írásbeli dolgozat, szóbeli referátum.

A gyakorlat tematikája: 

1. hét: Egysejtű állatok (Protozoa). Amőba (Amoeba proteus). Papucsállatka (Paramecium caudatum).

2. hét: Szivacsok (Porifera). Csalánozók (Cnidaria). Folyami szivacs (Ephydatia fliviatilis). Közönséges hidra (Hydra vulgaris). Csengettyűke (Obelia geniculata).

3. hét: Laposférgek (Plathihelminthes). Hengeresférgek (Nemathelminthes). Tejfehér planária (Dendrocoelum lacteum). Sertés orsóféreg (Ascaris suum).

4. hét: Gyűrűsférgek (Annelida). Földigiliszta (Lumbricus terrestris). Orvosi pióca (Hirudo medicinalis).

5. hét: Ízeltlábúak (Arthropoda). Kecskerák (Astacus leptodactilus). Májusi cserebogár (Melolontha melolontha).

6. hét: Puhatestűek (Mollusca). Tavi kagyló (Anodonta cygnea). Éti csiga (Helix pomatia).

7. hét: Halak (Pisces).

9. hét: A halak vázrendszere.

8. hét: Kétéltűek (Amphibia).

10. hét: A kétéltűek vázrendszere.

11. hét: Madarak (Aves).

12. hét: A madarak vázrendszere.

13. hét: Emlősök (Mammalia).

14. hét: Az emlősök vázrendszere.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Zboray G. (szerk.) 1998. Összehasonlító anatómiai praktikum I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Zboray G. (szerk.) 2007. Összehasonlító anatómiai praktikum II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 

A tantárgyhoz kapcsolódó szeminárium neve:
TBBG2021 Állatrendszertani szeminárium

Heti óraszám: 3   
Kredit értéke: –   
A számonkérés módja: referálás

A szeminárium tematikája:

Bevezetés a gyűjtés, preparálás, határozás módszertanába. Az állatvilág főbb törzscsoportjainak és törzseinek elméleti és valamilyen gyakorlati (ökológiai, konzervációbiológiai, gazdasági, egészségügyi) szempontból fontos fajainak megismerése.

1. hét: Alsóbbrendű gerinctelenek, Mollusca.

2. hét: Crustacea, Myriapoda, Chelicerata.

3. hét: Általános rovarmorfológia, Parainsecta, Orthoptera.

4. hét: Paraneoptera.

5. hét: Coleoptera, Strepsiptera, Neuropteroidea.

 

6. hét: Lepidoptera.

7. hét: Hymenoptera.

8. hét: Diptera.

9. hét: Pisces.

10. hét: Amphibia, Reptilia.

11. hét: Aves.

12. hét: Mammalia.

13. hét: Konzultáció.

14. hét: Konzultáció.

 

Ajánlott irodalom:

Rácz IA. (szerk.) 2008. Állatrendszertani gyakorlatok – Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Varga Z. 1991. Állatismeret. Tankönyvkiadó, Budapest.

Varga J. 1996. Állatrendszertani gyakorlatok I. EKTF Líceum Kiadó, Eger.

Varga J. 1997. Állatrendszertani gyakorlatok II. EKTF Líceum Kiadó, Eger.

Varga J. (Rácz IA, szerk.) 2002. Állatrendszertani gyakorlatok munkafüzet. EKF Líceum Kiadó, Eger

 

!!!!Alább a tárggyal kapcsolatos KORÁBBI anyagok érhetőek el. Az aktuális anyagok pedig itt érhetőek el: Állattan I előadás, Állattan II előadás, Állatrendszertan I gyakorlat és Állatrendszertan II gyakorlat!!!

.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Allattan ea 7het Insecta 2016_videok.zip 178 Mb 163 2016-05-19 17:03
Allattan ea 7het Insecta 2016.pdf 16.9 Mb 348 downloads/thumbs/c050466ea2da59eb66d0e21057dede14 2016-05-19 17:03
Rakok_eloadas.pdf 12 Mb 305 downloads/thumbs/41ff9571479c296a8a0c15ddb14d898c 2016-04-28 22:18
Arthropoda_eloadas.pdf 11.1 Mb 317 downloads/thumbs/a01e34e899306908322cf2d1eb588ff5 2016-04-28 22:18
Állattan1_Bilateria2_2016_HD.pdf 8.7 Mb 291 downloads/thumbs/cf5903596debb92c6ff551f15bda2056 2016-04-11 10:10
Állattan1_Bilateria1_2016_HD.pdf 9.6 Mb 297 downloads/thumbs/561ead156971984b90a4dd83a35af31a 2016-04-04 12:17
Halak 2016 BSc.pdf 2.3 Mb 561 downloads/thumbs/f5830aa7c00c5cc377a90d59f3ca6199 2016-03-22 15:01
Állattan1_Porifera_Cnidaria_2016_HD.pdf 8.3 Mb 366 downloads/thumbs/f504a8e082dbd513c02ee17e3142bea5 2016-03-09 11:48
Aves_(Madarak)_Gyakorlat_2015-2016_FA.pdf 45.2 Mb 732 downloads/thumbs/8cfbb82c396ef56b13eae8e2bffdb233 2016-03-08 17:16
béka_hangok_2016.zip 5.5 Mb 444 2016-03-01 18:00
reptilia_bsc_2016.pdf 5 Mb 702 downloads/thumbs/cb1ea0ed1dd454cde813899c1da44222 2016-03-01 18:00
amphibia_bsc_2016.pdf 8.9 Mb 530 downloads/thumbs/f113adaeaca9bb2d0434a1692ac69a78 2016-03-01 17:59
herp_jegyzet_2016.pdf 98 Kb 415 downloads/thumbs/cb53dcf3a7988a1eaea5d87fd0870d21 2016-03-01 17:59
allattan1_eloadas_2het.pdf 23.7 Mb 385 downloads/thumbs/bf3133f33008bab3cc728e070294d5b1 2016-02-26 20:37
Alacsonyabbrenduek_bsc_2016_HD.pdf 6.7 Mb 518 downloads/thumbs/633658731e4d0396b94f5487363569f5 2016-02-23 11:56
allattan1_eloadas_1het.pdf 10.9 Mb 369 downloads/thumbs/312f07be481b837a549d495f0ed59c6b 2016-02-18 15:38
zool_bsc_mammalia_2016.pdf 17.4 Mb 552 downloads/thumbs/29349b4d9fd52bd9e452468271ab6d95 2016-02-16 14:14
Myriapoda – Crustacea – Chelicerata.pdf 5.6 Mb 663 downloads/thumbs/ee2af0310d26e80289183c5ae46041d3 2015-11-25 10:15
Halak 2015.pdf 2.9 Mb 170 downloads/thumbs/32f0d2fbd909cb622c7bd59db97e5abf 2015-11-20 10:34
Hymenoptera gyakorlat.pdf 9 Mb 737 downloads/thumbs/313b4a217e4c4e75c77348316317512f 2015-11-11 21:34
paraneoptera_2015A.pdf 6.2 Mb 573 downloads/thumbs/ee2394ae03d2af7ac9c794eceab779b4 2015-10-31 20:51
Coleoptera_BSc 2015.pdf 16.4 Mb 633 downloads/thumbs/4dd08533eec174c8591ba6ccf60375a7 2015-10-13 21:33
Orthoptera_2015.pdf 11 Mb 811 downloads/thumbs/b912843db586262bc994f7dc0ba44212 2015-10-07 09:50
Allatrendszertan gyakorlat_bevezeto kovetelmenyek.pdf 606 Kb 904 downloads/thumbs/0fec1fe921e122c3040b1e147897f768 2015-10-02 13:00
BSc_szeminarium_Diptera_FM_2015.pdf 12.2 Mb 865 downloads/thumbs/c75bb98a0b04ee5492ebdb07be91f857 2015-09-30 21:34
Allattan ea_Arthropoda.pdf 11.1 Mb 292 downloads/thumbs/0c6ff2d7be9b7a39f38f3ad5d955e648 2015-05-23 21:21
Allattan ea_Rakok.pdf 12 Mb 284 downloads/thumbs/9b8e92fa52a120648497ed681acb5e8f 2015-05-23 21:19
12. állattan labor.pdf 1.4 Mb 276 downloads/thumbs/a9345f06c07cebb55fa16e4d720a240d 2015-05-07 16:32
11. állattan labor.pdf 1.4 Mb 294 downloads/thumbs/c628438ac90affddc5d3a0b0c8b88a21 2015-05-07 16:32
10. állattan labor.pdf 2 Mb 333 downloads/thumbs/bb39ec51f731b7ce31fa332df985600c 2015-05-07 16:31
9. állattan labor.pdf 2.2 Mb 373 downloads/thumbs/8154e7ac94d543a31371f50e1fcc5d13 2015-05-07 16:31
8. állattan labor.pdf 420 Kb 436 downloads/thumbs/98b11eca0561a2e6f7a1bced9b85a1a1 2015-04-18 09:54
7. állattan labor.pdf 6.2 Mb 470 downloads/thumbs/19f4f4bfa75c9f2316b886eaffe5a1e4 2015-04-18 09:53
Állattan7-8 hét.pdf 9 Mb 403 downloads/thumbs/9293565c0ec5e4fb9810237a77c1f8d7 2015-04-18 09:52
Állattan5-6hét.pdf 11 Mb 404 downloads/thumbs/5910c7de9dff1be57decbbfe14048a91 2015-03-27 13:37
6. állattan labor.pdf 6.2 Mb 524 downloads/thumbs/cc670866aba1241a3a1ec6f634a569cd 2015-03-27 13:34
5. állattan labor.pdf 1.9 Mb 434 downloads/thumbs/99d4e1dcda7cefe49d871913c91af6b1 2015-03-20 13:12
4. állattan labor.pdf 2.9 Mb 411 downloads/thumbs/ca31f9f9063565f0e8a5b359475a25db 2015-03-17 14:31
3. állattan labor.pdf 1.9 Mb 406 downloads/thumbs/4fc984dc749c8c05693165cbc1b8b059 2015-03-17 14:29
Állattan3-4hét.pdf 8.5 Mb 503 downloads/thumbs/9338131d725d57b4cefa306f8c5677c2 2015-03-17 12:23
Szocske_2015.ppt 0 Kb 510 2015-03-05 14:54
2. állattan labor.pdf 2 Mb 507 downloads/thumbs/5e092be2370a9747b2d30179cd16b59f 2015-02-27 11:43
1. állattan labor.pdf 2.6 Mb 551 downloads/thumbs/3756a35b935e9ce24a7e139d3408f966 2015-02-27 11:43
KORREKCIO_1. Allattan BSc szeminarium ZH 02.07, lepke.pdf 62 Kb 241 downloads/thumbs/5e4306cf060d8d204d84d92ea543e3fe 2015-02-10 16:00
Lepidoptera_2014_MSc.pdf 19.9 Mb 453 downloads/thumbs/cba5c980bc7c320f9f41295aeb61144b 2014-11-04 10:54
Latin kiejtes.pdf 176 Kb 205 downloads/thumbs/4dba45d830bf913b037f7f230e4c22f4 2014-09-28 20:47
Myriapoda_Crustacea_Chelicerata_MSc.pdf 6.9 Mb 300 downloads/thumbs/db61fb0f74faae5a1a612ef41578fe45 2014-09-28 20:30
Szazlabu-rak-pok_2014 BSc.pdf 6.3 Mb 958 downloads/thumbs/5d81c9b06919fa67bd82ebb8b2e336eb 2014-05-14 07:57
Alacsonyabbrendűek 2014 BSc.pdf 6.5 Mb 1160 downloads/thumbs/e0e48cc926e60d60f2501f80c1c234ed 2014-05-06 10:45
Paraneoptera_2014.pdf 3 Mb 1068 downloads/thumbs/8d8bfef210543284b7bd0ca5dbfc4b68 2014-04-23 08:31
Coleoptera, Strepsiptera-BSc-1.pdf 78.9 Mb 8058 downloads/thumbs/7875d63338e0fda505cc377aa7eb9be2 2014-04-17 16:57
BSc Bogar fajlista_a pirosak kellenek.pdf 45 Kb 845 downloads/thumbs/826dcb28ba6a300712da067815a1587d 2014-04-17 16:53
Hymenoptera jellemzes.pdf 1.7 Mb 872 downloads/thumbs/71d41555bdcb0c655c25816d71c19a56 2014-04-10 10:41
Hymenoptera besorolas es kepek.pdf 4.3 Mb 1805 downloads/thumbs/6c5f716e65ac18830c48d86cc05d8053 2014-04-10 10:41
5. állattan labor.pdf 1.9 Mb 351 downloads/thumbs/812e3c51edb42bb54f0621b9fd79ce63 2014-04-03 09:16
Lepidoptera_2014_BSc.pdf 18 Mb 2055 downloads/thumbs/5677921e8e69f1e43fbbfe103ab2515d 2014-04-02 10:36
fajlista_Lepidoptera_2014.doc 37 Kb 7835 2014-04-02 10:36
Amphibia - Reptilia 2014 HD.pdf 7.6 Mb 1205 downloads/thumbs/23a23dc0a1983c3f7cdf625e34603e7c 2014-03-15 18:20
Halak 2014.pdf 2.5 Mb 1265 downloads/thumbs/f2ff32ed1c8f8e89afc88338b681549c 2014-03-05 08:25
Aves (Madarak)_Gyakorlat_2014_FA.pdf 54.1 Mb 3823 downloads/thumbs/54061b3c741b297eaca9604b810bd8aa 2014-02-26 15:35
Aves (Madarak)_Rendszertan_2014_FA.pdf 430 Kb 856 downloads/thumbs/63d657ca1b4f280c17e7b15fde68058b 2014-02-26 15:34
Keteltu-hullo jegyzet.pdf 1.4 Mb 453 downloads/thumbs/58275d5253a5d6bd17c687332dc93954 2014-02-25 15:14
Amphibia - Reptilia 2014 HD.pdf 0 Kb 406 2014-02-25 15:13
ZH nevsor.pdf 80 Kb 547 downloads/thumbs/70a1804c86c90949357e6adafbb67663 2014-02-25 13:55
emlos_fajlbsc_2014.pdf 31 Kb 769 downloads/thumbs/13770652b2f22ab1512430de2f661ff2 2014-02-19 09:53
emlos_bsc_2014.pdf 13.2 Mb 1017 downloads/thumbs/56f70e99046d989fd09daec08d54a31c 2014-02-19 08:35
emlos_2013.pdf 11.8 Mb 710 downloads/thumbs/9c8059c99f8a4a33b006a062d53d4564 2013-05-08 09:27
Pisces 2003.ppt 15.6 Mb 734 2013-04-17 13:45
Trichoptera_Lepidoptera_2013.ppt 47.9 Mb 1034 2013-03-20 10:00
Coleoptera, Strepsiptera-BSc.ppt 65.6 Mb 1308
Paraneoptera_2013.pdf 4.6 Mb 436 downloads/thumbs/2213519e67bf126c9f78c6a7301c795b
rovarmorfologia 2013.ppt 0 Kb 7881
Szazlabu-rak-pok_2013.ppt 36.9 Mb 1338
'Alacsonyabb_rendu_gerinctelenek'_BSc_szem_1_2013..pdf 8.7 Mb 1015 downloads/thumbs/962762f0d777d41bf3c34fef17fa2151
amphibia-reptilia_zootax2012.ppt 0 Kb 579
Halak_Pisces_2012.ppt 18.3 Mb 625
madarak_képanyag_2012.pdf 0 Kb 837
madarak_besorolás_2012.pdf 0 Kb 617
BSc_2.óra.ppt 0 Kb 828
Zootax-gloss-ujabb.doc 222 Kb 1086
emlos_fogalom.pdf 31 Kb 703 downloads/thumbs/1bb33136185f3dd161a85e19fb68862a
Emlosok_2011_ÚJ!.pdf 5.9 Mb 892 downloads/thumbs/bf4c8171ed628a78842ad8edd6c4ac4f
Szeminárium_Emlősök_2011.pdf 5.9 Mb 882 downloads/thumbs/7e9b57b66fb0618006c791176febc9bc
Szeminárium_Kétéltűek és Hüllők_2011_elm BSc.ZIP 0 Kb 699
Szeminárium_Kétéltűek és hüllők_2011.ppt 0 Kb 940
oktatási segédanyag_gerincesek.pdf 2.5 Mb 1339 downloads/thumbs/66fae9f6138dbf444d4d5f069ec1f863
Halak – Pisces.ppt 41.6 Mb 48844
Coleoptera2-BSc.ppt 64.1 Mb 1392
Coleoptera1-BSc.ppt 63.4 Mb 1538
Hymenoptera.ppt 9 Mb 1801
Paraneoptera.ppt 0 Kb 2043
tetvek.doc 1020 Kb 2481
Állatrendszertan_gyak_lepkék.ppt 83.3 Mb 1756
Állatrendszertan_madarak_képanyag.pdf 0 Kb 1428
Szeminarium_2.ppt 13 Mb 2229
01_Állatrendszertan_Bevezetés.ppt 4.5 Mb 2349
Szeminarium_1.ppt 0 Kb 1698
Microsoft PowerPoint - oktatási segédanyag_gerinctelenek.pdf 16.4 Mb 2389 downloads/thumbs/f99181794b4b3260cdba67ee5a6a1c38