Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Zoológiai élőlényismeret I.

TBBE0632 (TBBE2632)

Heti óraszám: 0+3+0
Kredit értéke: 0+3

TantárgyfelelősDr. Németh Zoltán

ÓratartóBabits Melinda Dorottya

A számonkérés módja: gyakorlati jegy a jegyek itt elérhetőek
(A meg nem írt számonkérésre 0-ás jegy jár. Pótlásra, javításra a szorgalmi időszaki végéig van lehetőség.)

A tantárgy oktatásának célja: A tárgy keretein belül a gerinctelen állatok főbb csoportjai kerülnek bemutatásra evolúcióbiológiai és ökológiai szempontból. A hallgatók megismerkedhetnek hazai és idegenhonos gerinctelen fajok életmódjával, viselkedésével elsősorban videók és egyéb szemléltető anyagok révén.


A tantárgy tematikája:

02.21. – 1. óra: Bevezetés, Gerinctelenek főbb csoportjai

02.28. – 2. óra: Élet a vízben + számonkérés (beadandó)

03.07. – 3. óra: Vízi gerinctelenek I. (mikrofauna)

03.14. – 4. óra: Vízi gerinctelenek II. (megafauna) + számonkérés (felismerés)

03.21. – 5. óra: Élet a szárazföldön, Szárazföldi gerinctelenek

03.28. – 6. óra: az óra elmarad

04.04. – 7. óra: A rovarok testfelépítése

04.11. – nincs óra (szakmai napok miatt)

04.18. – 8. óra: Gerinctelenek viselkedése I. (párválasztás, utódgondozás) 

04.25. – nincs óra (BSc terepgyakorlat miatt)

05.02. – 9. óra: Gerinctelenek viselkedése II. (szociális viselkedés, euszociális rovarok) + számonkérés (cikk)

05.09. – 10. óra:Gerinctelenek viselkedése III. (viselkedés vizsgálata kísérletek segítségével)

05.16. – 11. óra: Különleges gerinctelen taxonok + számonkérés (videó)

05.23. – nincs óra, javítási, pótlási lehetőség

 

A számonkérésekről részletesebben:

02.28. - 2. óra
beadandó dolgozat egy szabadon választott hazai gerinctelen fajhoz kapcsolódóan (szempontok: magyar+latin név, rendszertani besorolás, élőhely típusa, elterjedési terület, táplálkozás, egy érdekesség a fajjal kapcsolatban, források feltüntetése, maximum fél oldal terjedelem)

03.14. - 4. óra
kagyló-, és csigahéjak felismerése preparátum és fotó alapján (5 faj) - magyar név, illetve egy érdekesség megadása a fajhoz kapcsolódóan

05.02. - 9. óra
órai dolgozat, 2 kérdés megválaszolása egy, az alábbiak közül szabadon választott cikkhez kapcsolódóan:
      - Szarvasbogarak az Óperencián túlról (Állatvilág Magazin, 2014/4, 12-14. o.
      - Soklábúak (Állatvilág Magazin, 2015/1, 14-17. o.)
      - A lepkék átváltozása (Állatvilág Magazin, 2015/4, 18-21. o.)

05.16. 11. óra
fajok jellemzése videó alapján (hány faj látható, milyen a megjelenésük, szűkebb értelemben vett viselkedésük)


Ajánlott irodalom:

- Karl Beurlen & Gerhard Lichter – Kövületek (Magyar Könyvklub, 1997)
- Bakonyi Gábor, Juhász Lajos, Kiss István, Palotás Gábor - Állattan (Mezőgazda Kiadó, 2003) itt elérhető
- Kiss János - Biológiai Kislexikon (Typotex Kiadó, 2007) itt elérhető
- Horváth Balázs, Pestiné Rácz Éva Veronika - Ökológia (jegyzet, 2011) itt elérhető
- Klaus Janke, Bruno P. Kremer & Josef Reichholf - Tengerek és tengerpartok (Magyar Könyvklub, 1999)
- Bräger Zsuzsanna (szerk.) - Bevezetés a tengerek ökológiájába (Pécsi Tudományegyetem, 2004) itt elérhető
- Farkas János, Német Szabolcs & Tóth Zoltán - Tengerbiológiai terepgyakorlatok (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2013) itt elérhetőletölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Raising Kids in a Corpse - World 38.6 Mb 26 2017-05-09 13:35
7_ora.pdf 3.8 Mb 17 downloads/thumbs/acdb350a59e4e6c2ecb61b8762736166 2017-04-04 08:32
5_ora.pdf 3.3 Mb 13 downloads/thumbs/c873a2a376ca1204fed729aa2390ddca 2017-04-04 08:31
4_ora.pdf 5.1 Mb 12 downloads/thumbs/e64ab1ea6da2c7cf38c58ea94e2d8841 2017-04-04 08:30
3_ora.pdf 3 Mb 17 downloads/thumbs/8c300dcba3d96e11fb3ae61db88f6f5a 2017-03-13 15:16
2_ora.pdf 2.6 Mb 51 downloads/thumbs/aa8cf786c96a71776bb60d09c9ef1fef 2017-02-28 14:25
1_ora.pdf 1.5 Mb 33 downloads/thumbs/050b9898f3537947528091537056dc79 2017-02-27 10:46
hasznos_linkek.pdf 65 Kb 16 downloads/thumbs/26bdec5897ded509c6f3c7399e1f2a7f 2017-02-20 13:18
EPA00000_allatvilag_2015_04.pdf 3.9 Mb 37 downloads/thumbs/df646914fbc5799c6fc7e86d4aa177cc 2017-02-14 13:31
EPA00000_allatvilag_2015_01.pdf 4.1 Mb 25 downloads/thumbs/33707349f9f7df64788c6907e9f4edf6 2017-02-14 13:31
EPA00000_allatvilag_2014_04.pdf 2 Mb 42 downloads/thumbs/a54ff4fe811a28f92cc466bfc3ca86a6 2017-02-14 13:31