Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Zoological knowledge of organism II.

 Zoológiai élőlényismeret II. 

TBBE0633 (TBBE2633) és TBBG0633 (TBBG2633) 

Heti óraszám: 0+3+0

Kredit értéke: 0+3

Tantárgyfelelős: Dr. Németh Zoltán

A számonkérés módja: gyakorlati jegy
 

A tantárgy oktatásának célja:

A tárgy keretein belül bemutatásra kerülnek a gerincesek altörzsének főbb osztályai evolúcióbiológiai és ökológiai szempontból. A hallgatók megismerkedhetnek hazai és idegenhonos gerinces fajok életmódjával, viselkedésével elsősorban videók és egyéb szemléltető anyagok révén.

 

A tantárgy tematikája:

1. óra: Bevezetés, gerincesek evolúciója

2. óra: Halak I.

3. óra: Halak II. 

4. óra: Kétéltűek I.

5. óra: Kétéltűek II

6. óra: Hüllők I

7. óra: Hüllők II. 

8. óra: Madarak I.

9. óra: Madarak II.

10. óra Madarak III

11. óra: Emlősök I.

12. óra: Emlősök II.

13. óra: Emlősök III. 

14. óra: Javítási, pótlási lehetőség

 

Ajánlott irodalom:

- Karl Beurlen & Gerhard Lichter – Kövületek (Magyar Könyvklub, 1997)
- Cyrill Walker & David Ward – Ősmaradványok (Panem Kft., 1995)
- Harka Ákos & Sallai Zoltán - Magyarország halfaunája (2007) itt elérhető
- Klaus Janke, Bruno P. Kremer & Josef Reichholf - Tengerek és tengerpartok (Magyar Könyvklub, 1999)
- Bräger Zsuzsanna (szerk.) - Bevezetés a tengerek ökológiájába (Pécsi Tudományegyetem, 2004) itt elérhető
- Mark O'shea & Tim Halliday - Hüllők és kétéltűek (Taramix, 2008)
- Puky Miklós, Schad P., Szövényi G.  - Magyarország herpetológiai atlasza (Varangy Akciócsoport Egyesület, 2005) itt elérhető
- Frieder Sauer - Szárazföldi madarak (Magyar Könyvklub, 1995)
- Frieder Sauer - Vízimadarak (Magyar Könyvklub, 1996)
- Magyarország emlőseinek atlasza (Kossuth Kiadó, 2007)
- Josef Reichholf - Emlősök (Magyar Könyvklub, 1996) 
- J.R. Krebs & N.B. Davies - Bevezetés a viselkedésökológiába (Mezőgazdasági Kiadó, 1998)

 

 

 

downloadable materials