Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Bevezetés a zoológus mesterségbe [zoológus]

 

 

 

 

TBME0901

Heti óraszám. 2+0+0

Kredit értéke: 2+0
Tantárgyfelelős: Dr. Papp László (kutatóprofesszor), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A zoológus munkája sokrétű és összetett, ezért nehéz hallgatóként eldönteni, hogy megfelelő választás-e számukra. Ebben segít a tárgy könyvekből meg nem tanulható, vagy nehezen összeszedhető információkkal, melyek rávilágítanak a tudományág művelésének mindennapi feladataira, és a lehetőségekre. Hogyan tájékozódjunk és mozogjunk a tudományos világban? Általánosan a tudományra és a zootaxonómiára érvényes tanácsokat adunk, valamint bemutatjuk a zoológia és a zootaxonómia jelenlegi
helyzetét.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Döntéskényszer (megítélés, kitörési pontok, miért éri meg?).

2. hét: Publikálás: Publish or perish! A publikációk fajtái, Kell-e ismeretterjesztő publikációkat készíteni?

3. hét: Oktatás, impakt faktor, doktori cím.

4. hét: Pályázatok, hol, mit, hogyan?

5. hét: Gyűjtemények, adatbázisok építése.

6. hét: Kutatói etika, csalás a tudományban, bírálat, opponencia.

7. hét: Nemzetközi kapcsolatok, használható nyelvtudás, beszédkészség.

8. hét: Külföldi ösztöndíjak, külföldi munkavállalás, lehetőségek és módszerek.

9. hét: Személyes kapcsolatok kiépítése, nemzetközi kongresszusok, szimpóziumok.

10. hét: A kölcsönzések és a gyűjteményhasználat etikája, levél, e-mail, internet.

11. hét: Vita, tudományos vita, a szakmai konfliktusok megoldásai.

12. hét: Alkalmazott zootaxonómia, kapcsolatok más tudományágakkal.

13. hét: Szerepvállalás a tudomány hazai és nemzetközi szervezetében, különböző veszélyek.

14. hét: Állásinterjú, önéletrajz. Ki számít sikeresnek a tudományban?

15. hét: Konzultáció.

 

 

Ajánlott irodalom:

  • Kiss L.L. 2011. A tudományos közlés művészete. Magyar Tudomány 2011(6): 734-737.
  • Papp L. 1994. A zootaxonómia („zoológia”) 100 éve, és bizonytalan jövője. Magyar Tudomány 94(12): 1428-1436.
  • Papp L., Peregovits L. & Ronkay L. 2005. Zootaxonomy from a Hungarian perspective. Hungarian Biodiversity Platform Secreteriat, Vácrátót, Hungary, 20 pp. ISBN 963 218 000 X
  • Papp L., Bakonyi L., Báldi A. &  Tóthmérész B. 2007. Publikálás a szupraindividuális biológiában. Állattani Közlemények 92(2): 91-120.
  • Solla Price D. de 1979. Kis tudomány, nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, 251 pp.

 

downloadable materials