Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Gerinctelen és gerinces állatok taxonómiája [zoológus]

TBME0903

Heti óraszám: 4+0+0

Kredit értéke: 4
A tantárgy felelőse: Dr. Rácz István (egyetemi docens), Dr. Tartally András (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A szárazföldi és részben vízi életközösségekben meghatározó szerepet betöltő, valamint evolúciós szempontból jelentős gerinctelen (Mollusca, Insecta: Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera) és gerinces (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) csoportok finomabb taxonómiai tagolódásával, ennek filogenetikai vonatkozásaival, fontosabb, elsősorban hazai fajaival ismerkedhetnek meg a kurzus hallgatói. Az elméleti órákhoz kapcsolódó gyakorlatokon pedig a választott csoport tekintetében mélyíthetik el speciális ismereteiket.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Bevezetés a taxonómiába, általános taxonómia

2. hét: Parazoa: Porifera; Radiata: Cnidaria, Ctenophora; Platyzoa

3. hét: Ecdysozoa Panarthropoda.

4. hét: Ecdysozoa: Arthropoda: Chelicerata

5. hét: Ecdisozoa: Arthropoda: Mandibulata

6. hét: Ecdisozoa: Hexapoda

7. hét: Lophosozoa: Mollusca

8. hét: Tentaculata, Deuterostomia: Echinodermata, Hemichordata, Chordata: Urochordata, Cephalochordata

9. hét: Vertebrata: Agnatha, Gnathostomata: „Pisces”, Tetrapoda: Amphibia

10. hét: Tetrapoda: Sauropsida, Archosauria, „Aves”

11. hét: „Aves”

12. hét: Therapsida: Mammalia

13. hét: Therapsida: Mammalia

14. hét: Evolúciós áttekintés.

15. hét: Konzultáció.

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve (a két gyakorlat közül csak az egyiket kell teljesíteni):

TBML0903 Gerinctelen állatok taxonómiája gyakorlat

Heti óraszám: 0+0+4

Kredit értéke: 2
A tantárgy felelőse: Dr. Rácz István (egyetemi docens), Dr. Tartally András (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A gyakorlatok tömbösítettek.

A gyakorlat tematikája:

1. óra: Chelicerata (Dr. Horváth Roland)

2. óra: Orthopteroidok (Dr. Rácz István)

3. óra: Coleopteroidea (Dr. Nyilas István)

4. óra: Hymenoptera (Dr. Tartally András)

5. óra: Dipteroidea/Antliophora (Dr. Földvári Mihály)

6. óra: Lepidoptera (Tóth János)

7. óra: Mollusca (Dr. Nyilas István)

8. óra: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Rácz IA. (szerk.) 2008. Állatrendszertani gyakorlatok – Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

TBML0913 Gerinces állatok taxonómiája gyakorlat

Heti óraszám: 0+0+4

Kredit értéke: 2
A tantárgy felelőse: Dr. Tartally András (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A gyakorlat tematikája:

1. óra: Pisces (Csipkés Roland)

2. óra: Amphibia, Reptilia (Dr. Tartally András)

3. óra: Aves I. (Dr. Tökölyi Jácint, Bán Miklós, Dr. Végvári Zsolt)

4. óra: Aves II. (Dr. Tökölyi Jácint, Bán Miklós, Dr. Végvári Zsolt)

5. óra: Aves III. (Dr. Tökölyi Jácint, Bán Miklós, Dr. Végvári Zsolt)

6. óra: Mammalia I.

7. óra: Mammalia II.

8. óra: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Rácz IA. (szerk.) 2008. Állatrendszertani gyakorlatok – Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Myriapoda_Crustacea_Chelicerata_MSc.pdf 20.8 Mb 20 downloads/thumbs/750d1b126dfd72e984af4823d9cff3d7 2017-11-21 21:57
Taxonomia gyakorlat lepkék Msc 2017.pdf 19.5 Mb 35 downloads/thumbs/80786619ea1277f3df9a0d8260f48f95 2017-11-07 21:43
Emlos gyak_2016_Hanna.pdf 12 Mb 61 downloads/thumbs/59cc57330761324d273779141d2e066b 2016-12-12 20:40
Halak_gyak_2016_Feri.pdf 2.3 Mb 35 downloads/thumbs/13e30b6aa794e78777a5fc7d9616bd10 2016-11-15 16:08
Lepkek_gyak_ 2016_Alex.pdf.pdf 19.3 Mb 36 downloads/thumbs/0d01a4fd62697b6e6ba738e714b0eba1 2016-11-13 11:06
Diptera_MSc_Melinda.pdf 8.4 Mb 42 downloads/thumbs/1da80e240c5a416fc7a3c56afbd1bfef 2016-10-18 20:22
Coleoptera 2016 MSc_gyak_Hanna.pdf 17.4 Mb 39 downloads/thumbs/10c3d7c175cbbd5081def89f405681db 2016-10-07 21:19
Zootax_MSc gyak_2013-14 osz.doc 45 Kb 103 2013-10-23 11:24
13_Vertebreta II.pdf 2.9 Mb 296 downloads/thumbs/ab5f61e2dadb77cc55c44c355020240a
12_Vertebrata I.pdf 664 Kb 273 downloads/thumbs/a83da5d9e52134bca3d9b260be874e4a
11_Deuterostomia.pdf 7.7 Mb 294 downloads/thumbs/1737a8b441f58a610bc233a8c19d512a
08_Insecta_Msc.pdf 4.2 Mb 439 downloads/thumbs/8ccac9f52a0b7d53b6bc80e548e0c87d
07a_Arachnoidea_MSc.pdf 2.4 Mb 417 downloads/thumbs/efef4e1cc23f64064dc1460b0d9da170
07_Mandibulata_MSc.pdf 2.3 Mb 249 downloads/thumbs/63fea7f66cc4dbe17eb9fac0173539cc
06_Articulata_MSc.pdf 3.2 Mb 210 downloads/thumbs/7fb2ae977cc99d4c9b427be74214a1c2
05a_Lophotrochozoa_Lophophorata_Mollusca_MSc.pdf 6.9 Mb 219 downloads/thumbs/24d900d9bfd9e14b86e68ea1aade37af
05_Ecdysozoa - Vedlő állatok_MSc.pdf 132 Kb 198 downloads/thumbs/5874ded493c8cceefdde94a4d7a94867
04_Platyzoa_MSc.pdf 2 Mb 209 downloads/thumbs/e97b3326e121d285d1bd54eb27c7f9b4
03_Porifera, Cnidaria, Ctenophora_MSc.pdf 2.2 Mb 274 downloads/thumbs/6e48deff026ae090bf2314c6e5d48388
01_2_Általános_taxonómia_MSc.pdf 1.2 Mb 752 downloads/thumbs/ddc7edb0bf3689cc9441039993bc12e6
keteltu hullo besorolas 2011.pdf 231 Kb 309 downloads/thumbs/328fa7c0195269e0b34bfa9473c042d8
2eltu-hullo_foliak.pdf 5.4 Mb 592 downloads/thumbs/3b23a5d89afb783241b8f02b583f0415
Keteltu-hullo jegyzet.pdf 1.4 Mb 717 downloads/thumbs/228618a9f2b15c3af8e7ffeb595c3b42
bekahangok.zip 5.4 Mb 165