Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Biodiverzitás [zoológus]

TBME0402

Heti óraszám: 1+0+0

Kredit értéke: 3
A tantárgy felelőse: Dr. Tóthmérész Béla (tv. egyetemi tanár)
A számonkérés módja: kollokvium


A tantárgy oktatásának célja: A tárgy oktatásának célja az ökológiában, a környezettudományokban és az élet számos más területén központi szerepet játszó diverzitással kapcsolatos alapvető fogalmak, modellek és módszerek bemutatása.

 

A tantárgy tematikája: A sokféleség szerepe és jelentősége a biológiában, kitekintés a természet és társadalomtudományok felé. Ökológiai, természetvédelmi és társadalmi szempontú értékelése a biodiverzitásnak. A biodiverzitás értelmezése, néhány alapfogalom a diverzitás mérésével kapcsolatban. A diverzitás mérésére szolgáló módszerek rövid áttekintése. Fajszám intrapoláció és fajszám extrapoláció. A biodiverzitás változásának történeti változása. A földtörténeti maradványok; hány kihalt faj van? Recens és jövőbeli kihalások. Biodiverzitási grádiens; fajszám-terület összefüggések, lokális és regionális diverzitás összefüggése. Diverzitás és a környezeti változók kapcsolata. Miért fontos a diverzitás? Direkt és indirekt értékek. Diverzitás és az ökológiai folyamatok kapcsolata. Abszolutizálható-e a diverzitás ökológiai szempontból? A diverzitás megőrzésének módszerei. In-situ megőrzés, ex-situ megőrzés. Megelőző intézkedések a biodiverzitás védelmére.

 

Az ajánlott irodalom:

Izsák J. 2001. Bevezetés a biológiai diverzitás mérésének módszertanába. Sciencia Kiadó.

Tóthmérész B. 1997. Diverzitási rendezések. Scientia Kiadó, Budapest.

Rosenzweig M L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

 

A tantárgyhoz tartozó gyakorlat:

TBMG0402 Biodiverzitás gyakorlat

 

Heti óraszám: 0+2+0

Kredit értéke: 0
A tantárgy felelőse: Dr. Tóthmérész Béla (tv. egyetemi tanár)
A számonkérés módja: aláírás

downloadable materials