Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Állati viselkedés [zoológus]

TBME0907
Heti óraszám. 1+0+0
Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A viselkedésökológiai kutatások alapja az állati viselkedés természetének és a módszertani kérdéseknek a pontos ismerete. A tantárgy kereteiben áttekintést adunk a gerinces és gerinctelen állatfajok viselkedési mintázatairól. A példák részletes bemutatásakor kitérünk a vizsgálatok módszertani sajátosságaira, és felhívjuk a figyelmet a lehetséges buktatókra. A állati viselkedés módszertanának átfogó bemutatására is sor kerül, amely a jövőbeli gyakorlati kutatási problémák megoldásokhoz nyújt segítséget.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Bevezetés: az állati viselkedés tinbergeni négy kérdése.

2. hét: Kísérlettervezés, viselkedési mérések módjai, megbízhatósága (és az ezt befolyásoló tényezők).

3. hét: Viselkedési adatok rögzítésének módjai. Viselkedési mintázatok rögzítése, kategóriák leírása, definíciója, elkülönítése.

4. hét: Adatok elemzése statisztikai módszerekkel: egy- és többváltozós módszerek, az eredmények megjelenítése.

5. hét: Akusztikus kommunikáció, hangfelvételek gyűjtése, elemzése.

6. hét: Az állati személyiség vizsgálata, adatgyűjtés és elemzés.

7. hét: Főbb viselkedési típusok és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok bemutatása: aggresszió (kiemelt gerinces és gerinctelen állatok példáin).

8. hét: Főbb viselkedési típusok és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok bemutatása: reprodukció (kiemelt gerinces és gerinctelen állatok példáin).

9. hét: A helyváltoztatás, aktivitás vizsgálata: adatok gyűjtése és elemzése.

10. hét: Életmenet-stratégiák és a fiziológiai paraméterek jelentősége I.

11. hét: Életmenet-stratégiák és a fiziológiai paraméterek jelentősége II.

12. hét: Főbb viselkedési típusok és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok bemutatása: kooperáció 1. (kiemelt gerinces és gerinctelen állatok példáin).

13. hét: Főbb viselkedési típusok és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok bemutatása: kooperáció 2. (kiemelt gerinces és gerinctelen állatok példáin).

14. hét: Főbb viselkedési típusok és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok bemutatása: kooperáció 3. (kiemelt gerinces és gerinctelen állatok példáin).

15. hét: Konzultáció.

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve:
TBML0907 Állati viselkedés szeminárium

Heti óraszám. 0+0+1
Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A szemináriumok során a hallgatók kisebb projekteket fognak kivitelezni, melyek során a gyakorlatban alkalmazzák a tanult módszereket, és a beszámoló alkalmával tapasztalatot szereznek az adatértékelés és interpretáció terén.

Ajánlott irodalom:
Alcock J. 2004. Animal Behaviour. Sinauer Associates.
Martin P. & Bateson P. 1993. Measuring Behaviour. Cambridge University Press, Cambridge.
Dawkins MS. 2007. Observing Animal Behaviour. Oxford University Press, Oxford.
Danchin E., Giraldeau L.-A., Cézilly F. 2008. Behavioural Ecology. Oxford University Press, Oxford.
Précsényi I., Barta Z., Karsai I. & Székely T. 2000. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE. Debrecen.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
tételsor2017.pdf 37 Kb 19 downloads/thumbs/ad47785e6414ca2cf659bf81a87d3ec5 2017-05-24 10:29
Hangyák viselkedése2017_SA.pdf 4.6 Mb 17 downloads/thumbs/623883288e4b2d6afeea6b1bbf0bd4a2 2017-05-10 17:51
3_Y19_2-YL6R2-GL1R9.mp4 39.8 Mb 8 2017-04-19 17:22
Genetika-a-vis-biologiaban.pdf 3.3 Mb 20 downloads/thumbs/51f22ab14311609c3dc11a444becd2cf 2017-04-19 15:26
allati_viselkedes_parvalasztasbogaraknal.pdf 3.2 Mb 21 downloads/thumbs/f766d378289ccb181ff8ca23ad8f8b23 2017-04-19 10:29
Allati_viselkedes_II_kiserletes_vizsgalat_Fulop_Attila.pdf 9.1 Mb 22 downloads/thumbs/e0e9291e3ddc7db8ee32d70e39600704 2017-04-19 09:37
Allati_viselkedes_I_terepi_vizsgalat_Fulop_Attila.pdf 20.5 Mb 19 downloads/thumbs/3e2b6210519dd35851e2f734657fa47b 2017-04-19 09:37
Donteshozas_es_szocialis_kornyezet_BM.pdf 2.5 Mb 24 downloads/thumbs/58b8bd5b0bc3b24ee7e8bb04a113566e 2017-03-22 16:50
Allati_szemelyiseg_merese_BM.pdf 1.8 Mb 27 downloads/thumbs/65560909077964a194fdef59bfadfed4 2017-03-22 16:50
Állati viselkedés_bevezetés_2017_02_22.pdf 1.7 Mb 38 downloads/thumbs/8254672b8248ce4b5a38641aa91ff7be 2017-02-22 12:32
Állati viselkedés tematika 2017.pdf 202 Kb 23 downloads/thumbs/5c609eb4b9d9c5faf68f25923509cb3e 2017-02-22 11:27
Allati_viselkedes_II_kiserletes_vizsgalat_Fulop_Attila.pdf 0 Kb 51 2016-05-20 07:42
Allati_viselkedes_I_terepi_vizsgalat_Fulop_Attila.pdf 0 Kb 41 2016-05-20 07:41
hangya_vis2016.pdf 1.8 Mb 37 downloads/thumbs/c7b1be1e0ca64f535b22f859f52702de 2016-05-17 18:01
Allati_viselkedes-personality_videok.zip 154.5 Mb 37 2016-05-11 16:46
Allati_viselkedes-personality.pdf 9.7 Mb 48 downloads/thumbs/d217d67a9b5cbfeb562526bded16f23b 2016-05-11 16:44
Precsenyi Kutatastervezes modszerek BOOK.pdf 3.5 Mb 108 downloads/thumbs/c77b9222a70340b970ce374ee77ac441 2014-12-05 13:35