Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Természetvédelmi és „ex situ” zoológia” I-II [zoológus]

TBME0909, TBME0910

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 3   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Végvári Zsolt, Nagy Sándor Tibor
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A kurzus célja a konzervációbiológiának az állatfajok és élőhelyeik védelmével foglalkozó fejezeteinek megismertetése, illetve ennek gyakorlati alkalmazásai az ex situ és in situ védelmi programokban. Részletesebben: a kurzus elsőként bevezetést ad a konzervációbiológia alapfogalmaiba, majd az ökoszisztémák bemutatása után áttér az emberi tevékenységek által okozott élőhely-csökkenések és zavaró hatások bemutatására. Továbbá külön blokkban foglalkozik a természetvédelmi területek kezelésével és fajvédelmi programokkal általánosságban, majd pedig konkrét – nemzetközi és hazai – példákon keresztül mutatja be az in situ és ex situ konzervációbiológiai technikákat. Ennek megfelelően a gyakorlatokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban és a Debreceni Állatkertben le lehet folytatni, ahol a praktikumok közvetlenül csatlakoznak az előadásokon elhangzottakhoz.

A tantárgy tematikája:

I. Természetvédelmi zoológia

1. hét: A biodiverziás alapfogalmai, mérései, mintázatai; monitoring. Védett fajok monitorozásának módszerei. Hosszú távú adatgyűjtés és - feldolgozás. Főbb földi ökoszisztémák: szárazföldi, hegyi, vízi ökológiai rendszerek. Konzervációbiológiai alapok. Ökoszisztéma-szintű természetvédelem. Vonuló fajok védelmi lehetőségei.

2. hét: Antropogén eredetű élőhelyvesztés: földhasználat-váltás, fragmentáció, urbanizáció, és ezek mérséklési lehetőségei. Védett fajok alkalmazkodása térbeli antropogén hatásokhoz és ezek konzervációbiológiai alkalmazásai. Természetes folyamatok elkülönítése a természetvédelmi beavatkozások eredményeitől.

3. hét: Élőhelyek zavarásának hatásai: fény- és zajszennyezés, szabadidős tevékenységek, vadászat, ökoturizmus.  Fajvédelmi és kezelési tervek egyeztetése társadalmi elvárásokkal.

4. hét: Természetvédelmi területek kiválasztása, tervezése és kezelése; élőhelyvédelem. Fajvédelem I.: in situ konzerváció. Veszélyeztetett populációk mérése, kezelése. Konzervációgenetikai kitekintés: fajvédelmi programokban való alkalmazások.

5. hét: Természetvédelmi biológia tájléptékű skálákon. Agrárkörnyezetvédelmi programok és hatásaik. A Natura 2000 hálózat. Érzékeny Természeti Területek.

6. hét: Hosszabb léptékű konzervációbiológiai stratégiák.  A klímaváltozás várható hatásainak beépítése természetvédelmi kezelési programokba.  Ökológiai rendszerek helyreállítása.

7. hét: Gyakorlati példák (sikeres és sikertelen programok): túzok, kerecsen, kék vércse, parlagi sas, parlagi vipera, kékcsőrű réce, nyírfajd, siketfajd, csíkosfejű nádiposzáta.

II. Állatkeri zoológia

8. hét: Ex-situ konzerváció fogalma és gyakorlati kérdései: nyilvántartás, törzskönyvezés módszerei, megnevezés /gerincesek jellegzetes taxoncsoportjainak megnevezése egyedi, életkori, ivari jellegek alapján/.  Ex-situ konzerváció gyakorlati kérdései: egyedi jelölési-, azonosító módszerek a hazai és nemzetközi gyakorlatban.

9. hét: A megőrzés/konzerváció nemzetközi szervezetei, jelentősebb programjaik: CBSG:Captive Breeding Specialist Group, EAZA: Európai Akváriumok és Állatkertek Szövetsége, ISIS: International Species Information System, IUCN, WWF. In-situ, ex-situ fajmegőrzés, konzerváció nemzetközi és hazai programjai (eredmények, módszerek, lehetőségek). Regionális tenyészprogramok /EEP, ESB, TAG/ és kampányok.

10. hét: Ember-állat interakciók speciális esetei: állat- befogás -jelöléshez, kutatáshoz, gyógykezeléshez szükséges immobilizálási, befogási, csapdázási kimélő módszerek, eszközök és technikák. Az állatszállítás nemzetközi gyakorlata, módszere és szabályai (IATA, CITES).

11. hét: Zoonózisok: fertőző és parazitás betegségek (etiológia, epidemiológia, tünetek, prevenció): vírusok okozta betegségek /Aphthae epizooticae, Lyssa, Myxomatosis, Pestis bovina, Pestis avium, fertőző burzitisz, madárinfluenza stb./ baktériumok okozta betegségek /tbc, Brucellózis, Leptospirózis, Anthrax, Cholera avium/, parazitás betegségek. Az állathigiénia alapjai. A fertőző állatbetegségek leküzdésére vonatkozó rendszabályok. Prevenció. Az állattartás és takarmányozás tartástechnológiai, állategészségügyi szabályai.

12. hét: A természetvédelem konzervációs lehetőségei és gyakorlata a hazai állat- és növénykertekben, vadasparkokban. Esettanulmányok: Eden projekt (Paignton), Pongoland (Lipcse), Living Coast (Bath), Tropicarium (Kolmarden), Ras Mohamed Nemzeti Park (Sharm el Sheikh)

13. hét: Védett-, veszélyeztetett fajok tartástechnológiájának kritériumai. Ex-situ konzerváció gyakorlata. /gyakorlat/

14. hét: Az állattartás tartástechnológiája: alaptakarmányok, premixek, tápok, speciális takarmányozási  módszerek. /gyakorlat/. Az állattartás tartástechnológiája: minimál areák és a környezet-gazdagítás. /gyakorlat/.

15. hét: Konzultáció.

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve:

TBML0909, TBML0910 Adatgyűjtés in situ és ex situ fajvédelmi programokban a Hortobágyi Nemzeti Parkban és a Debreceni Állatkertben.

Heti óraszám: 0+2+0   
Kredit értéke: 1   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Végvári Zsolt, Nagy Sándor Tibor
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

Ajánlott irodalom:

Pullin AS. 2002. Conservation Biology. Cambridge University press. Cambridge, UK.

Sutherland WJ. 2000. The Conservation Handbook: Research, Management and Policy, Blackwell Publishing, Malden, USA.

Van Dyke F., Bigelow M.J., Ebihara J. & Anderson L. 2008. Conservation biology: foundations, concepts and applications, 2nd edn. Springer, Dordrecht.

downloadable materials