University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Biometria [zoológus]

TBME0902
Heti óraszám: 0+3
Kredit értéke: 2
Tantárgyfelelős: Tökölyi Jácint (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A tantárgy oktatásának célja: (1) elsajátítani a biológiai adatok feldolgozásához szükséges statisztikai módszereket, különös hangsúllyal a lineáris statisztikai modellekre; (2) haladó szinten megismerkedni az R statisztikai környezettel.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Az R Statisztikai Környezet alapjai

2. hét: Statisztika gyorstalpaló: hipotézisvizsgálat és szignifikanciaszint

3. hét: Bevezetés a lineáris modellek alkalmazásába. Az egyszerű lineáris regresszió

4. hét: Varianciaanalízis, mint az általános lineáris modellek speciális esete

5. hét: Többváltozós modellek additív hatásokkal és interakciókkal

6. hét: Többtényezős kísérleti tényezők hatásának kielemzése lineáris modellek keretén belül

7. hét: Kovarianciaanalízis

8. hét: Gyakorló óra

9. hét: Modellszelekciós eljárások

10. hét: Általánosított lineáris modellek (GLM). A binomiális GLM

11. hét: Poisson GLM

12. hét: Kevert lineáris modellek 1. Bevezető, alapok

13. hét: Kevert lineáris modellek 2. Mélyvíz

14. hét: Gyakorló óra

 

Ajánlott irodalom:
Crawley MJ. 2007. The R book. Wiley, Chichester.
Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. 2010. Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft., Budapest.
Sokal RR., Rohlf FJ. 1981. Biometry. W.H. Freeman, New York.

downloadable materials
file size hits thumbnail   date
birds.txt 3 Kb 11 2019-12-13 07:52
madar_mod.csv 2 Kb 21 2019-01-21 10:31
GLM_adatsorok.zip 240 Kb 83 2017-05-17 07:51
multivar_adatsorok.zip 27 Kb 82 2017-05-03 05:53
rodents.csv 6 Kb 57 2015-03-25 11:54
murders.csv 1 Kb 76 2015-02-25 11:16
oxford.csv 59 Kb 114 2015-02-25 10:46
csiga.csv 2 Kb 77 2014-07-10 08:06
madar.csv 3 Kb 115 2014-07-10 08:05
seals.csv 4 Kb 129 2014-06-20 08:37
koala.csv 12 Kb 78 2014-06-03 07:39
korall.csv 3 Kb 89 2014-06-03 07:39
isolation.txt 1 Kb 81 2014-04-30 11:29
feladatok.pdf 53 Kb 265 downloads/thumbs/aef8ca738a2c525a5937bd02a85ad049 2013-05-29 15:23