Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Biometria [zoológus]

TBME0902
Heti óraszám: 0+3
Kredit értéke: 2
Tantárgyfelelős: Tökölyi Jácint (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A tantárgy oktatásának célja: (1) elsajátítani a biológiai adatok feldolgozásához szükséges statisztikai módszereket, különös hangsúllyal a lineáris statisztikai modellekre; (2) haladó szinten megismerkedni az R statisztikai környezettel.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Az R Statisztikai Környezet alapjai

2. hét: Statisztika gyorstalpaló: hipotézisvizsgálat és szignifikanciaszint

3. hét: Bevezetés a lineáris modellek alkalmazásába. Az egyszerű lineáris regresszió

4. hét: Varianciaanalízis, mint az általános lineáris modellek speciális esete

5. hét: Többváltozós modellek additív hatásokkal és interakciókkal

6. hét: Többtényezős kísérleti tényezők hatásának kielemzése lineáris modellek keretén belül

7. hét: Kovarianciaanalízis

8. hét: Gyakorló óra

9. hét: Modellszelekciós eljárások

10. hét: Általánosított lineáris modellek (GLM). A binomiális GLM

11. hét: Poisson GLM

12. hét: Kevert lineáris modellek 1. Bevezető, alapok

13. hét: Kevert lineáris modellek 2. Mélyvíz

14. hét: Gyakorló óra

 

Ajánlott irodalom:
Crawley MJ. 2007. The R book. Wiley, Chichester.
Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. 2010. Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft., Budapest.
Sokal RR., Rohlf FJ. 1981. Biometry. W.H. Freeman, New York.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
binomialGLM.zip 4 Kb 36 2016-05-10 13:16
multivar_adatsorok.zip 5 Kb 27 2016-04-26 12:46
ancova_adatsorok.zip 21 Kb 26 2016-04-12 13:47
varanal_adatsorok.zip 5 Kb 28 2016-04-05 13:45
GLMM_adatsor.zip 2 Kb 34 2015-04-22 11:52
rodents.csv 6 Kb 30 2015-03-25 11:54
rodents.csv 6 Kb 19 2015-03-25 11:54
murders.csv 1 Kb 32 2015-02-25 11:16
oxford.csv 59 Kb 71 2015-02-25 10:46
csiga.csv 2 Kb 39 2014-07-10 08:06
madar.csv 3 Kb 40 2014-07-10 08:05
seals.csv 4 Kb 62 2014-06-20 08:37
koala.csv 12 Kb 39 2014-06-03 07:39
korall.csv 3 Kb 43 2014-06-03 07:39
adatsorok3.zip 58 Kb 50 2014-05-14 11:50
GLMM.zip 4 Kb 41 2014-05-07 11:51
isolation.txt 1 Kb 44 2014-04-30 11:29
PoissonGLM.zip 214 Kb 65 2014-04-23 11:43
adatsorok2.zip 15 Kb 52 2014-04-09 11:53
regr_adatsorok.zip 9 Kb 84 2014-03-12 11:24
feladatok.pdf 53 Kb 140 downloads/thumbs/aef8ca738a2c525a5937bd02a85ad049 2013-05-29 15:23