University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Terepi kutatási módszerek [zoológus]

 

TBME0904

Heti óraszám. 1+0+0

Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán, Dr. Bán Miklós
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Vannak olyan természetvédelmi és biológiai kérdések, amelyeknek a megválaszolásához a vizsgált élőlények természetes közegükben való megfigyelése, vagy természetes közegből származó adatok gyűjtése, vagy természetes közegben való kísérletes vizsgálatok szükségesek. Ezeknek a terepi vizsgálatoknak a sikeres megvalósításához a tervezés és kivitelezése során sokféle tényezőt kell figyelembe venni éppúgy statisztikai szempontokat mint anyagi és idő ráfordítást. A tantárgy célja, hogy valós projektek bemutatása és értékelése útján megismertesse a hallgatókat a terepi vizsgálatok tervezésének és kivitelezésének alapvető feltételeivel.

 

 

A tantárgy tematikája:

1. hét: A terepi vizsgálatok problémái.

2. hét: Problémafelvetés.

3. hét: Kérdésfeltevés.

4. hét: Hipotézisek.

5. hét: Predikciók.

6. hét: Alapvető adatgyűjtési módszerek és értékelés.

7-14. hét: Hallgatói hipotetikus vagy valós saját terepi kutatási tervek készítése, elemzése és értékelése.

15. hét: Konzultáció.

 

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat:

TBML0904 Terepi kutatási módszerek gyakorlat

Heti óraszám. 0+0+1

Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán, Dr. Bán Miklós
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

Ajánlott irodalom:

Kis J. 2010. Kutatástervezés – előadásvázlatok. SZIE ÁOTK Biológiai Intézet, Budapest

URL: ftp://www.univet.hu/biostat/kutterv/Kutatastervezes_AOTK-PhD.pdf -> innen

Lengyel Sz. 2009. Terepi Kutatások – előadásvázlat. DE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen

URL: http://ecology.science.unideb.hu/files/TerepKutAlap_MSc.pdf

Précsényi I., Barta Z., Karsai I. & Székely T. 2000. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE. Debrecen.
Szabó DZ. 2008. A biológiai kutatás módszertana . Taxonómia és Ökológia Tanszék, Biológia-Geológia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Kolozsvár

URL: http://okologia.files.wordpress.com/2008/10/biologiai_kutatas_modszertana_2009.pdf

URL: http://okologia.files.wordpress.com/2008/10/kutatastervezes_2010.pdf
Tökölyi J. 2011. Kísérlettervezés és értékelés – előadásvázlat. DE TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen

URL: http://zoology.unideb.hu/download.php?get=135

downloadable materials
file size hits thumbnail   date
outline.odt 31 Kb 93 2013-09-27 13:15
Kutatastervezes_AOTK-PhD.pdf 4 Mb 195 downloads/thumbs/15f3f306f728b722182de9983e570c30 2013-09-27 13:14
TerepKutAlap_MSc.pdf 2 Mb 230 downloads/thumbs/53faf1e83347fc628838717df22bad24 2013-09-27 13:07