Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Az állatvilág filogenezise és filogenetikus rendszere

TBME0307

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 2   
Megkövetelt előzmény: TBME0304
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: szóbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az egy féléves heti egy órás (tömbösített) előadás az állatvilág filogenezisére vonatkozó legújabb eredményeket és felfogásokat ismerteti. A hozzá csatlakozó heti egy órás (szintén tömbösített) szeminárium a filogenetikus rendszerezés módszereit mutatja be szemináriumszerű megbeszélés és számítógépes gyakorlat keretében.

A tantárgy tematikája:

1. hét: A filogenetika, mint az evolúcióbiológia és a bioszisztematika határterülete.

2. hét: A filogenetikus jellegelemzés fogalomrendszere. A filogenetikus rendszerezés alapjai és módszerei, esettanulmányokon bemutatva.

3. hét: Morfológiai alapú törzsfák szerkesztése adatmátrixból. A törzsfa-szerkesztés legfontosabb szabályai és számítógépes eljárásai (gy).

4. hét: Molekuláris alapú törzsfák szerkesztésének módszerei, konkrét eseteken bemutatva (gy).

5. hét: Az eukarióta protiszták kialakulása, a heterotróf protiszták fő evolúciós irányai.

6. hét: Az állat fogalma, az állatvilág fő evolúciós irányai

7. hét: A soksejtű organizáció kialakulásának fő útjai az élővilágban. Az álszövetes és a szöveti szerveződés kialakulása az állatvilágban.

8. hét: A barázdálódás, a gasztruláció és a három csíralemezű szerveződés létrejötte.

9. hét: Az egyedfejlődés, a lárvaalakok és a filogenezis kapcsolata (az ún. „evo-devo” megközelítés). A szelvényesség evolúciója és ennek genomikája.

10. hét: A Lophotrochozoa törzsek filogenezise.

11. hét: Az Ecdysozoa törzsek filogenezise.

12. hét: Az ízeltlábúak filogenezise. Az Arthropoda superphylum filogenetikus rendszere.

13. hét: A Deuterostomia törzsek filogenezise. A Chordata superphylum filogenetikus rendszere.

14. hét: A gerincesek filogenezisének főbb vonalai esettanulmányokon (páncélos őshalak, ősi Tetrapoda-k, Archosauria és Aves, a méhlepényes emlősök adaptív radiációja).

15. hét: Konzultáció.

 

Ajánlott irodalom:
Mayr E. 2003. Mi az evolúció? Vince Kiadó, Budapest.
Hoffmann Gy. & Csoknya M. 2000. Fejlődésbiológia II. Pannónia Könyvek, Pécs.
Korsós Z. 1999. Zooszisztematikai gyakorlatok. A fenetikus és kladisztikus osztályozás alapjai. Állatorvos-Tudományi Egyetem, Budapest.
Nielsen C. 1996. Animal Evolution. Interrelationships of Living Phyla. Oxford University Press, Oxford-New York-Tokyo.
Wiley EO. 1981. Phylogenetics: Theory and Practice of Phylogenetic Systematics. Wiley and Sons, New York.


A tárgyhoz kapcsolódó gyakorlat:
TBMG0307 Az állatvilág filogenezise és filogenetikus rendszere szeminárium

Heti óraszám: 2+1+0   
Kredit értéke: 2+1   
Megkövetelt előzmény: TBME0304
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A tantárgy tematikája: A szemináriumok tematikája megegyezik az előadáséval + esettanulmányok elemzése.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Biogeográfia I rész.doc 1.9 Mb 103 2015-03-02 09:48
VZ_Zoofilogenezis.doc 3.2 Mb 113 2015-03-02 09:48
Filogenetika_filogeográfia_BSc.ppt 13.7 Mb 208 2013-09-19 13:40
Filogenetika_filogeográfia_7.ppt 15.8 Mb 182 2013-09-19 13:40
Filogenetika_Filogeografia_6.ppt 46.8 Mb 172 2013-09-19 13:40
Filogenetika_filogeografia_5.ppt 17.7 Mb 171 2013-09-19 13:39
Filogenetika_filogeografia_2uj.ppt 11.5 Mb 151 2013-09-19 13:39
Filogenetika_filogeo3.ppt 58.8 Mb 165 2013-09-19 13:39
Biogeopgraphy3_phylogeo tom.ppt 59.2 Mb 126 2013-09-19 13:39
Evolucio_Zoologia3-4.ppt 60.1 Mb 152 2013-09-19 13:33
Evolucio_Zoologia2.ppt 27.1 Mb 149 2013-09-19 13:33
Evolucio_Zoologia.ppt 33.1 Mb 179 2013-09-19 13:33