Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Ornitológia

Heti óraszám: 2
Kredit érték: 2
Tantárgyfelelős(ök): Fülöp Attila, Marton Attila
Számonkérés módja: kollokvium

Tárgy leírása
A tárgy bevezetést nyújt az ornitológia tudományába, ismertetve a madarak sajátos testfelépítési és viselkedési jellegeit, valamint taxonómiáját és elterjedését. A hallgatók továbbá betekintést nyernek a madárpopulációk felmérésének elméleti módszereibe és gyakorlati konzervációbiológiájába. A bemutatott módszereket két terepi tevékenység keretén belül is ismertetjük.

Érintett témakörök
1. Bevezetés az ornitológiába (tárgy ismertetése, történeti áttekintés, madarak, mint modellállatok a tudományos kutatásban)
2. A madarak repüléshez való adaptációját biztosító anatómiai jellegek (vázrendszer, izomrendszer, keringési rendszer, légzés, szárnymorfológia)
3. Tollazat (tollszerkezet, funkciók, vedlés)
4. Viselkedés (szaporodás, táplálkozás, vonulás)
5. Madarak taxonómiája és elterjedése (fajok, fajhatározás, biogeográfia)
6. Madárfelmérési módszerek és adatbázisok (terepi adatgyűjtés-, feldolgozás- és tárolás)
7. Veszélyeztető tényezők és konzerváció (gyakorlati madárvédelem)
8. Terepi gyakorlat

downloadable materials