Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia

TBBE1022

Heti óraszám: 4+2+0   
Kredit értéke: 6+1   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus), Dr. Bán Miklós (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A mikroevolúciós változások törvényszerűségeinek megismerése. Az evolúciós folyamatok legfontosabb jellemzőinek megismerése. Az ember egyedfejlődésének és evolúciójának bemutatása.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Általános tájékoztató. Történeti bevezető.

2. hét: A természetes populációk genetikai variabilitása és mérésének módszerei. Hardy-Weinberg egyensúly.

3. hét: A genetikai variabilitás forrása: mutáció.

4. hét: Preferencialitás a szaporodásban. Beltenyésztés. Genetikai sodródás.

5. hét: Szelekció. A mennyiségi jellegek genetikája.

6. hét: Genetikai differenciálódás. Génáramlás.

7. hét: Fajkoncepció. Fajkeletkezés.

8. hét: Koevolúció.

9. hét: A bioszféra evolúciója.

10. hét: Adaptív radiációk és tömegkipusztulások a bioszférában.

11. hét: A humánbiológia/biológiai antropológia tárgya, felosztása és rövid története. Antropometria. A test és a váz kvantitatív és kvalitatív jellegei. Alkalmazott biometriai alapismeretek.

12. hét: Az ember ontogenezise. Bevezetés a humángenetikába és a humán populációgenetikába. A biodemográfia alapjai. Történeti demográfia. Az emberiség kulturális evolúciójának vázlata.

13. hét: A főemlősök rendje. A félmajmok, a közönséges majmok és az emberszabásúak jellemzése és taxonómiájuk. Az Australopithecus formakör és a Homo habilis evolúciós megítélése. A csontvázleletek keltezésének módszerei.

14. hét: Az előember (Homo erectus), a klasszikus neandervölgyi ember (Homo sapiens neanderthalensis) és közvetlen előzményeik (praesapiensek, praeneanderthaliak és archaikus Homo sapiens-ek) kialakulása, valamint anatómiájuk főbb vonásai. A ma élő népességek (Homo sapiens sapiens) származására vonatkozó modellek. A magyarok etnogenezisének embertani vonatkozásai.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Pecsenye K. 2007. Populációgenetika. Pars Kft.

Weaver RF, Hedrick PW. 2000. Genetika. Panem Kiadó.

Freeland JR, Kirk H, Petersen SD. 2012. Molecular Ecology (second edition). Wiley-Blackwell.

Bereczki J, Varga Z. 2012. Evolúcióbiológia. Debreceni Egyetem Kiadó. Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó

Futuyma DJ. 1989. Evolutionary Biology. Sinauer Ass., Massachusetts.

Ridley M. 1996. Evolution. Blackwell, Cambridge. Hartl DL. 2000. A primer of population genetics. 3 ed. Sinauer Associates, Sunderland

Farkas LGy. 2003. Fejezetek a biológiai antropológiából. 1-2. kötet, JATE Press, Szeged, 3-165; 3-125.

Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 11-226.

Vajda J. 1983. Atlas Anatomiae. 1-2. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest. 9-476; 7-322.

A tantárgyhoz kapcsolódó szeminárium neve:
TBBG1022 Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia szeminárium

Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
Számonkérés: írásbeli zh

A szeminárium tematikája:

A szemináriumok tömbösítettek.

1. óra: Hardy-Weinberg-egyensúly, genotípus- és allélgyakoriság számolás.

2. óra: Az allélgyakoriság becslése, hordozó gyakoriság.

3. óra: Dominanciasor. Nemhez kötött öröklődés.

4. óra: Beltenyésztés: a beltenyésztési koefficiens kiszámítása. Szelekció: fitnesz-számítás.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
HumánEvolúció_2.pdf 7.3 Mb 320 downloads/thumbs/900077af5824aa60f11d39144d2712df 2016-11-28 12:09
HumánEvolúció_1.pdf 8 Mb 310 downloads/thumbs/9d66d6e8677d2f240744a8171f3ba1f6 2016-11-28 12:09
LEVELEZO.pdf 14.8 Mb 105 downloads/thumbs/6e6aa96db45fde4ef1af9e7ccc138939 2016-10-25 10:48
fogalmakEVOLUCIO.docx 32 Kb 361 2016-10-25 10:48
Makroevolucio_Eloadas7.pdf 5.1 Mb 408 downloads/thumbs/b16ef5a17c6e98525fbcf00a45997555 2016-10-24 09:06
SpecKoev_Eloadas6.pdf 7.3 Mb 405 downloads/thumbs/7f8711073564eff37fd7a803a0e23642 2016-10-17 09:01
MINTAfeladatlap.docx 153 Kb 390 2016-10-14 09:28
Gyakorlat4.pdf 307 Kb 320 downloads/thumbs/17ffe4dd1bfbf453de7c761d4daa8ac2 2016-10-14 09:28
POPGENGYAK-kepletek.pdf 87 Kb 257 downloads/thumbs/f0a9aa7095081c317f27d79a65160a76 2016-10-11 14:41
Szelekcio_Eloadas5.pdf 2 Mb 369 downloads/thumbs/bb72ac19d88f5c2c1634d35576608b8f 2016-10-10 13:03
Pogen-videok.zip 124.4 Mb 85 2016-10-10 08:47
fogalmakPOPGEN.docx 25 Kb 453 2016-10-10 08:43
Gyakorlat3.pdf 321 Kb 324 downloads/thumbs/b6004be0b4a2227f14ff3c679feedcb9 2016-10-07 09:00
Mix(Eloadas4).pdf 2.2 Mb 363 downloads/thumbs/698f65089a2b1d31180bc02eea0a62db 2016-10-03 09:05
Gyakorlat2.pdf 448 Kb 346 downloads/thumbs/431a945d5e7c4b140bbe27b99ffcfa82 2016-09-30 08:48
Varforras_Eloadas3.pdf 2.8 Mb 395 downloads/thumbs/2db3f9348d8af50ae3a6736c200ab8dd 2016-09-26 09:17
Gyakorlat1.pdf 374 Kb 339 downloads/thumbs/ef6f65b4dfced284b4074845eb3290a3 2016-09-23 08:56
Variabilitas(Eloadas2).pdf 4.2 Mb 436 downloads/thumbs/d7c50c2bfd113ede66ed50d959b907ed 2016-09-19 08:54
Torteneti_bevezeto(Eloadas1).pdf 2.2 Mb 404 downloads/thumbs/e7213da532102cca482ae0679196acef 2016-09-13 09:33