Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia

TBBE1022

Heti óraszám: 4+2+0   
Kredit értéke: 6+1   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus), Dr. Bán Miklós (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A mikroevolúciós változások törvényszerűségeinek megismerése. Az evolúciós folyamatok legfontosabb jellemzőinek megismerése. Az ember egyedfejlődésének és evolúciójának bemutatása.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Általános tájékoztató. Történeti bevezető.

2. hét: A természetes populációk genetikai variabilitása és mérésének módszerei. Hardy-Weinberg egyensúly.

3. hét: A genetikai variabilitás forrása: mutáció.

4. hét: Preferencialitás a szaporodásban. Beltenyésztés. Genetikai sodródás.

5. hét: Szelekció. A mennyiségi jellegek genetikája.

6. hét: Genetikai differenciálódás. Génáramlás.

7. hét: Fajkoncepció. Fajkeletkezés.

8. hét: Koevolúció.

9. hét: A bioszféra evolúciója.

10. hét: Adaptív radiációk és tömegkipusztulások a bioszférában.

11. hét: A humánbiológia/biológiai antropológia tárgya, felosztása és rövid története. Antropometria. A test és a váz kvantitatív és kvalitatív jellegei. Alkalmazott biometriai alapismeretek.

12. hét: Az ember ontogenezise. Bevezetés a humángenetikába és a humán populációgenetikába. A biodemográfia alapjai. Történeti demográfia. Az emberiség kulturális evolúciójának vázlata.

13. hét: A főemlősök rendje. A félmajmok, a közönséges majmok és az emberszabásúak jellemzése és taxonómiájuk. Az Australopithecus formakör és a Homo habilis evolúciós megítélése. A csontvázleletek keltezésének módszerei.

14. hét: Az előember (Homo erectus), a klasszikus neandervölgyi ember (Homo sapiens neanderthalensis) és közvetlen előzményeik (praesapiensek, praeneanderthaliak és archaikus Homo sapiens-ek) kialakulása, valamint anatómiájuk főbb vonásai. A ma élő népességek (Homo sapiens sapiens) származására vonatkozó modellek. A magyarok etnogenezisének embertani vonatkozásai.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Pecsenye K. 2007. Populációgenetika. Pars Kft.

Weaver RF, Hedrick PW. 2000. Genetika. Panem Kiadó.

Freeland JR, Kirk H, Petersen SD. 2012. Molecular Ecology (second edition). Wiley-Blackwell.

Bereczki J, Varga Z. 2012. Evolúcióbiológia. Debreceni Egyetem Kiadó. Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó

Futuyma DJ. 1989. Evolutionary Biology. Sinauer Ass., Massachusetts.

Ridley M. 1996. Evolution. Blackwell, Cambridge. Hartl DL. 2000. A primer of population genetics. 3 ed. Sinauer Associates, Sunderland

Farkas LGy. 2003. Fejezetek a biológiai antropológiából. 1-2. kötet, JATE Press, Szeged, 3-165; 3-125.

Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 11-226.

Vajda J. 1983. Atlas Anatomiae. 1-2. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest. 9-476; 7-322.

A tantárgyhoz kapcsolódó szeminárium neve:
TBBG1022 Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia szeminárium

Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
Számonkérés: írásbeli zh

A szeminárium tematikája:

A szemináriumok tömbösítettek.

1. óra: Hardy-Weinberg-egyensúly, genotípus- és allélgyakoriság számolás.

2. óra: Az allélgyakoriság becslése, hordozó gyakoriság.

3. óra: Dominanciasor. Nemhez kötött öröklődés.

4. óra: Beltenyésztés: a beltenyésztési koefficiens kiszámítása. Szelekció: fitnesz-számítás.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
humanbiol_2017_eloadas_2.pdf 37 Mb 16 downloads/thumbs/79bf8e00868fd5ad5989d8fdc836946d 2017-12-11 12:44
humanbiol_2017_eloadas_1.pdf 61.2 Mb 14 downloads/thumbs/3cb7e4a2e4c39fd507762efd34068389 2017-12-11 12:44
MINTAfeladatlap.docx 154 Kb 201 2017-11-08 12:37
Video-ora6SpecKoevB.mp4 1.6 Mb 27 2017-11-08 11:04
Video-ora6SpecKoevA.ZIP 3.3 Mb 31 2017-11-08 11:02
fogalmakEVOLUCIO.docx 31 Kb 188 2017-11-08 10:59
fogalmakPOPGEN.docx 24 Kb 187 2017-11-08 10:59
Makroevolucio(Eloadas7).pdf 5.3 Mb 172 downloads/thumbs/406a0791712890e0103dc00843751d09 2017-11-08 10:59
SpeciacioKoevolucio(Eloadas6).pdf 7.7 Mb 185 downloads/thumbs/6ec23dbc1cf43c8ad0f2beb37b19283f 2017-11-05 07:49
LEVELEZO2017.pdf 12.9 Mb 31 downloads/thumbs/b7f742d547ceeb3ba7892f4d9765161a 2017-10-26 18:50
BScPopgenGYAK4.pdf 306 Kb 235 downloads/thumbs/adf18530bc98cc41decab4b2823530d2 2017-10-21 07:05
Szelekcio(Eloadas5).pdf 2.1 Mb 173 downloads/thumbs/670e8015aa6df17419a8f4cc564a565c 2017-10-15 16:02
BScPopgenGYAK3.pdf 321 Kb 290 downloads/thumbs/dcf7c612f1ca108e4252a6c055d1e0f3 2017-10-14 07:12
Mix(Eloadas4).pdf 2.2 Mb 179 downloads/thumbs/ebd9b758dce101865daee76f2c597c23 2017-10-06 12:42
BScPopgenGYAK2.pdf 448 Kb 258 downloads/thumbs/21414c5ed12776a95355f92b55b48998 2017-10-06 11:16
Video-ora3varforras.ZIP 35.9 Mb 38 2017-10-02 13:24
Varforras(Eloadas3).pdf 2.8 Mb 201 downloads/thumbs/719bc53f494893153ef547ccd411ad97 2017-10-01 19:47
BScPopgenGYAK1.pdf 373 Kb 240 downloads/thumbs/e41ebdf4a2f6c8ce8a99d671e54dd5f1 2017-09-29 18:27
Video-ora2variabilitas.ZIP 75 Mb 36 2017-09-25 16:31
Variabilitas(Eloadas2).pdf 4.2 Mb 244 downloads/thumbs/22ac50566b6d43c9fd5c19b5ad357851 2017-09-22 16:47
Torteneti_bevezeto(Eloadas1).pdf 2.2 Mb 250 downloads/thumbs/e0afc6c8610d98f2b6331ecf156760b0 2017-09-17 18:13