Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia

TBBE1022

Heti óraszám: 4+2+0   
Kredit értéke: 6+1   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus), Dr. Bán Miklós (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A mikroevolúciós változások törvényszerűségeinek megismerése. Az evolúciós folyamatok legfontosabb jellemzőinek megismerése. Az ember egyedfejlődésének és evolúciójának bemutatása.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Általános tájékoztató. Történeti bevezető.

2. hét: A természetes populációk genetikai variabilitása és mérésének módszerei. Hardy-Weinberg egyensúly.

3. hét: A genetikai variabilitás forrása: mutáció.

4. hét: Preferencialitás a szaporodásban. Beltenyésztés. Genetikai sodródás.

5. hét: Szelekció. A mennyiségi jellegek genetikája.

6. hét: Genetikai differenciálódás. Génáramlás.

7. hét: Fajkoncepció. Fajkeletkezés.

8. hét: Koevolúció.

9. hét: A bioszféra evolúciója.

10. hét: Adaptív radiációk és tömegkipusztulások a bioszférában.

11. hét: A humánbiológia/biológiai antropológia tárgya, felosztása és rövid története. Antropometria. A test és a váz kvantitatív és kvalitatív jellegei. Alkalmazott biometriai alapismeretek.

12. hét: Az ember ontogenezise. Bevezetés a humángenetikába és a humán populációgenetikába. A biodemográfia alapjai. Történeti demográfia. Az emberiség kulturális evolúciójának vázlata.

13. hét: A főemlősök rendje. A félmajmok, a közönséges majmok és az emberszabásúak jellemzése és taxonómiájuk. Az Australopithecus formakör és a Homo habilis evolúciós megítélése. A csontvázleletek keltezésének módszerei.

14. hét: Az előember (Homo erectus), a klasszikus neandervölgyi ember (Homo sapiens neanderthalensis) és közvetlen előzményeik (praesapiensek, praeneanderthaliak és archaikus Homo sapiens-ek) kialakulása, valamint anatómiájuk főbb vonásai. A ma élő népességek (Homo sapiens sapiens) származására vonatkozó modellek. A magyarok etnogenezisének embertani vonatkozásai.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Pecsenye K. 2007. Populációgenetika. Pars Kft.

Weaver RF, Hedrick PW. 2000. Genetika. Panem Kiadó.

Freeland JR, Kirk H, Petersen SD. 2012. Molecular Ecology (second edition). Wiley-Blackwell.

Bereczki J, Varga Z. 2012. Evolúcióbiológia. Debreceni Egyetem Kiadó. Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó

Futuyma DJ. 1989. Evolutionary Biology. Sinauer Ass., Massachusetts.

Ridley M. 1996. Evolution. Blackwell, Cambridge. Hartl DL. 2000. A primer of population genetics. 3 ed. Sinauer Associates, Sunderland

Farkas LGy. 2003. Fejezetek a biológiai antropológiából. 1-2. kötet, JATE Press, Szeged, 3-165; 3-125.

Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 11-226.

Vajda J. 1983. Atlas Anatomiae. 1-2. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest. 9-476; 7-322.

A tantárgyhoz kapcsolódó szeminárium neve:
TBBG1022 Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia szeminárium

Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
Számonkérés: írásbeli zh

A szeminárium tematikája:

A szemináriumok tömbösítettek.

1. óra: Hardy-Weinberg-egyensúly, genotípus- és allélgyakoriság számolás.

2. óra: Az allélgyakoriság becslése, hordozó gyakoriság.

3. óra: Dominanciasor. Nemhez kötött öröklődés.

4. óra: Beltenyésztés: a beltenyésztési koefficiens kiszámítása. Szelekció: fitnesz-számítás.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Szelekcio(Eloadas5).pdf 2.1 Mb 22 downloads/thumbs/670e8015aa6df17419a8f4cc564a565c 2017-10-15 16:02
BScPopgenGYAK3.pdf 321 Kb 62 downloads/thumbs/dcf7c612f1ca108e4252a6c055d1e0f3 2017-10-14 07:12
Mix(Eloadas4).pdf 2.2 Mb 38 downloads/thumbs/ebd9b758dce101865daee76f2c597c23 2017-10-06 12:42
BScPopgenGYAK2.pdf 448 Kb 41 downloads/thumbs/21414c5ed12776a95355f92b55b48998 2017-10-06 11:16
Video-ora3varforras.ZIP 35.9 Mb 12 2017-10-02 13:24
Varforras(Eloadas3).pdf 2.8 Mb 45 downloads/thumbs/719bc53f494893153ef547ccd411ad97 2017-10-01 19:47
BScPopgenGYAK1.pdf 373 Kb 64 downloads/thumbs/e41ebdf4a2f6c8ce8a99d671e54dd5f1 2017-09-29 18:27
Video-ora2variabilitas.ZIP 75 Mb 16 2017-09-25 16:31
Variabilitas(Eloadas2).pdf 4.2 Mb 79 downloads/thumbs/22ac50566b6d43c9fd5c19b5ad357851 2017-09-22 16:47
Torteneti_bevezeto(Eloadas1).pdf 2.2 Mb 99 downloads/thumbs/e0afc6c8610d98f2b6331ecf156760b0 2017-09-17 18:13
HumánEvolúció_2.pdf 7.3 Mb 367 downloads/thumbs/900077af5824aa60f11d39144d2712df 2016-11-28 12:09
HumánEvolúció_1.pdf 8 Mb 360 downloads/thumbs/9d66d6e8677d2f240744a8171f3ba1f6 2016-11-28 12:09