Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Evolúciógenetika

TBME0302

Heti óraszám: 2+1+0    
Kredit értéke: 2+0    
Tantárgyfelelős: Dr. Pecsenye Katalin (egyetemi docens)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az evolúciós folyamatok hátterében zajló genetikai változások törvényszerűségeinek megismerése.

A tantárgy tematikája:

 

 

I. témakör: Szelekció

1. hét: Rövid történet. Klasszikus modellek, szelekció típusok, Wright-féle topográfia, Fisher-féle fundamentális tétel.

2. hét: Új szelekciós modellek: frekvencia-függő fitnesz, denzitásfüggő fitnesz, szelekció heterogén környezetben.

3. hét: A szelekció egysége: gén szelekció, rokon szelekció. Szexuál szelekció. Adaptáció.

4. hét: Szeminárium: Kiscsoportos cikk feldolgozás a szelekció témakörében.

5. hét: Évközi ZH: Szelekció.

II. témakör: Genetikai teher. Neutralista elméletek.

6. hét: Sztochasztikus populációgenetikai modellek. A genetikai teher fogalma. Genetikai teher különböző egyensúlyi helyzetekben. A neutralista elmélet születése.

7. hét: Neutralista-szelekcionista vita a molekuláris szintű variabilitás kapcsán. Neutralista tesztek. A természetes populációk tanulmányozása. Laboratóriumi populációk vizsgálata.

8. hét: Neutralista-szelekcionista vita a molekuláris evolúció kapcsán. A molekuláris evolúció rátája. A ráta állandósága a különböző fehérjékben. A ráta állandósága a különböző evolúciós vonalakban. A génduplikáció jelentősége a fehérjék evolúciójában.

9. hét: Szeminárium: Kiscsoportos cikk feldolgozás a genetikai teher és a neutralista elmélet témakörében.

10. hét: Évközi ZH: Genetikai teher. Neutralista elmélet.

III. témakör: A speciáció genetikája

11. hét: A genetikai differenciálódás fogalma, evolúciós jelentősége. A genetikai differenciálódás mérése. Differenciálódás és izoláció. A differenciálódás és reproduktív izoláció.

12. hét: Prezigótális izolációs mechanizmusok. Allopatrikus és szimpatrikus izoláció. Az asszortatív szaporodás szerepe a reproduktív izolációban.

13. hét: Posztzigótális izolációs mechanizmusok: kromoszóma mutációk, allopoliploidia, hibrid sterilitás.

14. hét: Szeminárium: Kiscsoportos cikk feldolgozás a speciáció témakörében.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:
Fox CW. & Wolf JB. 2006. Evolutionary Genetics: Concepts and Case Studies. Oxford University Press, Oxford.
Pecsenye K. 2006. Populációgenetika. Pars Kft.
Ridley M. 1996. Evolution. Blackwell Science Publications, Oxford.
Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
EvGenTeher3.pdf 8.1 Mb 149 downloads/thumbs/f57548c763647287270e7c6e516c686a 2014-12-16 12:43
EvGenTeher2.pdf 10.1 Mb 151 downloads/thumbs/7c8eb2da702c09b12302858e872f94fe 2014-12-16 12:43
EvGenTeher1.pdf 5.7 Mb 137 downloads/thumbs/c4d920b591c51933fd8da111288af560 2014-12-16 12:43
EvGenSzel4.pdf 11.1 Mb 142 downloads/thumbs/eb33e932e4d0c59b7876abced28425ca 2014-12-16 12:43
EvGenSzel3.pdf 7.8 Mb 137 downloads/thumbs/6cda9a422338c7abb494a7e5936dcf05 2014-12-16 12:43
EvGenSzel2.pdf 6.2 Mb 132 downloads/thumbs/3d8c31bbde849834d3768d07104009ea 2014-12-16 12:43
EvGenSzel1.pdf 6.4 Mb 159 downloads/thumbs/017aa4d9f63ee733566f0e02ecd2d033 2014-12-16 12:42
EvGenSpec2.pdf 12.8 Mb 139 downloads/thumbs/3401d527101a769077a8dd919d54d113 2014-12-16 12:42
EvGenSpec1.pdf 8.7 Mb 143 downloads/thumbs/b05c49f0bb69d8bd4c2443fb45f4d869 2014-12-16 12:42