Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Behavioural ecology

TBME0303 (Levelező tagozaton TBME0303_L)

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 3   
Megkövetelt előzmény: TBME0400 (levelező tagozaton TBME0400_L)
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Áttekinteni a viselkedésökológiát és kapcsolatát a határtudományokkal.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Adaptáció, természetes szelekció és fitness. Fitness definíciók különböző környezet és populáció dinamika esetében.

2. hét: Az adaptáció vizsgálata. Módszerek: modellek, kísérletek, filogenetikai összehasonlítás. Az adaptáció korlátai.

3. hét: A kooperáció evolúciója. Definíciók. Filogenetikai áttekintés: kooperáló baktériumoktól az együttműködő emberig.

4. hét: A kooperáció evolúciója elméleti háttere. Miért probléma a kooperáció evolúciója? Többszintű szelekció, Price egyenlet. Lokális kompetíció szerepe.

5. hét: Kölcsönösség. Direkt, indirekt és vak kölcsönösség. Elméleti modellek, támogató empirikus vizsgálatok. Kölcsönösség korlátai.

6. hét: Emberi kooperáció. Gazdasági játékok: ultimátum játszma, diktátor játszma és társaik. Az emberi kooperáció lehetséges kialakulása.

7. hét: A viselkedés fiziológiai meghatározottsága. Egészségi állapot, immuno-ökológia.

8. hét: Hormonok és viselkedés. Ivari viselkedésbeli különbségek hormonális alapjai.

9. hét: Életmenet stratégiák. Életciklus vs. életmenet. Alapok: forrásallokáció, csereviszonyok, életmenet jellegek.

10. hét: Jelenlegi és jövőbeni szaporodás. Termékenység. Egyszeri és többszöri szaporodás. Első szaporodás kora. Optimális fészekalj méret.

11. hét: Növekedés. Élettartam. Az élet tempója (pace of life). Öregedés.

12. hét: Optimális éves viselkedés. A szaporodás időzítése. A madarak vedlési stratégiái. A vonulási stratégiák. A klímaváltozás hatásai.

13. hét: Egyedi viselkedés és populációdinamika. Territoriális viselkedés és populáció szabályozás. Ideálisan szabad eloszlások és természetvédelem.

14. hét: Egyedek ökológiája: egyedi különbségek és populációdinamika.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:
Roff DA. 1992. The evolution of life histories. Chapman & Hall, New York.
Nelson RJ. 2004. An Introduction To Behavioral Endocrinology. Sinauer Associates.
Bolhuis JJ. & Giraldeau LA. 2004. The behaviour of animals: mechanism, function and evolution. Blackwell Publishers, Oxford.

downloadable materials