Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Biogeográfia

TBME0304

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 3   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Rácz István (egyetemi docens)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az egy féléves heti két órás (tömbösített) előadás a biogeográfia több modern fejezetét foglalja magába. Az előadások aktuális szakirodalmi források feldolgozásán alapulnak. 

A tantárgy tematikája:

Az área fogalma és szerkezete:

1. hét: Az área (elterjedési terület) fogalma és ábrázolása, elterjedés-térképezés. Az área kialakulása (diszperzál, barrierek, migráció, kolonizáció). Az área alakja, nagysága, szerkezete, határai. Az área földrajza, az área földrajzi és taxonómiai struktúrája.

Az área evolúciója, reliktumok, filogenetikus biogeográfia:

2. hét:  Az área története (expanzió, regresszió, diszjunkció, extinkció). A szétterjedés folyamata (akadályok, faunafolyosók, faunaszűrők).

3. hét: Reliktum-áreák, filogenetikai és biogeográfiai reliktumok.

4. hét: Lemeztektonikai folyamatok és a bioszféra története.

5. hét: A vikariancia fogalma, kialakulása. Vikarianciák filogenetikus elemzése.

Faunatípusok és faunaelemek:

6. hét: A bioszféra makro-struktúrája, biómok.

7. hét: Az área-elemző módszer, área-gócok és szétterjedési centrumok. A faunatípus, faunakör és faunaelem fogalma.

8. hét: A faunatípusok történeti dinamikája.

9. hét: A negyedidőszaki faunadinamizmus és evolúciós következményei.

Regionális biogeográfia:

10. hét: Az ökogeográfiai és a földrajzi elterjedésen alapuló regionális rendszerek. A biogeográfiai régiók és azok finomabb felosztása.

11. hét: A nagy biogeográfiai egységek állatföldrajzi - faunatörténeti jellemzése.

12. hét: Az óceánok regionális állatföldrajza. A kontinensek regionális állatföldrajza.

13. hét: A Kárpát-medence állatföldrajza.

14. hét: Sziget-biogeográfia.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

A felkészülés alapját (1) és (2), valamint az előadások anyaga egységesen képezi. További segítséget nyújt: (3)-(4).

(1) Udvardy M. 1983. Dinamikus állatföldrajz Tankönyvkiadó, Budapest.

(2) Varga Z. & Rácz I. 1996. Állatföldrajz, Eger.

(3) Vida G. (szerk.) 1981. Evolúció I, Natura, pp.99-157.

(4) Vida G. (szerk.) 1983. Evolúció III, Natura, pp.12-84.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Biogeográfia vizsgakérdések.pdf 85 Kb 132 downloads/thumbs/8597429e8365004193b88fb54c4cf3d9 2017-03-20 11:49
Biogeográfia 1.1_jav.pdf 5.5 Mb 117 downloads/thumbs/d6080c12521ed453ab441f7b4c140f45 2017-03-20 11:49
Biogeopgraphy3_phylogeo tom.ppt 65.9 Mb 264 2014-05-08 18:31
Biogeography5_regional.ppt 19.2 Mb 246 2014-05-08 18:31
Biogeography4_Biodiversitypatterns.ppt 40.4 Mb 222 2014-05-08 18:30
VZ_Biogeography tom uj.ppt 114.6 Mb 238 2014-05-08 18:30
VZ_Biogeograf2 tom.ppt 43.1 Mb 303 2014-05-08 18:30
3biogeografia.pdf 11 Mb 1016 downloads/thumbs/4e5d157120353e8752f32451847948e2
Regionális_karpatmedence_BSc_Ria.ppt 1.1 Mb 1108
Regionális_Holarktisz_BSc_Ria.ppt 8.5 Mb 2368
Regionális_Indomaláji_Ausztralisz_BSc_Ria.ppt 24.8 Mb 16047
Regionális_Afrotropisz_Neotropisz_BSc_Ria.ppt 64.6 Mb 12459
Regionális biogeográfia_BSc_04_Ria.ppt 4.2 Mb 957
Biogeográfia BSc_03_foldtortenet_Ria.ppt 13.2 Mb 1224
Az área dinamikája_BSc_02_Ria.ppt 13.9 Mb 1190
Biogeográfia_BSc_01_Ria.ppt 8.7 Mb 1307