University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Dr. Judit Bereczki
PhD in biology
senior lecturer

Contact details:

Phone

+36 52 512900/62526

E-mail

bereczki.judit"at"gmail.com

Research interests:

Population genetic studies in butterflies' populations with high conservation relevance (wing and genitalia morphometrics, enzyme polymorphism, DNA studies). Phylogenetic and phylogeographic studies in insects. The effects of Wolbachia on Maculinea and Melitaea species.

Other interest:

Paleontology (took part in Hungarian Dinosaur Expedition in 2009-2010 in Iharkút: http://www.magyardinoszaurusz.hu).

 

 

Selected publications:

Articles

Bereczki, J., Varga, Z. & Tóth, J.P. 2017. Maculinea or Phengaris? New insights from genitalia morphometry. A Journal of Comparative Zoology 270: 57-59. IF: 1,200

https://authors.elsevier.com/a/1VsPLA7vObqm0

Bereczki, J., Pecsenye, K., Varga, Z., Tartally, A. & Tóth, J.P. 2017. Maculinea rebeli (Hirschke) – a phantom or reality? Novel contribution to a long-standing debate over the taxonomic status of an enigmatic Lycaenidae butterfly. Systematic Entomology DOI: 10.1111/syen.12259 IF: 4,474

Tartally, A., Tóth, J.P., Váradi, A. & Bereczki, J. 2017. First data on the host ant usage of Large Blue from the Carpathian Basin. Sociobiology 64(1): 122-124. IF: 0,740

Rácz, R., Bereczki, J., Kosztolányi, A., Horváth, A., Sziráki, Sz. & Barta Z. 2017. Additional polymorphic microsatellite loci for detailed population genetic studies of Lethrus apterus (Coleoptera: Geotrupidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63(3): 355-360. IF: 0,353

Sebestyén, F., Póliska, Sz., Rácz, R., Bereczki, J., Lénárt, K., Barta, Z., Lendvai, Á.Z. & Tökölyi, J. 2017. Insulin/IGF signaling and life history traits in response to food availability and perceived density in the cnidarian Hydra vulgaris. Zoological Science 34(4):318-325. IF: 0,755

Tóth, J.P., Varga, Z., Verovnik, R., Wahlberg, N., Váradi, A. & Bereczki, J. 2017. Mito-nuclear discordance helps to reveal the phylogeographic patterns of Melitaea ornata (Lepidoptera: Nymphalidae). Biological Journal of the Linnean Society 121(2): 267-281. IF: 1,984

Pecsenye, K., Tóth, A., Bereczki, J. & Varga, Z. 2016. A possible genetic basis for vulnerability in Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) Genetica 145(2): 151-161. IF: 1,343

Pecsenye, K., Tóth, A., Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2016. Regional pattern of genetic variation in the Eastern Central European populations of Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae). Journal of Insect Conservation 21(2): 171-181. IF: 1,431

Pecsenye, K., Tóth, J.P., Bereczki, J., Szolnoki, N. & Varga, Z. 2016. Genetic structure of Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) populations in the Carpathian Basin Organisms Diversity & Evolution 16(4): 809-819. IF: 1,734

Tóth, J.P., Varga, Z. & Bereczki, J. 2016. Long-term survival and diversification of an endemic Melitaea species in mountains of Iran and adjacent areas Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54(2): 106-115. IF: 1,677

Bereczki, J., Rácz, R., Varga, Z. & Tóth, J.P. 2015. Controversial patterns of Wolbachia infestation in the social parasitic Maculinea butterflies (Lepidoptera: Lycaenidae) Organisms Diversity & Evolution 15(3): 591-607. IF: 1,734

Pecsenye, K., Bereczki, J., Juhász, E., Tartally, A. & Varga, Z. 2015. Contrasting genetic structure in cuckoo and predatory Maculinea butterflies. Conservation Genetics 16(4): 939-954. 10.1007/s10592-015-0713-5 IF: 2,185

Rácz, R., Bereczki, J., Sramkó, G., Kosztolányi, A., Tóth, J.P., Póliska, Sz., Horváth, A., Barta, E. & Barta Z. 2014. Isolation and characterisation of 15 microsatellite loci from Lethrus apterus (Coleoptera: Geotrupidae). Annales Zoologici Fennici 52: 45-50. IF: 0,855

Tóth, J.P., Bereczki, J., Végvári, Zs., Juhász, E. & Varga, Z. 2015. Different host plant utilization ability of two closely related Melitaea species (Lepidoptera: Nymphalidae). European Journal of Entomology (DOI: 10.14411/eje.2015.001) IF: 1,076

Tóth, J.P., Bereczki, J., Varga, Z., Rota, J., Sramkó, G. & Wahlberg, N. 2014. Relationships within the Melitaea phoebe species group (Lepidoptera: Nymphalidae): new insights from molecular and morphometric information. Systematic Entomology 39(4): 749-757. IF: 2,876

Bereczki, J., Tóth, J.P., Sramkó, G. & Varga, Z. 2014. Multilevel studies on the two phenological forms of Large Blue (Maculinea arion) (Lepidoptera: Lycaenidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 52(1): 32-43. IF: 1,796

Pecsenye, K., Rácz, R., Bereczki, J., Bátori, E. & Varga, Z. 2014. Loss of genetic variation in declining populations of Aricia artaxerxes in Northern Hungary. Journal of Insect Conservation 18: 233-243. IF: 1,801

Pecsenye, K., Bátori, E., Bereczki, J. & Varga, Z. 2014. Evolúciós és konzervációs szempontból szignifikáns egységek (ESU és CU): Esettanulmányok kárpát-medencei lepkefajokon. Magyar Tudomány 4: 413-418.

Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2014. Egy „rejtett faj” a Pannon régióban. Új eredmények a Melitaea phoebe fajcsoport taxonómiájában. [A „Cryptic Species” in the Pannonian Region: Recent Results in the Taxonomy of the Melitaea Phoebe-species Group]. Magyar Tudomány 4: 419-422.

Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2014. A nagypettyes hangyaboglárka (Maculinea arion) és a magyar tarkalepke (Melitaea ornata kovacsi) (Lepidoptera) az Aggteleki Nemzeti Park területén [Large Blue (Maculinea arion) and Eastern Knapweed Fritillary (Melitaea ornata kovacsi) in Aggtelek National Park]. In: Tóth V. (szerk.): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban. II.  [Researches in Aggtelek National Park and Biosphere Reserve II.] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.  p. /ANP Füzetek XI./. 119-132 p.

Bátori, E., Pecsenye, K., Bereczki, J. & Varga, Z. 2012. Patterns of genetic and taxonomic differentiation in three Melitaea (subg. Mellicta) species (Lepidoptera, Nymphalidae, Nymphalinae). Journal of Insect Conservation 16(5): 647-656. IF: 1,688

Hollós, A., Pecsenye, K., Bereczki, J., Bátori, E., Rákosy, L. & Varga, Z. 2012. Pattern of genetic and morphometric differentiation in Maculinea nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Carpathian Basin. Acta Zoologica Hungarica Academiae Scientiarum Hungaricae 58(1): 87-103. IF: 0,564

Bereczki, J., Tóth, J.P., Tóth, A., Bátori, E., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2011. Genetic structure of phenologically differentiated Large Blue (Maculinea arion) populations (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Carpathian Basin. European Journal of Entomology 108(4): 519-527. IF: 1,061

Pecsenye, K., Bereczki, J., Aranyos, J., Tóth, A., Miklós, É. & Varga, Z. 2010. Populációstruktúra és polimorfizmus. Konzervációgenetikai esettanulmányok nappali lepkéken. Magyar Tudomány 5: 514-523.

Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2010. A Kovács-tarkalepke Melitaea telona kovacsi Varga, 1967 (Lepidoptera: Nymphalidae) diszperziós képességének és élőhely választásának vizsgálata az Aggteleki-karszt területén. Természetvédelmi Közlemények 16: 65-78.

Tóth, J.P., Bereczki, J., Spring, N. & Varga, Z. 2010. Dispersal ability and habitat selection in Melitaea telona kovacsi Varga, 1967 and M. phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) (Nymphalidae) in steppe grassland. Nota Lepidopterologica 33(2): 199-207.

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Varga, K., Pecsenye, K., Tartally, A., Kövics, Gy., Karsa, D. & Varga, Z. 2009. Oviposition behaviour of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) influenced by food-plant specialized aphids (Aphis gentianae) and fungal infection by Puccinia gentianae. Ecological Entomology 34(1): 90-97. IF: 1,697

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2007. A Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) peterakási preferenciájának vizsgálata az Aggteleki Nemzeti Parkban. Természetvédelmi Közlemények 13: 421-430.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Szilágyi, M. & Varga, Z. 2007. High level of genetic variation in Aricia artaxerxes issekutzi (Lepidoptera: Lycaenidae) populations in Northern Hungary. Nota Lepidopterologica 30: 225-234.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tihanyi, B., Tóth, A., Peregovits, L. & Varga, Z. 2007. Genetic differentiation among the Maculinea species (Lepidoptera, Lycaenidae) in eastern Central Europe. Biological Journal of the Linnean Society 91: 11-21. IF: 2,368

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2006. Egg-laying preferences of the xerophilous ecotype of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Aggtelek National Park. European Journal of Entomology 103: 587-595. IF: 0,782

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2006. Geographical versus food plant differentiation in Alcon Blue populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Northern Hungary. European Journal of Entomology 103: 725-732. IF: 0,782

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2006. A genetikai variabilitás szerkezete a szürkés hangyaboglárka fajcsoport Kárpát-medencei populációiban. Magyar Tudomány 6: 700-704.

Bereczki, J., Pecsenye, K., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Pattern of genetic differentiation in the Maculinea alcon species group (Lepidoptera, Lycaenidae) in Central Europe. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 43(2): 157-176. IF: 1,177

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2004. A morfológiai változatosság szerkezetének időbeli változása az Aricia artaxerxes issekutzi (Lepidoptera: Lycaenidae) két Kárpát-medencei populációjában. Természetvédelmi Közlemények 11: 329-336.

 

Book sections

Pecsenye, K., Meglécz, E., Kenyeres, Á., Bereczki, J. & Varga, Z. 2005. A genetikai variabilitás három nappali lepke faj (Nymphalidae) hazai populációiban. In: Jordán F. (szerk.) A DNS-től a globális felmelegedésig. A 70 éves Vida Gábor köszöntése. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 135-147.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tóth, A., Meglécz, E., Peregovits, L., Juhász, E. & Varga, Z. 2007. A populációstruktúra és a genetikai variabilitás kapcsolata védett nappalilepke-fajainknál. In: Forró L. & Ronkay L. (szerk.) A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 241-260.

 

Ph.D.

Bereczki, J. 2008. A genetikai variabilitás szerkezete a Maculinea alcon-fajcsoport (Lepidoptera: Lycaenidae) Kárpát-medencei populációiban. Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, Debrecen.

 

Lecture books

Bereczki, J. & Nagy, A. 2007. Általános rovarmorfológia. In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 85-98.

Bereczki, J. 2007. Endopterigota, Paraneoptera (Eumetabola). In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 124-147.

Bereczki, J. 2007. Dipteroidea (Diptera, Siphonaptera). In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 253-268.

Bereczki, J. & Varga, Z. 2007. Zootaxonómiai és szisztematikai fogalomgyűjtemény. In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 358-387.

Bereczki, J. & Varga, Z. 2011. Evolúcióbiológia. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

 

Proceedings

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Geographical versus food plant differentiation in Alcon Blue populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Northern Hungary. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 159-163.

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Temporal and spatial structure of genetic variation in the Alcon Blue populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Northern Hungary. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 163-167.

Bereczki, J., Pecsenye, K., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Pattern of genetic differentiation in the Maculinea alcon species group (Lepidoptera, Lycaenidae) in Central Europe. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 167-171.

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Egg-laying preferences of the xerophilus ecotype of Maculinea alcon (=M. rebeli; Lepidoptera: Lycaenidae) in the Aggtelek National Park. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 61-64.

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Results of the mark-release-recapture studies of a Maculinea rebeli in the Aggtelek karst (N Hungary) between 2002-2004. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 111-114.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tóth, A. & Varga, Z. 2005. The genetic structure of the Maculinea teleius populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Hungary. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 192-195.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tihanyi, B., Tóth, A., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Genetic differentiation among the Maculinea species (Lepidoptera, Lycaenidae) in eastern Central Europe. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 189-191.

Tóth, A., Pecsenye, K., Bereczki, J. & Varga, Z. 2005. Patterns of genetic differentiation in the Hungarian Maculinea arion populations (Lepidoptera, Lycaenidae). In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 199-203.

Prondvai, E., Kassai, F., Árnyas, E., Csősz, S., Bereczki, J., Tóth, A., Tartally, A., Kiss, J., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Oviposition in Maculinea alcon butterflies. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 82-83.