Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Dr. Bereczki Judit
biológus (PhD)
egyetemi adjunktus

Elérhetőség:

H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1

Telefon

+36 52 512900/62526

E-mail

bereczki.judit"kukac"gmail.com

Kutatási téma:

Természetvédelmi szempontból jelentős lepkefajok populációinak genetikai vizsgálata (szárny és ivarszerv morfometria, enzimpolimorfizmus, DNS-szintű vizsgálatok). Filogenetikai és filogeográfiai vizsgálatok rovarokban. Wolbachia-k lehetséges hatásai Maculinea és Melitaea fajokban.

Egyéb érdeklődési terület:

Paleontológia (részvétel a Magyar Dinoszaurusz Kutató Expedícióban 2009-2010-ben Iharkúton: http://www.magyardinoszaurusz.hu).

Válogatott publikációk:

Articles

Bereczki, J., Varga, Z. & Tóth, J.P. 2017. Maculinea or Phengaris? New insights from genitalia morphometry. A Journal of Comparative Zoology 270: 57-59. IF: 1,200

https://authors.elsevier.com/a/1VsPLA7vObqm0

Bereczki, J., Pecsenye, K., Varga, Z., Tartally, A. & Tóth, J.P. 2017. Maculinea rebeli (Hirschke) – a phantom or reality? Novel contribution to a long-standing debate over the taxonomic status of an enigmatic Lycaenidae butterfly. Systematic Entomology DOI: 10.1111/syen.12259 IF: 4,474

Tartally, A., Tóth, J.P., Váradi, A. & Bereczki, J. 2017. First data on the host ant usage of Large Blue from the Carpathian Basin. Sociobiology 64(1): 122-124. IF: 0,740

Rácz, R., Bereczki, J., Kosztolányi, A., Horváth, A., Sziráki, Sz. & Barta Z. 2017. Additional polymorphic microsatellite loci for detailed population genetic studies of Lethrus apterus (Coleoptera: Geotrupidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63(3): 355-360. IF: 0,353

Sebestyén, F., Póliska, Sz., Rácz, R., Bereczki, J., Lénárt, K., Barta, Z., Lendvai, Á.Z. & Tökölyi, J. 2017. Insulin/IGF signaling and life history traits in response to food availability and perceived density in the cnidarian Hydra vulgaris. Zoological Science 34(4):318-325. IF: 0,755

Tóth, J.P., Varga, Z., Verovnik, R., Wahlberg, N., Váradi, A. & Bereczki, J. 2017. Mito-nuclear discordance helps to reveal the phylogeographic patterns of Melitaea ornata (Lepidoptera: Nymphalidae). Biological Journal of the Linnean Society 121(2): 267-281. IF: 1,984

Pecsenye, K., Tóth, A., Bereczki, J. & Varga, Z. 2016. A possible genetic basis for vulnerability in Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) Genetica 145(2): 151-161. IF: 1,343

Pecsenye, K., Tóth, A., Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2016. Regional pattern of genetic variation in the Eastern Central European populations of Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae). Journal of Insect Conservation 21(2): 171-181. IF: 1,431

Pecsenye, K., Tóth, J.P., Bereczki, J., Szolnoki, N. & Varga, Z. 2016. Genetic structure of Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) populations in the Carpathian Basin Organisms Diversity & Evolution 16(4): 809-819. IF: 1,734

Tóth, J.P., Varga, Z. & Bereczki, J. 2016. Long-term survival and diversification of an endemic Melitaea species in mountains of Iran and adjacent areas Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54(2): 106-115. IF: 1,677

Bereczki, J., Rácz, R., Varga, Z. & Tóth, J.P. 2015. Controversial patterns of Wolbachia infestation in the social parasitic Maculinea butterflies (Lepidoptera: Lycaenidae) Organisms Diversity & Evolution 15(3): 591-607. IF: 1,734

Pecsenye, K., Bereczki, J., Juhász, E., Tartally, A. & Varga, Z. 2015. Contrasting genetic structure in cuckoo and predatory Maculinea butterflies. Conservation Genetics 16(4): 939-954. 10.1007/s10592-015-0713-5 IF: 2,185

Rácz, R., Bereczki, J., Sramkó, G., Kosztolányi, A., Tóth, J.P., Póliska, Sz., Horváth, A., Barta, E. & Barta Z. 2014. Isolation and characterisation of 15 microsatellite loci from Lethrus apterus (Coleoptera: Geotrupidae). Annales Zoologici Fennici 52: 45-50. IF: 0,855

Tóth, J.P., Bereczki, J., Végvári, Zs., Juhász, E. & Varga, Z. 2015. Different host plant utilization ability of two closely related Melitaea species (Lepidoptera: Nymphalidae). European Journal of Entomology (DOI: 10.14411/eje.2015.001) IF: 1,076

Tóth, J.P., Bereczki, J., Varga, Z., Rota, J., Sramkó, G. & Wahlberg, N. 2014. Relationships within the Melitaea phoebe species group (Lepidoptera: Nymphalidae): new insights from molecular and morphometric information. Systematic Entomology 39(4): 749-757. IF: 2,876

Bereczki, J., Tóth, J.P., Sramkó, G. & Varga, Z. 2014. Multilevel studies on the two phenological forms of Large Blue (Maculinea arion) (Lepidoptera: Lycaenidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 52(1): 32-43. IF: 1,796

Pecsenye, K., Rácz, R., Bereczki, J., Bátori, E. & Varga, Z. 2014. Loss of genetic variation in declining populations of Aricia artaxerxes in Northern Hungary. Journal of Insect Conservation 18: 233-243. IF: 1,801

Pecsenye, K., Bátori, E., Bereczki, J. & Varga, Z. 2014. Evolúciós és konzervációs szempontból szignifikáns egységek (ESU és CU): Esettanulmányok kárpát-medencei lepkefajokon. Magyar Tudomány 4: 413-418.

Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2014. Egy „rejtett faj” a Pannon régióban. Új eredmények a Melitaea phoebe fajcsoport taxonómiájában. [A „Cryptic Species” in the Pannonian Region: Recent Results in the Taxonomy of the Melitaea Phoebe-species Group]. Magyar Tudomány 4: 419-422.

Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2014. A nagypettyes hangyaboglárka (Maculinea arion) és a magyar tarkalepke (Melitaea ornata kovacsi) (Lepidoptera) az Aggteleki Nemzeti Park területén [Large Blue (Maculinea arion) and Eastern Knapweed Fritillary (Melitaea ornata kovacsi) in Aggtelek National Park]. In: Tóth V. (szerk.): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban. II.  [Researches in Aggtelek National Park and Biosphere Reserve II.] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.  p. /ANP Füzetek XI./. 119-132 p.

Bátori, E., Pecsenye, K., Bereczki, J. & Varga, Z. 2012. Patterns of genetic and taxonomic differentiation in three Melitaea (subg. Mellicta) species (Lepidoptera, Nymphalidae, Nymphalinae). Journal of Insect Conservation 16(5): 647-656. IF: 1,688

Hollós, A., Pecsenye, K., Bereczki, J., Bátori, E., Rákosy, L. & Varga, Z. 2012. Pattern of genetic and morphometric differentiation in Maculinea nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Carpathian Basin. Acta Zoologica Hungarica Academiae Scientiarum Hungaricae 58(1): 87-103. IF: 0,564

Bereczki, J., Tóth, J.P., Tóth, A., Bátori, E., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2011. Genetic structure of phenologically differentiated Large Blue (Maculinea arion) populations (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Carpathian Basin. European Journal of Entomology 108(4): 519-527. IF: 1,061

Pecsenye, K., Bereczki, J., Aranyos, J., Tóth, A., Miklós, É. & Varga, Z. 2010. Populációstruktúra és polimorfizmus. Konzervációgenetikai esettanulmányok nappali lepkéken. Magyar Tudomány 5: 514-523.

Tóth, J.P., Bereczki, J. & Varga, Z. 2010. A Kovács-tarkalepke Melitaea telona kovacsi Varga, 1967 (Lepidoptera: Nymphalidae) diszperziós képességének és élőhely választásának vizsgálata az Aggteleki-karszt területén. Természetvédelmi Közlemények 16: 65-78.

Tóth, J.P., Bereczki, J., Spring, N. & Varga, Z. 2010. Dispersal ability and habitat selection in Melitaea telona kovacsi Varga, 1967 and M. phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) (Nymphalidae) in steppe grassland. Nota Lepidopterologica 33(2): 199-207.

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Varga, K., Pecsenye, K., Tartally, A., Kövics, Gy., Karsa, D. & Varga, Z. 2009. Oviposition behaviour of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) influenced by food-plant specialized aphids (Aphis gentianae) and fungal infection by Puccinia gentianae. Ecological Entomology 34(1): 90-97. IF: 1,697

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2007. A Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) peterakási preferenciájának vizsgálata az Aggteleki Nemzeti Parkban. Természetvédelmi Közlemények 13: 421-430.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Szilágyi, M. & Varga, Z. 2007. High level of genetic variation in Aricia artaxerxes issekutzi (Lepidoptera: Lycaenidae) populations in Northern Hungary. Nota Lepidopterologica 30: 225-234.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tihanyi, B., Tóth, A., Peregovits, L. & Varga, Z. 2007. Genetic differentiation among the Maculinea species (Lepidoptera, Lycaenidae) in eastern Central Europe. Biological Journal of the Linnean Society 91: 11-21. IF: 2,368

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2006. Egg-laying preferences of the xerophilous ecotype of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Aggtelek National Park. European Journal of Entomology 103: 587-595. IF: 0,782

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2006. Geographical versus food plant differentiation in Alcon Blue populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Northern Hungary. European Journal of Entomology 103: 725-732. IF: 0,782

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2006. A genetikai variabilitás szerkezete a szürkés hangyaboglárka fajcsoport Kárpát-medencei populációiban. Magyar Tudomány 6: 700-704.

Bereczki, J., Pecsenye, K., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Pattern of genetic differentiation in the Maculinea alcon species group (Lepidoptera, Lycaenidae) in Central Europe. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 43(2): 157-176. IF: 1,177

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2004. A morfológiai változatosság szerkezetének időbeli változása az Aricia artaxerxes issekutzi (Lepidoptera: Lycaenidae) két Kárpát-medencei populációjában. Természetvédelmi Közlemények 11: 329-336.

 

Book sections

Pecsenye, K., Meglécz, E., Kenyeres, Á., Bereczki, J. & Varga, Z. 2005. A genetikai variabilitás három nappali lepke faj (Nymphalidae) hazai populációiban. In: Jordán F. (szerk.) A DNS-től a globális felmelegedésig. A 70 éves Vida Gábor köszöntése. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 135-147.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tóth, A., Meglécz, E., Peregovits, L., Juhász, E. & Varga, Z. 2007. A populációstruktúra és a genetikai variabilitás kapcsolata védett nappalilepke-fajainknál. In: Forró L. & Ronkay L. (szerk.) A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 241-260.

 

Ph.D.

Bereczki, J. 2008. A genetikai variabilitás szerkezete a Maculinea alcon-fajcsoport (Lepidoptera: Lycaenidae) Kárpát-medencei populációiban. Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, Debrecen.

 

Lecture books

Bereczki, J. & Nagy, A. 2007. Általános rovarmorfológia. In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 85-98.

Bereczki, J. 2007. Endopterigota, Paraneoptera (Eumetabola). In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 124-147.

Bereczki, J. 2007. Dipteroidea (Diptera, Siphonaptera). In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 253-268.

Bereczki, J. & Varga, Z. 2007. Zootaxonómiai és szisztematikai fogalomgyűjtemény. In: Rácz, I.A. (szerk.) Állatrendszertani gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 358-387.

Bereczki, J. & Varga, Z. 2011. Evolúcióbiológia. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

 

Proceedings

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Geographical versus food plant differentiation in Alcon Blue populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Northern Hungary. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 159-163.

Bereczki, J., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Temporal and spatial structure of genetic variation in the Alcon Blue populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Northern Hungary. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 163-167.

Bereczki, J., Pecsenye, K., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Pattern of genetic differentiation in the Maculinea alcon species group (Lepidoptera, Lycaenidae) in Central Europe. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 167-171.

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Egg-laying preferences of the xerophilus ecotype of Maculinea alcon (=M. rebeli; Lepidoptera: Lycaenidae) in the Aggtelek National Park. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 61-64.

Árnyas, E., Bereczki, J., Tóth, A., Pecsenye, K. & Varga, Z. 2005. Results of the mark-release-recapture studies of a Maculinea rebeli in the Aggtelek karst (N Hungary) between 2002-2004. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 111-114.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tóth, A. & Varga, Z. 2005. The genetic structure of the Maculinea teleius populations (Lepidoptera, Lycaenidae) in Hungary. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 192-195.

Pecsenye, K., Bereczki, J., Tihanyi, B., Tóth, A., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Genetic differentiation among the Maculinea species (Lepidoptera, Lycaenidae) in eastern Central Europe. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 189-191.

Tóth, A., Pecsenye, K., Bereczki, J. & Varga, Z. 2005. Patterns of genetic differentiation in the Hungarian Maculinea arion populations (Lepidoptera, Lycaenidae). In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 199-203.

Prondvai, E., Kassai, F., Árnyas, E., Csősz, S., Bereczki, J., Tóth, A., Tartally, A., Kiss, J., Peregovits, L. & Varga, Z. 2005. Oviposition in Maculinea alcon butterflies. In: J. Settele, E. Kühn & J. Thomas (eds).Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a model. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 82-83.