Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Entomológia és Konzervációbiológia

Az Entomológiai és Konzervációbiológiai Kutatócsoport rovarok és más szárazföldi gerinctelen állatok terepi és laboratóriumi kutatását végzi. Témáinkra jellemző az erős taxonómiai alapozás, az evolúciós és biogeográfiai célkitűzések kombinációja a konzervációbiológiai vizsgálatokkal. A fentieken alapulnak együttműködéseink a Tanszék, a Biológai és Ökológiai Intézet és külső, bel- és külföldi intézmények, egyetemek kutatócsoportjaival és a nemzeti parkokkal. Együttműködéseink főbb témái: konzervációgenetika, filogeográfia, morfometria, közösség- és viselkedésökológia, szociobiológia és parazitizmus. Számos kurzus oktatásában aktívan részt veszünk, például az általunk koordinált Állatrendszertan 1929 óta a tanszék egyik legfontosabb alapozó tantárgya.


Tagok

Dr. Rácz István András
ny. egyetemi docens
Dr. Varga Zoltán
professzor emeritusz
Dr. Tartally András
adjunktus