University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Topics for Master theses

Szakdolgozati téma kereső


Az öregedés evolúciós és fiziológiai háttere édesvízi hidráknál ::: Evolutionary and physiological background of senescence in hydra


 

 :::

Vonulási viselkedés hormonális szabályozása fekete rigóknál


A költő- és telelőhelyek közötti vándorlás az állatok viselkedésének egyik leglátványosabb eleme. E viselkedés kialakulásának és evolúciójának mechanizmusairól azonban keveset tudunk. Jelen téma egy tágabb kutatási program részeként vizsgálja egyes hormonok (kortikoszteron, tesztoszteron, pajzsmirigyhormonok) szerepét a vonulási viselkedés kialakulásában és fenntartásában. 

A hallgató egy aktív kutatócsoport munkájába kapcsolódik be és a terepi mintavételek mellett labormunkákban is tapasztalatot szerezhet. A terepi munka elsősorban a tavaszi és őszi hónapokra koncentrálódik és madárfogást, madárgyűrűzést, illetve vérminták gyűjtését jelenti.    

Érdeklődni: Németh Zoltán (znemeth05@gmail.com)

ÉTK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, 1. emelet 1.201-es szoba

 

Filogenetikai komparatív elemzések


Az énekesmadarak fiókái a szüleik gondoskodására szorulnak. Nem minden madárral van ez azonban így. Némely madarak kikelésük után teljesen önállóak, és semmilyen szülői gondoskodást nem igényelnek. Mások ugyan kikelésük után pár perccel már ugyan gyorsan szaladgálnak és önállóan táplálkoznak, de azért még szüleik védelmére, melengetésére szükségük van. Vajon melyik az ősi állapot? A védtelen, gyámoltalan fiókákból alakultak ki az önálló fiókák az evolúció során, vagy fordítva? Milyen más tényezők határozzák meg azt, hogy mely madárcsoportokban találunk fészeklakó és fészekhagyó fiókákat? Ezt, és ehhez hasonló kérdéseket vizsgálunk több száz vagy ezer madárfaj jellegzetességeinek összehasonlításával, és leszármazási kapcsolatainak felderítésével. Ilyen, ún. filogenetikai összehasonlító (komparatív) elemzéseket több témában is tervezünk. A témára ezért két vagy akár három hallgató jelentkezését is várjuk. Ez a munka is szabad időbeosztásban, önállóan végezhető, akár otthonról is. Magabiztos angol nyelvtudás fontos (legalább jó olvasási szinten).

 

Érdeklődni lehet: Lendvai Ádám ÉTK.1.207

Miért olyan díszes a barkóscinege fiókák torka?


 

A barkóscinege fiókák torkán feltűnő, élénk mintázat található. Mi ennek a mintázatnak a szerepe és mi a jelentősége a szülők és fiókák szempontjából? Számos lehetséges magyarázat állítható fel, és aviáriumi vagy terepi megfigyelésekkel, kísérletekkel lehet tesztelni ezeket a hipotézisket. Egyelőre azonban senki sem tudja, Te lehetsz az első, aki ezt kideríti.

Érdeklődni lehet: Lendvai Ádám ÉTK.1.207

Drónokkal a vadlovak nyomában


 

A Przewalski ló az utolsó napjainkig fennmaradt valódi vadló. Veszélyeztetett faj, természetes élőhelyén, a Mongol-fennsíkon nagyjából 850 egyede él. Legnagyobb fogságban élő állományának a Hortobágyi Nemzeti Park Vadló Rezervátuma ad otthont. Ez a fokozottan védett, turisták elől elzárt rezervátum a helyszíne kutatásunknak, ahol  a vadlovak viselkedését drónokkal vizsgáljuk. Légifelvételek által megfigyeljük a ménes csoportos mozgását, csoportos viselkedését és az egyedek közötti szociális interakciókat.

 

 

A felvételeket elemezve többféle kérdésre keressük a választ:

Hogyan dől el, hogy merre menjen a ménes, demokratikus úton vagy néhány vezető egyed irányít? Milyen tulajdonságok, személyiség jegyek hozhatók kapcsolatba a vezető egyéniséggel? Befolyásolják a szociális, rokoni kapcsolatok, vagy a dominancia sorrend a mozgás mintázatot?

Milyen feladatok várnak a szakdolgozóra:

légivideók digitális feldolgozása, adatok elemzése, irodalom olvasás

 

Milyen lehetőségeket nyújt a téma:

opcionálisan részvétel a terepi megfigyelésben, drón irányításának és állatok felvételen történő követésének elsajátítása

Érdeklődni: Ozogány Katalin (katalin.ozogany"at"gmail.com)

Parazitáltságot befolyásoló tényezők vizsgálata barkóscinegéken


 

A barkóscinegéknek van egy jellegzetes fertőzésük, amit egy atkafaj okoz. Ha az atkák elszaporodnak, a madarak szárnya alatt néha igen nagyméretű ciszták jönnek létre. Vajon milyen madarak hajlamosabbak a magasabbfertőzöttségre? Összefügg-e ez a madarak egyéb tulajdonságaival (pl. a vonzóságukat meghatározó bélyegekkel)? Milyen szezonális mintázat figyelhető meg a tünetek megjelenésében? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel lehet foglalkozni ebben a témában, ami lehetőséget nyújt arra is, hogy bekapcsolódj a kutatócsoportunk által végzett terepmunkába.

 

Érdeklődni lehet: Lendvai Ádám ÉTK.1.207

Szak- és diplomadolgozati témák a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén


Szak- és diplomadolgozati témák a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén


1. Harkályok költési, illetve táplálkozási fafaj-preferencia vizsgálata elegyes erdőkben (elsősorban cseres-tölgyesekben, tölgyelegyes bükkösökben).

 

A BNPI célja a projekttel kapcsolatban: Kapcsolatkeresés a nemes tölgyek, valamint a lábon álló és fekvő holtfa jelenléte és a különböző harkályfajok elterjedése/költési gyakorisága/táplálkozási szokásai között. A projekt megkönnyítené az erdőtervezés során a hagyásfacsoportok helyének meghatározását, valamint a lábon álló- és fekvő holtfa megőrzését.

Szükséges hallgatói ismeretek: Erdei fafajok felismerése, harkályfajok felismerése.

 

2. Örvös légykapó költőhely preferencia vizsgálata különböző korú és rendeltetésű erdőterületeken.

 

BNPI célja a projekttel kapcsolatban: Kapcsolatkeresés az erdőállományok kora, szerkezete, fafaj-összetétele, valamint álló- és fekvő holtfa mennyisége és az örvös légykapó költőhely választása/elterjedése között. A projekt megkönnyítené az erdőtervezés során a hagyásfacsoportok helyének meghatározását, valamint a lábon álló- és fekvő holtfa megőrzését.

Szükséges hallgatói ismeretek: Erdei fafajok felismerése, örvös légykapó felismerése, örvös légykapó énekének felismerése.

 

3. Erdei kétéltű szaporodóhelyek monitorozása a Bükk-hegység északkeleti részén.

 

A BNPI célja a projekttel kapcsolatban: Az erdei kétéltű szaporodóhelyek feltérképezése/monitorozása a Bükk-hegység északkeleti részén. A szaporodóhelyeken talált kétéltű fajok beazonosítása. Kapcsolatkeresés az erdőterületen található lábon álló- és fekvő holtfa jelenléte/mennyisége, valamint a különböző kétéltű fajok elterjedése/gyakorisága között. A projekt megkönnyítené az erdőtervezés során a hagyásfacsoportok helyének meghatározását, valamint a lábon álló- és fekvő holtfa megőrzését.

Szükséges hallgatói ismeretek: Kétéltű fajok felismerése.

 

4. A füleskuvik megtelepedése és terjedése városi környezetben.

 

A BNPI célja a projekttel kapcsolatban: A füleskuvik városi környezetben való terjedésének vizsgálata, a városi környezetben költő állomány nagyságának meghatározása, monitorozása. Érdekes lehet, hogy odú kihelyezéssel irányítható-e a faj terjedése.

Esetleg össze lehetne kötni az állomány felmérését egy odú kihelyezéses, ellenőrzéses projekttel is. Az ehhez szükséges odúkat jelen állás szerint a BNPI saját forrásból le tudja gyártatni.

Szükséges hallgatói ismeretek: Füleskuvik felismerése, füleskuvik hangjának felismerése.

 

5. Hegyi billegető költésdinamikája/állományváltozása/élőhelypreferenciája a Bükk-hegység keleti oldalán található fő vízfolyások mentén.

 

A BNPI célja a projekttel kapcsolatban: A hegyi billegető költőállományának meghatározása a Miskolc közeli vízfolyások mentén. Állományváltozás monitorozása. A faj költőhely-preferenciája, mesterséges/városi környezethez való alkalmazkodásának vizsgálata szintén érdekes lehet. Hosszú távon előkerülhetnének vízirigó megjelenések/esetleges költések is. Esetleg össze lehetne kötni az állomány felmérését egy odú kihelyezéses, ellenőrzéses projekttel is. Az ehhez szükséges odúkat jelen állás szerint a BNPI saját forrásból le tudja gyártani.

Szükséges hallgatói ismeretek: Hegyi billegető felismerése.

 

Érdeklődni: Papp Viktor Gábor, biológus, őrkerületvezető

Elérhetőség: PappVG@bnpi.hu

Javaslatok a kétéltűek és hüllők helyi szintű gyakorlati védelmére


Vállalom kétéltűekkel és hüllőkkel kapcsolatos szakdolgozati témák vezetését, ha a hallgatónak van egy témára ötlete (hol, milyen kérdést kutatna).

 

 

 

Érdeklődni: Dr. Tartally András

tartally.andras"KUKAC"science.unideb.hu

Ökoinformatika


A biológiai az informatikai eszközök használata ma már olyannyira mindennapos, hogy a biológus kutatók idejük jelentős részét számítógépek képernyői előtt töltik. A biológusok számára használható eszközök palettája rendkívűl széles, de még így sincs mindenre kész megoldás. Hogyan készíthetünk magunknak informatikai eszközöket?

A téma kiírás keretében az informatika iránt jobban érdeklődő hallgatókat keresek, akik szívesen tanulnak bele és vesznek részt szoftver fejlesztésben.

A választott témától függően az szakdolgozat vagy egy szoftver vagy egy részszoftver elkészítése vagy pedig az elkészítés és a biológiai alkalmazása együttesen.

Érdeklődni: Bán Miklós banm@vocs.unideb.hu
ÉTK 1.203

Dokumentáció készítés


OpenBioMaps dokumentáció készítés

 

A téma keretében a szakdolgozó az biotikai OpenBioMaps adatbázis keretrendszer működésével ismerkedhet meg több adatbázis használatán keresztül és a szakdolgozataként egy nagyon gyakorlatias feladata lesz, miszerint dokumentációt kell írnia egyes funkciók működéséről.

 

 

Érdeklődni: Bán Miklós

email:banm@vocs.unideb.hu

Tel: 62356 egyetemi mellék

személyesen: 1.203-es iroda

Kakukk gazda kapcsolat


A kakukk fészekparazitizmusának vizsgálata a világon ismert legmagasabb mértékben parazizitált gazdapopulációjában a Kiskunságban.
 
A szakdolgozat elkészítéséhez sok terepmunka és szakirodalom olvasás szükséges. A terepi munka nagyjából egybe eseik a vizsgaidőszakkal.
 
A terepi munkához jó állóképesség és sok lelkesedés szükséges. 


 


Érdeklődni: Dr. Bán Miklós (banm@vocs.unideb.hu)
ÉTK 1.203

Vércukorszint változásának vizsgálata stressz hatására madarakon


Ha valakit felidegesítenek, azt szoktuk mondani, hogy "felmegy a vércukrom". Vajon miért? Ez részben a stressz hatására megemelkedő ún. glükokortikoid hormonok munkájának eredménye, amik növelik a vérben keringő glükóz szintjét. A madarak vércukorszintje lényegesen magasabb, mint az emlősöké. Ha egy embernek annyi glükóz lenne a vérében, mint amennyi egy átlagos madárnak, akkor minimum súlyos rosszullét kerülgetné, de akár hiperglikémiás sokkot is kaphatna. Vajon a madarak hogy viselik ezt a magas glükóz értéket, és stressz hatására még tovább emelhetik a vércukor szintet? Ezt vizsgáljuk szabadon élő madarak mintázásával. A munka lehetőséget ad arra is, hogy bekapcsolódj a kutatócsoportunk által végzett munkába Európa egyik legértékesebb vizes élőhelyén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban.

 

Érdeklődni lehet: Lendvai Ádám ÉTK.1.207

Miért védenek territóriumot a nagy tűzlepkék?


Ennek a témának a keretében egy olyan érdekes viselkedésökológiai kérdést vizsgálunk, aminek természetvédelmi vonatkozása is van. A nagy tűzlepke egy gyakori nappali lepkefajunk, aminek viselkedésének van egy érdekes, részleteiben alig ismert tulajdonsága. A hímek territoriálisak, kis élőhelyfoltokat őriznek a réteken és ott mutogatják magukat. A nőstények látszólag össze-vissza repkednek, valószínűleg végignézik a hímeket és párosodnak velük, majd a territóriumokon kívül rakják le a petéket. Izgalmas kérdés kideríteni, hogy mit jelez a hím territóriuma, mert sem táplálkozási, sem pedig szaporodási szempontból nem tűnik jelentősnek. Ez a rendszer hasonlít néhány madárfajnál megfigyelt dürgőhelyekhez, ahol a nőstények több hímet tudnak egyszerre "felmérni" és  választani közülük.

 

Ezt a kutatási témát az Őségi Nemzeti Parkkal való együttműködésben végezzük. Igen, az ŐNP Debrecenből nézve messze van, de az Őrség az ország egyik legszebb fekvésű vidéke, ahova érdemes ellátogatni, és a Nemzeti Park mindenben segít a munka elvégzését illetően. Akit érdekel a téma, keressen meg, és megbeszéljük, hogy a távolság okozta esetleges nehézségeket hogyan tudjuk megoldani (a lepke gyakori, tehát megoldható akár itt helyben való vizsgálata is). 

 

Érdeklődni lehet: Lendvai Ádám ÉTK.1.207


Szak- és diplomadolgozati témák az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 

 

 

1, Denevérvédelem és fényszennyezés kérdései az ANPI működési területén

Főbb résztémák és feladatok: denevérekre negatív hatást gyakorló fényszennyezés jellegének és mértékének felmérése adott kistájakon (pl. Aggteleki-karszt, Cserehát, Bódva-völgy), fényszennyezettségi térképek készítése, denevérfaunisztikai felmérések végrehajtása, védelmi javaslatok kidolgozása, szakmai hozzájárulás biztosítása az „Aggteleki Csillagoségbolt-park” kialakításához.

 

 

2, Észak-magyarországi erdőterületek denevérfaunájának feltárása és megőrzésük lehetőségei

Főbb résztémák és feladatok: denevérfaunisztikai felmérések végzése, ill. ezekben történő közreműködés (vizuális megfigyelés, hálózás, ultrahang-detektoros adatgyűjtés), denevérhangok elemzése, erdei élőhelyek térképezése, védelmi javaslatok megfogalmazása, erdőterületek chiropterológiai értékelése.

 

 

3, Észak-magyarországi kistájak kisemlős-faunájának feltárása bagolyköpetek elemzésével.

Főbb résztémák és feladatok: bagolyköpetek gyűjtése és feldolgozása, csontgyűjtemény kialakítása, eredmények adatbázisba rendezése és elemzése, élőhelyek térképezése, védelmi javaslatok megfogalmazása.

 

Amit kínálunk:

releváns természetvédelmi problémák feltárásának és megoldásának biztosítása;

a felmérésekhez szükséges technikai eszközök biztosítása;

kedvezményes szálláslehetőség;

rendszeres szakmai irányítás;

szakmai publikálási lehetőség;

terepi közlekedés segítése;

szakmai fejlődés, előrelépés lehetősége.

 

A jelentkezés alapfeltétele az önálló terepi és laboratóriumi munkavégzés képessége, illetve a magas szintű természetvédelmi misszióorientáció. Az adatgyűjtések gyakran éjszaka történnek, a párban vagy kisebb csapatban történő munkavégzés azonban lehetséges.

A „Denevérvédelem és fényszennyezés kérdései” c. téma esetében kifejezett előnyt jelent a jó kommunikációs képesség.

 

 

 

Témavezető: Dr. Boldogh Sándor András, biológus

Elérhetőség: boldogh@anp.kvvm.hu; +3648506010, +36303375149

 

http://kornel.zool.klte.hu/pub/zoltan/szak_es_diplomadolgozati_temak-2018-AggtelekiNP-DE-2.pdf

Énekesmadarak szaporodásbiológiájának vizsgálata a Botanikus kertben


Terepmunkát végezni itt is lehet Debrecenben, az egyetemi kampuszon. A Botanikus Kerttel való együttműködés keretében létrehoztunk egy odútelepet, és az odúkban különböző énekesmadarak költenek. Ennek segítségével a madarak szaporodása kísérhető figyelemmel, és számos érdekes kérdést tudunk vizsgálni a szülők szaporodási befektetésének mértékét befolyásoló tényezőktől kezdve, a költés időzítésének (fenológiájának) szabályozásáig. Ha ezt a munkát valamelyik társaddal együtt szeretnéd csinálni, arra is van lehetőség.

 

Érdeklődni lehet: Lendvai Ádám ÉTK.1.207

Diszperzió és invazív viselkedés epigenetikai programozása zsizsikeknél


Az idegenhonos inváziós fajok megjelenése és megtelepedése gyakran okoz természetvédelmi problémákat, sok esetben gazdasági károkat is. Az invazív viselkedés hátterének felderítése azonban nem csak az evolúciósan fontos új stratégiák (pl. tápnövény váltás, hosszú távú diszperzió) megjelenését segít megérteni, hanem a kártevőkkel szembeni sikeres védekezéshez is vezethet.

Jelen vizsgálat a diszperziós viselkedés és tápnövény váltás (kolonizáció) epigenetikai hátterét tárja fel különböző idegenhonos zsizsik fajoknál (Bruchidius). A hallgató bekapcsolódik a kísérleti populációk fenntartásába és a viselkedési tesztek lebonyolításába.

Érdeklődni: Németh Zoltán (znemeth05@gmail.com)

ÉTK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, 1. emelet 1.201-es szoba

 

 

 

Szociális viselkedés vizsgálata mezei verebeknél (Passer montanus)


A legtöbb madárfaj egy bizonyos mértékű társas viselkedéssel jellemezhető, mely következtében az egyedek különböző szociális struktúrákba (csapatokba) szerveződnek. Ezen szociális struktúrák szerveződési mechanizmusairól és működéséről azonban igen keveset tudunk a kistestű énekesmadaraknál természetes körülmények között. A mezei veréb egy fokozottan szociális madárfaj, amely egy ideális modell szervezet a csapatos viselkedés kutatására.

Vizsgálatainkban több kérdésre keressük a választ: (i) hogyan alakulnak ki a csapatok?; (ii) milyenek a csapaton belüli szociális kapcsolatok?; (iii) milyen következényei vannak a csapaton belüli kapcsolatoknak az egyedek rátermettségére?; stb. 

A vizsgálatok helyszíne és ideje:
Debreceni Egyetem Kampusza és Botanikus Kertje, október-március között.

Milyen feladatok várnak a jelentkezőkre?
- etetők rendszeres ellátása táplálékkal;
- madarak befogása és jelölése;
- madarak viselkedésének megfigyelése terepen;
- madarak viselkedésének megfigyelése videófelvételekről.

Milyen a jó jelentkező?
- elszánt, érdeklődő és céltudatos;
- jó teherbíró képességgel rendelkezik;
- tud angolul.

Érdeklődni:
Fülöp Attila (fafeldolgozo[kukac]gmail.com),
ÉTK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, 1. emelet, 1011-es szoba.

Rétisas költésbiológiai vizsgálatok


A munka célja, hogy adatokat gyűjtsünk a rétisas költésbiológiájáról, fiókagondozásáról, a szülők közötti szociális viselkedésről. Ehhez egy hortobágyi rétisas fészeknél készült videófelvételeket használunk fel.

A téma kidolgozása jó lehetőséget kínál a ragadozók szaporodásának, illetve védelmi lehetőségeinek megismerésére.

A téma társtémavezetője:

Tihanyi Gábor, természetvédelmi őrszolgálatvezető-helyettes, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

 

Érdeklődni: Barta Zoltán,

barta.zoltan (at) science.unideb.hu, 62334

Evolúciós Állattan