Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Populációgenetika

A Populációgenetika Kutató Csoport alapvetően veszélyeztetett és védett rovarfajok (elsősorban lepkék) populációgenetikai vizsgálatával foglalkozik. A genetikai variabilitást több szinten vizsgáljuk. Elsődleges munkamódszerünk az enzimpolimorfizmus vizsgálata poliakrilamid gélelektroforézis segítségével. Ezen kívül a szárnyak és a külső hím ivarszervek morfológiai változatosságának elemzésével foglalkozunk a tradícionális és a geometriai morfometria eszköztárát felhasználva. A Csoport tagjai a közeljövőben DNS-szintű kutatásokat terveznek.

Tagok

Mester Valéria
laboratóriumi asszisztens
Dr. Bereczki Judit
egyetemi adjunktus
Rácz Rita
PhD hallgató
Váradi Alex
PhD hallgató
Dr. Juhász Edit
egyetemi tanársegéd
Dr. Pecsenye Katalin
egyetemi docens