Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Kutatás

Viselkedésökológia
Viselkedésökológia

A Debreceni Egyetem Viselkedésökológiai Kutatócsoportja 1988 óta foglalkozik az állati viselkedés vizsgálatával.
A Kutatócsoport tevékenysége interdiszciplináris. Egyrészt, matematikai és elméleti-biológiai módszerekkel vizsgáljuk az állatok viselkedésének adaptív értékét.
Másrészt, terepi kísérletekkel teszteljük a modelljeinkből származó predikciókat. Kutatásainkat hazai és külföldi kutatókkal együttműködve végezzük.
Több kurzus tartásával veszünk részt az Evolúciós Állattani Tanszéken folyó oktatásban is.

Viselkedésökológiai Kutatócsoport,
Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debreceni Egyetem,
Debrecen, 4010
Tel.: 06 52 512-900 mellék: 62334 vagy 62356, Fax: 06 52 512-941

Szakdolgozati témák

További információk az alábbi honlapon: http://zoology.unideb.hu/research/vocs/

Populációgenetika
Populációgenetika

A Populációgenetika Kutató Csoport alapvetően veszélyeztetett és védett rovarfajok (elsősorban lepkék) populációgenetikai vizsgálatával foglalkozik. A genetikai variabilitást több szinten vizsgáljuk. Elsődleges munkamódszerünk az enzimpolimorfizmus vizsgálata poliakrilamid gélelektroforézis segítségével. Ezen kívül a szárnyak és a külső hím ivarszervek morfológiai változatosságának elemzésével foglalkozunk a tradícionális és a geometriai morfometria eszköztárát felhasználva. A Csoport tagjai a közeljövőben DNS-szintű kutatásokat terveznek.


Szakdolgozati témák

További információk az alábbi honlapon: http://zoology.unideb.hu/research/popgen/

Entomológia és Konzervációbiológia
Entomológia és Konzervációbiológia

Az Entomológiai és Konzervációbiológiai Kutatócsoport rovarok és más szárazföldi gerinctelen állatok terepi és laboratóriumi kutatását végzi. Témáinkra jellemző az erős taxonómiai alapozás, az evolúciós és biogeográfiai célkitűzések kombinációja a konzervációbiológiai vizsgálatokkal. A fentieken alapulnak együttműködéseink a Tanszék, a Biológai és Ökológiai Intézet és külső, bel- és külföldi intézmények, egyetemek kutatócsoportjaival és a nemzeti parkokkal.
Együttműködéseink főbb témái: konzervációgenetika, filogeográfia, morfometria, közösség- és viselkedésökológia, szociobiológia és parazitizmus. Számos kurzus oktatásában aktívan részt veszünk, például az általunk koordinált Állatrendszertan 1929 óta a tanszék egyik legfontosabb alapozó tantárgya.

Szakdolgozati témák

További információk az alábbi honlapon: http://zoology.unideb.hu/research/entomology/